Wiadomości

stat

Wymieniasz okno, dostosuj się do sąsiadówPlanujesz wymianę okna? Zastanów się najpierw nad jego kształtem i kolorem. Jeśli chcesz mieć inne okna niż wszyscy sąsiedzi, będzie to miało wpływ na architekturę budynku, w którym mieszkasz.Czy wymiana okien powinna być bardziej restrykcyjnie kontrolowana?

zdecydowanie, niektóre budynki wyglądają strasznie

52%

tak, ale właściciele powinni mieć trochę dowolności

18%

nie zwracam na to uwagi

5%

nie, każdy powinien mieć takie okno, jakie mu się podoba i na jakie go stać

25%
Wymiana okna to nie tylko decyzja o tym jakie ma mieć parametry techniczne. Ważna jest także decyzja o ewentualnej zmianie jego wielkości, podziałów, a nawet kształtu. Takie decyzje mają bowiem wpływ nie tylko na nasz komfort i poczucie zmiany, ale na wygląd elewacji budynku, w szerszym kontekście miasta.

- Okna jako środek wyrazu są elementem całości budynku i mają bardzo duży wpływ na odbiór całej elewacji. Architekt projektując budynek, poprzez takie zabiegi jak głębokość osadzenia, rytm okien, szerokość szprosów, kolor, materiał, wpływa na odbiór obiektu i dąży do osiągnięcia pewnego zamierzonego efektu. Najbezpieczniej jest więc zachować możliwie pierwotny podział okna i ten sam kolor. Kontynuujemy w ten sposób myśl architekta i spójny pomysł na estetykę budynku, w którym mieszkamy, a także na dzielnicę, w której ten budynek się znajduje - mówi Michał Majewski ze Studia Architektonicznego SAMM.

I tyle na temat ideologii... Według prawa budowlanego zwykła wymiana okna nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani nawet zgłoszenia do właściwego organu (w sytuacji kiedy wielkość, kształt i kolor ram okiennych nie ulegną zmianie). Taka wymiana uznawana jest za bieżącą konserwację, nawet jeśli zmianie ulegnie materiał z jakiego okno jest wykonane, np. wyrzucamy okno drewniane, a wstawiamy plastikowe.

Inaczej jest kiedy chcemy zmienić np. wielkość okna. Takie roboty budowlane to przebudowa obiektu budowlanego, a więc ich wykonanie wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero wtedy też wymiana taka podlega kontroli nadzoru budowlanego.

- Nadzór budowlany działać może tylko kiedy prace odbywają się w oparciu o pozwolenie na budowę. Jednak dla nadzoru istotne są względy techniczne: czy takie okno wstawione jest zgodnie z prawem, czy jest prawidłowo zamontowane, czy nie zagraża bezpieczeństwu - tłumaczy Tomasz Czechowicz z urzędu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Oznacza to, że kwestie estetyczne, a więc zachowanie spójnych podziałów okien w całym budynku czy ich koloru, nadal pozostaje bez kontroli. Lepiej radzą sobie spółdzielnie mieszkaniowe.

- Mamy w spółdzielni regulamin wymiany okien. Członkowie spółdzielni mogą liczyć u nas na 30 proc. refinansowania za wymianę stolarki okiennej. Ale pieniądze te mogą otrzymać dopiero, kiedy okna spełniają zawarte w nim warunki. Po wymianie przeprowadzana jest przez nas kontrola, jeśli okna są inne niż przewiduje regulamin, refinansowania nie będzie. To metoda nie tylko na dbanie o to, by okna miały właściwe parametry techniczne, ale także estetyczne. Mniejsze możliwości mamy w stosunku do osób, które nie są członkami spółdzielni, ale one także podlegają regulaminowi, bo przecież mieszkają we wspólnym budynku - mówi Jan Skórzewski, inspektor nadzoru w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Morena.

Jakie okna wybrać?

Największe możliwości kontrolowania wymiany okien są w przypadku budynków zabytkowych oraz znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, bo tam ważny jest każdy element, m.in. zachowanie układu, wielkości i kształtu otworów okiennych, podziału tafli szyb, detali zdobniczych itd. Wtedy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest konieczne. A żeby je uzyskać, konieczne jest najpierw uzyskanie dokumentacji od konserwatora zabytków.

- Najprościej jest, kiedy remontowany jest cały budynek. Konieczne jest wtedy uzyskanie pozwolenia na prace przy zabytku nieruchomym. Zarówno w przypadku zabytków, jak i budynków w strefach ochrony konserwatorskiej, najważniejsze jest zachowanie oryginalnych podziałów i zachowanie detalu. Ustalany jest także kolor, ale zawsze musi być on spójny na całej elewacji. Okna plastikowe nie wchodzą w grę
- tłumaczy Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Osoby, które planują wymianę okien powinny zajrzeć także do zapisów znajdujących się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bo mogą tam znajdować się wpisy mówiące o wymaganiach dotyczących wyglądu okien w budynkach znajdujących się na terenie objętym planem.

Jeżeli właściciel obiektu pominie procedurę i na dodatek zamontuje niewłaściwe okna, konserwator może wydać decyzję o przywróceniu do stanu poprzedniego. W części przypadków możliwe jest przeprowadzenie procedury legalizacji stanu istniejącego.

- Kontrole dotyczące wymienianych okien nie są prowadzone, jednak urząd ma obowiązek reagowania na każde zgłoszenie o nieprawidłowościach, jakie do niego wpłynie. Sytuacje, kiedy montowane jest niewłaściwe okno są zawsze rozpatrywane indywidualnie, ale jeśli jest to ewidentne działanie celowe, to konserwator nie będzie miał skrupułów. Przyznać trzeba jednak, że świadomość społeczna w tym zakresie rośnie, częściowo w związku z możliwością uzyskania dotacji na remont budynku zabytkowego. Prawdą jest także, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że wymiana okna ma wpływ na architekturę całego obiektu - mówi Tymiński.

Gdzie kupić okna? Sprawdź w naszym katalogu

Opinie (93)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.