• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Firma przekształci użytkowanie wieczyste, ale bez bonifikaty

Ewa Budnik
9 października 2011 (artykuł sprzed 12 lat) 
Współużytkownicy wieczyści w dużych budynkach od 9 października będą mieli większe szanse przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Współużytkownicy wieczyści w dużych budynkach od 9 października będą mieli większe szanse przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Od 9 października zmieniają się przepisy związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Nowa ustawa wprowadza m.in. możliwość żądania przekształcenia przez osoby prawne, w tym podmioty gospodarcze. Ci, którzy liczyli, że gminy nagną się i będą udzielać przy przekształceniu bonifikat, także przedsiębiorcom, na razie nie mają na co liczyć.Czy użytkowanie wieczyste powinno zniknąć jako forma własności?

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw nieco poprawi sytuację osób, które zamierzają zmienić status posiadanej nieruchomości z użytkowania wieczystego na własność. Przede wszystkim nie muszą się już spieszyć: dotychczasowa bariera końca 2012 roku znika.

Z żądaniem przekształcenia mogą od teraz występować współużytkownicy wieczyści, których suma udziału wynosi co najmniej połowę. To rozwiązuje problem wielu współużytkowników (np. we wspólnotach mieszkaniowych), którzy mają utrudniony kontakt z jednym ze współużytkowników, bo mieszka on za granicą albo w innym mieście.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że w przypadku kiedy co najmniej jeden współużytkownik zgłosi sprzeciw postępowanie jest wstrzymywane (na podstawie art. 199 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli; w przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli).

- Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi nie mniej niż połowę, jednak przekształcenie będzie możliwe jeśli pozostali współużytkownicy wieczyści wyrażą na to zgodę - mówi Magdalena Kuczyńska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podobnie jest w Sopocie. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego (bo w przypadku tej ustawy przekształcenie jest decyzją administracyjną) wysyłana jest do wszystkich współużytkowników. Jeśli po określonym w informacji terminie (zazwyczaj 14 dni) do urzędu nie wpłynie sprzeciw, sprawy toczą się dalej swoim torem.

Ustawodawca umożliwił także występowanie z żądaniem przekształcenia na podstawie tej ustawy także osobom prawnym, teraz także prowadzącym działalność. To duża nowość. Nie oznacza to jednak, że w tych miastach, gdzie samorząd udziela bonifikat na przekształcenie będą obejmowani nimi również przedsiębiorcy.

Nie inaczej będzie w przypadku osób prawnych, które przekształcać będą chciały nieruchomości należące do Skarbu Państwa lub wpisane do rejestru zabytków. W tych przypadkach z  mocy prawa na takie zniżki liczyć mogą tylko osoby fizyczne, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich następcy prawni. Bonifikata wynosi wtedy 50 proc. i może być podwyższona na podstawie decyzji wojewody.

Możliwość udzielenia bonifikaty dotyczy również nieruchomości należących do samorządu. Ale w tym przypadku decyzję podejmuje właściwa rada lub sejmik. W Trójmieście dawno zostały podjęte uchwały umożliwiające uzyskanie bonifikaty przy przekształceniu nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkalne. Zostały one podjęte w nawiązaniu do obowiązującej do wczoraj ustawy, która nie umożliwiała wystąpienia z żądaniem przekształcenia osobom prowadzącym działalność i wykorzystującym nieruchomość na cele niemieszkalne. Mieszkańcy Gdańska i Sopotu mogą liczyć na 95 proc. bonifikaty, Gdyni 90 proc. (nawet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zdjął z samorządów obowiązek udzielania takich bonifikat, bo ogranicza to dochody samorządów). Pamiętajmy jednak, że uchwały dotyczą tylko nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne i chociaż nowa ustawa umożliwia osobom prowadzącym działalność przekształcenie, to gminy nie są skłonne do tego, aby udzielać im bonifikaty.

- Polityka miasta pozostanie w tej materii bez zmian. Prezydent zawnioskuje do Rady Miasta o to, by osoby fizyczne miały możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dotychczasowych zasadach, czyli z 95 procentową bonifikatą. Projekt uchwały, która pozostawia warunki przekształceń bez zmian już istnieje. Aby Rada Miasta Gdańska mogła się nim zająć, nowa ustawa musiała wejść w życie
- wyjaśnia Magdalena Kuczyńska z biura prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku. - Bonifikata przysługuje oczywiście osobom fizycznym, które wykorzystują nieruchomość na cele mieszkaniowe. Nie przewiduje się udzielania bonifikat osobom prawnym.

Samorządowcy podkreślają, że zgodnie z prawem po prostu nie mają obowiązku udzielania bonifikat na przekształcenie.

- Na dzień dzisiejszy nie ma uchwały i nie ma prawnego obowiązku, aby miasto musiało udzielać bonifikat osobom prawnym, które wykorzystują nieruchomość użytkowaną wieczyście na cele niemieszkalne
- wyjaśnia Hanna Szóstakowska z Referatu Zarządu Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Gdyni.

Ale... skoro ustawodawca dopuścił przekształcanie użytkowania we własność także przez firmy, spółki, fundacje, instytucje, stowarzyszenia (osoby prawne) oraz dopuścił możliwość udzielania i podwyższania bonifikat przez uprawnione organy (wojewoda, rada, sejmik), to osoba prawna może wystąpić z wnioskiem o udzielenie takiej bonifikaty. Otrzyma ją lub nie.

Osoby prawne, które teraz mogą żądać przekształcenia, ale nie są uprawnione do bonifikaty mają jeszcze jedno wyjście: opłatę za przekształcenie można rozłożyć na raty. Nawet na 20 lat. Taką (oprocentowaną) wierzytelność zabezpiecza hipoteka ustanowiona na przekształcanej nieruchomości...

Czytaj więcej: W Trójmieście przekształcenie gruntu nadal z dużą bonifikatą

Zmiany w naliczaniu rocznej opłaty za użytkowanie

Ustawa wprowadza także zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, w częściach dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Od 9 października opłaty aktualizowane mogą być nie częściej niż raz na 3 lata.

W przypadku gdyby okazało się, że zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej użytkownik nie zapłaci więcej niż dwukrotność. Kwotę, która będzie nadwyżką dwukrotności opłaty rocznej rozkłada się na dwie raty płatne w dwóch kolejnych latach od dokonania aktualizacji. Wynika z tego, że dopiero w trzecim roku po aktualizacji użytkownik zapłaci pełną zaktualizowaną stawkę.
Takie działanie ma na celu ochronę użytkowników wieczystych przed gwałtownymi i znacznymi podwyżkami opłaty za użytkowanie.

I jeszcze jedno: osoby, które już zostały dotknięte wysokimi podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste w nieruchomościach, których wartość się zmieniała, a w których miasto z własnej inicjatywy nie dokonało aktualizacji mogą wystąpić o taką aktualizację.
Użytkownik wieczysty powinien doręczyć organowi żądanie na piśmie do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację. Organ będzie miał 30 dni, aby odnieść się do tej propozycji. W przypadku nierozpatrzenia żądania w tym terminie użytkownik wieczysty będzie mógł w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona w wyniku żądania użytkownika wieczystego, będzie obowiązywać od 1 stycznia następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty żądał aktualizacji.

Opinie (5) 2 zablokowane

 • Zarządzenie niezwykle korupcjogenne.Nieścisłości w zarządzeniu spowodują że "kolesie" sobie to załatwią .Urzędnicy nie POwinni (1)

  mieć takiej władzy by móc rozdawać to co należy do miasta.

  • 13 1

  • Oczywiście chodzi o osoby prawne i firmy.Np.Polanka Redłowska i korty będą teraz mogły być "przekazane za złotówkę.

   • 7 0

 • Przekształcajcie, przekształcajcie... (1)

  Za chwilę dostaniecie z katastra jak z liścia. W zasadzie korzyść w przypadku mieszkania żadna. Przy sprzedaży nikogo nie obchodzi status ziemi pod nieruchomością. Nikt się o to nie pyta, przełożenie na cenę mieszkania zerowe.

  • 3 12

  • otóź

   teraz każdy patrzy na własność , nikt już użytkowania nie bierze, mojeosiedle.pl zakładka Wieża Leszka Białego

   • 0 0

 • I znowu: JAK SIĘ DA, TO SIĘ ZŁOBI...Ależ poLITYKA TYCH ŻAŁOSNYCH ŻŁOBÓW!!

  W żywe oczy już jadą z nami, kundle...

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji Małokacka w Gdyni

dni otwarte

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35500 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24200 zł/m2
Gdynia Orłowo
23900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23800 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
31200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21450 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16100 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane