• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń nad wodą zamiast zabudowy na Krakowcu

Krzysztof Koprowski
1 sierpnia 2023, godz. 08:00 
Opinie (33)
 • Wyniesione przejście przed szkołą podstawową przy ul. Kępnej. W opracowani GPL proponuje się realizację dodatkowego przejścia po drugiej stronie skrzyżowania.
 • Teren w sąsiedztwie szkoły wskazany w opracowaniu GPL pod funkcję społeczną.
 • Ulica Kępna na wysokości szkoły podstawowej.

Urządzenie terenów rekreacyjnych zamiast ich zabudowy, uspokojenie ruchu w rejonie szkoły oraz nowy budynek o funkcji społeczno-kulturalnej - to główne ustalenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. Kępnej i JodłowejMapka na Krakowcu - Górkach Zachodnich. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o propozycjach zmian w Matemblewie, a za kolejne dwa przedstawimy wytyczne dla rejonu ul. StarowiejskiejMapka w Letnicy.Czy Krakowiec-Górki Zachodnie mają potencjał rozwojowy?

W centralnym punkcie opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska dla rejonu ulic Kępnej i JodłowejMapka na Krakowcu - Górkach Zachodnich znajduje się Szkoła Podstawowa nr 62Mapka.

Na wysokości placówki oświatowej proponuje się wdrożenie dodatkowych działań w zakresie uspokojenia ruchu pojazdów. Ponadto wskazano na potrzebę realizacji dodatkowego przejścia dla pieszych - po drugiej stronie skrzyżowania.Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.

Budynek o funkcji społeczno-kulturalnej przy szkoleNowe przejście dla pieszych jest kluczowe dla poprawy dostępności terenu przy szkole podstawowejMapka, gdzie proponuje się realizację zabudowy o funkcji społeczno-kulturalnej (w tym np. siedzibę Rady Dzielnicy) z lokalem usługowym od strony ulicy.

Nowy budynek miałby być odsunięty od ulicy, aby w ten sposób wytworzyć przestrzeń pod niewielki zieleniec wraz z elementami małej architektury (ławki, stojaki rowerowe itp.).

Kolejny teren zieleni zaplanowano zaledwie kilkanaście metrów dalej na wschódMapka. Tu pojawia się postulat realizacji "skweru kieszonkowego" przy zachowaniu istniejącej zieleni, wprowadzeniu dodatkowych nasadzeń oraz montażu elementów rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Tereny rekreacji nad Gniłą Łachą zamiast zabudowyNajwiększa przestrzeń zieleni została jednak wskazana w opracowaniu GPL nad kanałem Gniła ŁachaMapka wzdłuż ul. Jodłowej. Sama ulica powinna być natomiast przekształcona w przestrzeń współdzieloną tj. bez podziału na chodniki i jezdnię.

W zachodniej części terenu nad Gniłą Łachą przewiduje się plac zabaw dla dzieci, zaś we wschodniej budowę drewnianych pomostów z siedziskami. Środkowa część powinna natomiast pełnić rolę parku retencyjnego lub łąki zalewowej. Proponuje się również wprowadzenie elementów edukacyjnych o retencji i gatunkach hydrofitowych.

Ponadto w opracowaniu podtrzymano założenie docelowej budowy nadwodnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału, zawarte już wcześniej w opracowaniu Gdańska Polityka Wodna. Zapisy GPW w opracowaniu GPL wzbogacone zostały o realizacją kładki na drugi brzeg kanału. Obecnie pokonanie kanału możliwe jest na wysokości ul. SteczkaMapka - ok. 350 m na wschód względem postulowanej kładki.

 • Kanał Gniła Łacha na wysokości postulowanego terenu rekreacji.
 • Postulowany teren rekreacji nad kanałem Gniła Łacha. W oddali widoczne kominy rafinerii.
 • Postulowany teren rekreacji nad kanałem Gniła Łacha.

Niezgodność opracowania GPL z obowiązującymi planamiUrządzenie terenów rekreacji bezpośrednio nad Gniłą Łachą oraz wzdłuż ul. Kępnej stoi jednak w sprzeczności z obowiązującymi planami zagospodarowania, w których przeznaczono te działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Jak należy zatem interpretować niezgodność opracowania GPL z obowiązującymi planami zagospodarowania z 2008 i 2014 r.?

- Wytyczne zawarte w karcie GPL zostały skonsultowane z odpowiednimi jednostkami już na etapie koncepcyjnym i są możliwe do zrealizowania. Ponadto zieleń można wprowadzać na każdym terenie funkcyjnym, niezależnie od jego głównego przeznaczenia w planie miejscowym. Nie ma zatem konieczności zmiany obowiązujących planów w przypadku zagospodarowania w formie zieleni i przestrzeni dla mieszkańców, tym bardziej że propozycje zawarte w GPL dotyczą terenów będących własnością gminy - tłumaczy Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.

Rada dzielnicy popiera proponowane rozwiązaniaOpracowanie GPL było konsultowane z Radą Dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie na początku kwietnia 2023 r. Radni dzielnicowi zgłosili uwagi m.in. w zakresie obszaru objętego ruchem współdzielonym.

Ustalenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Rady Dzielnicy w drugiej połowie 2023 r.

- Radni stwierdzili, że wytyczne wpasowały się w uwarunkowania, potencjały i tożsamość dzielnicy oraz potrzeby mieszkańców - dodaje Zaborowska.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć, powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (33)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji Małokacka w Gdyni

dni otwarte

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35500 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24200 zł/m2
Gdynia Orłowo
23900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23800 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
31200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21450 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16100 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane