• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wycinka drzew. Niższe opłaty i kary

Joanna Puchala
25 września 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
Warto pamiętać, że od ubiegłego roku karę można dostać także za niewłaściwie prowadzoną pielęgnację koron drzew. Usunięcie powyżej 30 proc. korony podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60 proc. opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50 proc. korony jest uznawane za zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie dwukrotność opłaty.
Warto pamiętać, że od ubiegłego roku karę można dostać także za niewłaściwie prowadzoną pielęgnację koron drzew. Usunięcie powyżej 30 proc. korony podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60 proc. opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50 proc. korony jest uznawane za zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie dwukrotność opłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz.U. Poz. 1354) opłaty za usunięcie drzew i krzewów znacznie zmalały. Resort środowiska planuje już kolejne zmiany. Na ich mocy o wysokości opłat w przyszłości decydować będą gminy.Jak postrzegasz opłaty i kary za wycinkę drzew lub krzewów?

- Rok temu, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniły się zasady ustalania opłat i kar za wycinkę drzew bądź krzewów. Nowelizacja zmieniła ówczesne stawki za usunięcie poszczególnych gatunków oraz zmieniła zasady uzyskiwania zezwoleń. W odświeżonym tekście jednolitym obniżone zostały także kary za nielegalną wycinkę zieleni - mówi Dariusz Wołodźko z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Pod koniec sierpnia tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, które dopełniło wprowadzoną w zeszłym roku zmianę ustawy.

Zobacz szczegółową tabelę nowych opłat

Od 29 sierpnia urzędnicy muszą stosować nowe zasady naliczania opłat za wycinkę. Rozporządzenie określa stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość. Sklasyfikowano je w czterech grupach: drzewa szybko rosnące, drzewa umiarkowanie rosnące, drzewa wolno rosnące oraz drzewa bardzo wolno rosnące. Im wyższy obwód pnia na wysokości 130 cm oraz powolniejsze tempo wzrostu, tym wyższa cena za usunięcie danego drzewa lub krzewu. Dodatkowo, każdy przypadek jest rozpatrywany pod kątem lokalizacji. W obliczeniach pomagają współczynniki lokalizacji, które zostały podzielone na pięć kategorii. Do najwyższej wycenianych należą tereny uzdrowisk, obszary ochrony uzdrowiskowej czy tereny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (współczynnik 1,3). Kolejnymi są tereny zieleni (1), miast (0,7), pasy drogowe dróg publicznych (0,5) oraz tereny wsi (0,4). Określając stawkę potrzebną do obliczenia opłaty, resort wziął pod uwagę koszty posadzenia drzewa, trzyletniego okresu pielęgnacji czy transportu.

Dzięki wprowadzonym zmianom, opłaty za wyrąb lub kary za wycinkę roślin bez uzyskania zgody gminy są niższe od poprzednich stawek. W niektórych sytuacjach spadły nawet o 85 procent.

Opłata za zezwolenie na wycinkę topoli zaczyna się od 370,92 zł, a za wyrąb lipy zapłacimy od 494,54 zł. W przypadku dębu czy jodły opłaty wyniosą kolejno od 595,66 i 684,44 zł. W każdej sytuacji musimy jednak sprawdzić obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm i sprawdzić dokładną kwotę. Tę należy pomnożyć przez współczynnik lokalizacji. Poszczególne przypadki zostały opisane w rozporządzeniu. Najwyższa stawka w rozporządzeniu to kwota 131 753,90 zł. Tyle musiałby zapłacić chętny do wycinki np. cisu lub głogu o średnicy pnia ponad 5 metrów.

Mniejsze wypływy do budżetu?

Zezwolenia na wycinkę drzew w Trójmieście wydawane są przez wydziały środowiska urzędów miejskich. Obniżenie stawek za wycinkę drzew oznacza, że wpływy do budżetu z tego tytułu będą mniejsze.

- Nowe stawki obowiązują zbyt krótko, by móc porównać wpływ zmian procedur na przychody do budżetu miasta. Dodatkowo, minister środowiska złożył do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, w związku z tym zasady wydawania zezwoleń mogą ponownie ulec zmianom - dodaje Dariusz Wołodźko.
Różnice wpływów do budżetu miasta z tytułu wycinki lub kar za usunięcie zieleni zależą od liczby wydanych w danym roku decyzji, liczby i rodzaju inwestycji czy liczby usuwanych drzew.

- Przychody z opłat i kar za wycinkę drzew są zmienne. Nie można jednoznacznie określić, że spadek wpływów do budżetu jest spowodowany obniżeniem opłat, gdyż w znacznej mierze zależą one od prowadzonych w danym roku inwestycji. W przypadku prowadzonych inwestycji na terenach zalesionych wpływy do budżetu są wyższe niż w latach, gdy takich inwestycji jest mniej - mówi Maciej Lorek z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Będą dalsze zmiany

To jednak nie koniec zmian, jakie Ministerstwo Środowiska zamierza wprowadzić w zasadach naliczania stawek za wyrąb drzew i krzewów. Resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, według którego gminy same będą decydować, czy na ich terenie trzeba wystąpić o zgodę na wycinkę oraz jakie opłaty z tego tytułu będą pobierane. W praktyce będzie to oznaczało, że w jednej gminie za wycinkę drzewa nie zapłacimy nic, a w innej zaś za taki sam gatunek o identycznych parametrach możemy zapłacić wysoką kwotę.

Czytaj także: Co zmieniło się w zasadach dotyczących wycinania i pielęgnacji drzew w ubiegłym roku

- Obawiamy się, że ustawa, która mówi o tym, że gminy same będą kształtowały opłaty za wycinkę drzew okaże się nieprawdopodobnie rewolucyjna. Jedna gmina może wówczas podchodzić do tej kwestii w zupełnie odmienny sposób niż inna gmina - stwierdza Maciej Lorek.
Warto zaznaczyć, że wcześniej obowiązujące przepisy regulujące wycinkę drzew i krzewów były dość surowe.

- Właściciele prywatnych posesji do 1000 m kw. powinni być zwolnieni z zezwoleń na wycinkę tuj czy choinek, które z biegiem lat po prostu przerastają. Urzędy mają rocznie kilkaset związanych z tym wniosków, przez co w mniejszym stopniu mają możliwość skupienia się na istotnych działaniach kontrolnych - dodaje Maciej Lorek.
Z wnioskiem o wycinkę drzew może wystąpić właściciel terenu, na którym rośnie zieleń. W przypadku współwłasności o zgodę występują wszyscy właściciele lub jeden z nich, a pozostali w odrębnym piśmie wyrażają zgodę na wycinkę drzewa bądź krzewu. W sytuacji, kiedy dany obiekt jest posadzony na pograniczu działek, o zgodę stara się jeden właściciel, dołączając jednocześnie zgodę drugiego. Warto podkreślić, że nawet w przypadku obumarłego drzewa potrzebna jest zgoda stosownego urzędu. Wycinka drzew lub krzewów owocowych znajdujących się w ogródkach przydomowych może odbywać się bez specjalnych zezwoleń. Po ubiegłorocznych zmianach we wspólnotach i spółdzielniach zarządca ma obowiązek poinformowania właścicieli o planowane wycince, ale nie musi już zbierać podpisów od wszystkich.

Miejsca

Opinie (46) 2 zablokowane

 • Mój kominek wszystko spali,nawet urzędasów!

  • 6 6

 • (2)

  Drzewa - wyciąć
  Zwierzęta - wystrzelać
  500 - wypłacić
  Misiewicza - awansować
  Kobiety - upodlić
  Kiboli - nagrodzić

  Uff..w końcu można odpocząć w niedzielę. Plan minimum wykonany.

  • 32 17

  • Gdynia? (1)

   • 8 0

   • P o l s k a !

    • 0 7

 • To jest dobra zmiana (2)

  Opłaty były absurdalnie wysokie i jeszcze mitręga administracyjna

  • 35 20

  • Deweloperzy już się cieszą

   • 5 2

  • i bardzo dobrze że były!

   Przecież polski smród wytnie wszystko i zapłoci

   Tylko kijem przez łeb lub po kieszeni, to jest jedyna metoda na Janusza.

   • 6 10

 • topola (2)

  Topola to chwast, alergen i niebezpieczne drzewo które runie na silniejszym wietrze

  • 24 9

  • Legenda o alergicznej topoli aktualna. (1)

   Tego drzewa nie lubiono od starożytnej Grecji i kolejne pokolenia wierzyły w bajeczkę o "toksycznej" topoli. A badania nie potwierdzają, że tzw. owocostany maja działanie alergiczne. Ale my lubimy bajeczki...

   • 4 3

   • a propolis

    Najlepszy właśnie z topoli!

    • 5 0

 • karę można dostać także za niewłaściwie prowadzoną pielęgnację koron drzew, więc zgłaszam (2)

  Spółdzielnie"Rozstaje" na gdańskiej Zaspie. Wcześniej przycięła niemiłosiernie drzewa przy Burzyńskiego, dwa tygodnie temu przy Kombatantów 3, 1, 8. A w gablotach klatek wystawiono informacyjnie "drzewa pod topór" - a za nie - w ich miejsce, żadnych nowych nasadzeń. Widać Zarząd jest posłuszny spółdzielczej działaczce PiS byłej radnej, która zgodnie z Rozporządz. M. Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 niszczy nam przyrodę.
  A przecież zamieszkali tu spółdzielcy starają się tworzyć zdrowe środowisko wokół bloków, bo ich jest grunt, części budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczych"naznaczonych" osób. Takie jak trawniki, krzewy, chodniki, klatki schodowe, dachy, windy, lampy, śmietniki, itd.. Koszty ich utrzymania rozkładane są na poszczególnych współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości, więc dlaczego przy wycięciu, bądź ogołoceniu drzewa nie pyta się o to mieszkańców np. Klatki schodowej, bloku,....?

  • 9 9

  • to zgłoś do wydziału środowiska (1)

   Kilka lat temu była afera na Morenie i sm nałożono karę za pseudopielęgnację drzew, czyli ogłowienie

   • 8 1

   • niby formalnie tak,

    ale zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji przez spółdzielnię mieszkaniową (art. 83 ust. 4 ustawy).
    A prawda jest taka, że ludzie są nieświadomi ile dobra i zdrowia przynosi w blokowisku każda roślina, gałąź, krzew,.... Wydz.Środowiska nic w tym temacie nie robi, nawet gdy im się przedstawi na tacy niszczycieli - nazywają zgłaszających nawiedzonymi lub jeszcze gorzej.

    • 6 0

 • Jasień (1)

  Zapraszam redaktorów na Jasień co roku drzewa są"pielęgnowane" tzn.dewastowane,odgławia się je ,skraca o połowę,drzewo nie może mieć bocznych konarów.Drzewa mają zaburzoną statykę,wyginają się,chorują.Rok w rok to samo.

  • 12 11

  • W Gdyni - Dąbrowie to samo.

   • 5 1

 • To jue jest dobra zmiana. (4)

  Powinna być specjalna zgoda na usuwanie drzew w mieście. Szczurek ostatnio regularnie goli Gdynie i nikt nic nie może zrobić.

  • 44 13

  • Drzewo ważniejsze od człowieka ? (2)

   Chore !

   • 10 1

   • nie durniu, człowiek to drzewo, bez drzew nie ma człowieka (1)

    to nie jest bardzo skomplikowane

    • 8 5

    • Lecz się na nogi, bo na głowę to już za póżno.

     • 2 5

  • Ciąć jak leci.

   i płacić jak należy a w wolnej chwili sadzić drzewa.

   • 1 9

 • Co minister to głupszy

  Szyszko to największy szkodnik

  • 9 8

 • wycinka

  Połowa Polaków chciałaby wycisnąć połowę drzew i pobudowac parkingi reszte zalać betonem by bydło równo

  • 10 11

 • Trawnik

  Moje drzewo ja je wsadzilem. Ja je wycinamy na mojej działce. A na terenach gminy to niech samorządy decydują.

  • 31 4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane