• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Źródło ogrzewania. Deklaracje tylko do końca czerwca

Ewa Budnik
16 czerwca 2022, godz. 10:00 
Opinie (184)
Złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Brak zgłoszenia skutkować może karą do 5 tys. zł. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Brak zgłoszenia skutkować może karą do 5 tys. zł.

Tylko do końca czerwca właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji o źródle ich ogrzewania. Dane te trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Tymczasem w Gdańsku wpłynęło dotąd dopiero 30 proc. takich oświadczeń, w Gdyni 33 proc., w Sopocie 41 proc. Za niezłożenie deklaracji grożą kary.- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB - to specjalna baza danych, dotycząca źródeł ciepła zainstalowanych, w budynkach na terenie poszczególnych gmin. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji, w których informują o sposobie ich ogrzewania. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju - przypomina Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.
CEEB jest z kolei elementem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Dzięki temu można będzie wskazać rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza emitowanym przez przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze, czyli tzw. niską emisję. Zatem zasadniczym celem stworzenia systemu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny jego zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog.

CEEB ma stać się także narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych. Jest to również miejsce, gdzie dostępne są informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Właścicielom nieruchomości system ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła, a organom administracji centralnej i samorządowej realizację polityki niskoemisyjnej.

Obowiązek zgłoszenia, w jaki sposób jest ogrzewany budynek, którego jesteśmy właścicielami, nakłada Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127).

Deklaracje o źródle ciepła składają właściciele lub zarządcyObowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, którymi zarządza administrator lub spółdzielnia powinni upewnić się czy odpowiednia deklaracja została złożona.

Obowiązek dotyczy budynków, w których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 r. Z kolei osoby, które zainstalowały nowe ogrzewanie po 1 lipca 2021 r., muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

Zgłoszenie źródła ciepła przez Internet lub w urzędzieFormularze on-line znajdują się na stronie gunb.gov.pl lub ceeb.gov.pl
Informacje można przekazywać m.in. drogą elektroniczną - jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób dopełnienia obowiązku.

- Procedura jest bardzo prosta. Deklarujemy jedynie, jakie posiadamy źródło ciepła, ich ilość, a w przypadku kotłów na paliwo stałe, także rodzaj paliwa - informuje Mariusz Sadłowski, dyrektor Biura Energetyki w Gdańsku.
Jeśli w budynku stosowanych jest kilka źródeł, np. ogrzewanie z sieci i kominek, to w deklaracji podać trzeba wszystkie. Ponadto podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).


Formularze dostępne są na stronach gunb.gov.pl lub ceeb.gov.pl.

Jeżeli jednak ktoś chciałby przekazać informacje o sposobie ogrzewania swojego domu w formie papierowej, należy wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą na adres swojego urzędu miasta lub złożyć go w urzędzie osobiście - zostanie on do ewidencji wprowadzony przez urzędników.

Będą kary za brak zgłoszenia źródła ciepła- Osoby, które nie złożą deklaracji, muszą liczyć się z wysokimi karami, nawet do 5 tys. zł. Warto to zrobić, tym bardziej, że wpis do tego rejestru daje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju programach rządowych - tłumaczy Piotr Borawski.
Brak zgłoszenia wiązał się będzie z karą grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł. Urzędnicy przyznają jednak, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozporządzenia, które określałoby, jaka instytucja będzie zajmowała się kontrolowaniem, czy deklaracja została złożona.

Złożono jedną trzecią deklaracjiChociaż czas na złożenie deklaracji niebawem się kończy, w żadnym z trójmiejskich miast nie wpłynęła jeszcze nawet połowa deklaracji.

- Z całej puli budynków przypisanych do Gdańska, który wynosi ponad 44 tys. punktów adresowych, do tej pory wpłynęło do nas zalewie 30 procent wniosków - informuje Mariusz Sadłowski.
Nie lepiej jest w Gdyni.

- W Gdyni na chwilę obecną wprowadzono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 33 procent deklaracji. Ponadto do Urzędu Miasta Gdyni mieszkańcy złożyli w wersji papierowej ok. 2200 deklaracji, które oczekują na wprowadzenie do systemu - informuje Małgorzata Omachel-Kwidzińska z gdyńskiego magistratu.
Najbardziej zdyscyplinowani wydają się być mieszkańcy Sopotu. Deklarację złożyło 41 proc. właścicieli nieruchomości.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (184)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
28500 zł/m2
Gdynia Orłowo
20400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19450 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24550 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17900 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17050 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
12600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl