Wiadomości

Gdańsk: nowy plan zagospodarowania dla 8 tysięcy mieszkańców

Najnowszy artukuł na ten temat

Kuźnia Wodna i Osowa. Nowe plany miejscowe

Jeden z największych terenów inwestycyjnych zobacz na mapie Gdańska na gdańskim Południu zyska plan zagospodarowania. Na obszarze większym niż Główne Miasto dopuszczono zabudowę jedno- i wielorodzinną. W sumie może zamieszkać tu około 8 tys. osób. Przewidziano też dwa lokalne ośrodki handlowo-usługowe oraz nowy układ drogowy.Czy chciał(a)byś zamieszkać na terenie objętym projektem planu?

tak, to świetna lokalizacja, która będzie zyskiwała na wartości 23%
tak, ale pod warunkiem niskiej ceny mieszkania lub gruntów pod dom 17%
nie, to zbyt peryferyjnie położony obszar 23%
nie, zupełnie nie podoba mi się ta część Gdańska 37%
zakończona Łącznie głosów: 741
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni ok. 71 hektarów obejmuje obszar jednostki urbanistycznej Południe ograniczony ulicami: ul. Źródlaną zobacz na mapie Gdańska, (Nową) Stężycką zobacz na mapie Gdańska, Trasą W-Z zobacz na mapie Gdańska (al. Armii Krajowej) oraz planowaną ul. Nową Leszczynową zobacz na mapie Gdańska.

Obecnie przeważająca część terenu wciąż użytkowana jest rolniczo, choć z każdym rokiem przybywa tutaj nowych domów jednorodzinnych, zaś od 2016 r. w trakcie budowy jest osiedle mieszkaniowe Optima zobacz na mapie Gdańska. Także w bezpośrednim sąsiedztwie granic planu powstają nowe budynki wielorodzinne, realizowane przez kilku deweloperów.

- Celem sporządzanego planu jest zarezerwowanie terenów pod niezbędny układ drogowy oraz zapewnienie ładu przestrzennego. Obecnie, gdy nie ma tutaj żadnego obowiązującego planu, nowe domy mogą powstawać w oparciu o warunki zabudowy, co może doprowadzić do chaosu przestrzennego - mówi Tomasz Lewandowski, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta?

Rozbudowa Źródlanej, Nowa Leszczynowa połączona z W-ZNowa zabudowa będzie obsługiwana przede wszystkim z wymienionych już ulic. Od północy, zgodnie z projektem planu, ul. Źródlana powinna spełniać wymagania techniczne dla jednojezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu oraz chodnikiem i infrastrukturą rowerową.

Od wschodu (poza granicami planu) przewidziana do realizacji jest w podobnym standardzie tzw. ul. Nowa Leszczynowa. Będzie ona stanowiła przedłużenie istniejącej ul. Leszczynowej od Trasy W-Z zobacz na mapie Gdańska do skrzyżowania ul. Nowej Stężyckiej z (Nową) Jabłoniową zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Nowa Jabłoniowa: buspas, a nie tramwaje

Zakłada się, że docelowo ul. Nowa Leszczynowa będzie również "podłączona" do Trasy W-Z łącznicami od strony południowej, czyli z możliwością wjazdu na nią od strony obwodnicy oraz zjazdu z niej na "wuzetkę" w kierunku centrum miasta. Łącznic w przeciwnych relacjach nie przewidziano, gdyż brakuje miejsca pod ich budowę.

Po realizacji ul. Nowej Leszczynowej, istniejąca południowa ul. Leszczynowa będzie "zaślepiona", zaś połączenie z ul. Nową Leszczynową będzie zlokalizowane przy osiedlu Leszczynowym zobacz na mapie Gdańska.

Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego.
Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nowa Stężycka z rezerwą pod tramwaj, który nie powstanieOd południa kierowcy będą korzystali przede wszystkim z ul. (Nowej) Stężyckiej, której przebieg w granicach planu pokrywa się z istniejącą ul. Stężycką, zaś poza granicami jej przedłużenie do ul. (Nowej) Jabłoniowej przebiega wzdłuż osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

- Ulica (Nowa) Stężycka jest planowana w klasie zbiorczej, z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu. Zgodnie z obowiązującym studium jej rezerwa pozwala na budowę linii tramwajowej - dodaje Łukasz Szynaka z zespołu projektowego dla tego planu w BRG.
Tu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowego studium w ciągu ul. Stężyckiej nie przewiduje się już trasy tramwajowej, więc tak szeroka rezerwa terenowa jest tylko zwykłym zabiegiem planistycznym, aby uzyskać wymaganą prawem zgodność planu z obowiązującym studium. Wolną przestrzeń będzie można jednak wykorzystać w przyszłości np. pod buspasy - o ile zajdzie taka potrzeba.

Czytaj też: Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

Kosztowny wykup gruntów i budowy nowych drógWymienione drogi będą dodatkowo połączone ze sobą kolejnymi poprzecznymi ulicami, obsługującymi nową zabudowę. Dodatkowo przewidziano kilka powiązań wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, choć ich przebieg jest tylko częściowo obowiązkowy, a w pozostałych przypadkach jedynie zalecany.

Mimo że projektowany układ komunikacyjny nie jest znacznie rozbudowany i będzie wymagał jeszcze wielu ulic osiedlowych, to i tak jego realizacja będzie dość kosztowna dla miasta.

- 11 mln zł będzie kosztował wykup gruntów pod drogi, ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz przestrzenie publiczne, zaś 19 mln zł pochłonie realizacja układu komunikacyjnego, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego [przy Rondzie Kuronia zobacz na mapie Gdańska - dop. red.] oraz ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej - wylicza Agnieszka Siedlecka z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.

Przystanki wyznaczą intensywną zabudowę i sklepyNa podstawie projektowanego układu drogowego zaproponowano lokalizację co najmniej dwóch nowych przystanków autobusowych - na wysokości wspomnianych osiedli Optima oraz Jasień Park (w ciągu planowanej ul. Nowej Leszczynowej). Wokół tych przystanków zaproponowano koncentrację usług i handlu, a także zabudowę wielorodzinną.

- W odległości do 300 metrów od przystanków autobusowych dopuszczona zostaje zabudowa wielorodzinna o wysokości 16 i 13 metrów [tj. ok. cztery i trzy piętra - dop. red.]. Dalej od przystanków zabudowa staje się ekstensywna z domami jednorodzinnymi lub maksymalnie czterorodzinnymi - objaśnia główny projektant planu.
W przypadku osiedla Optima zabudowa wielorodzinna będzie w znacznej części pokrywała się z gruntami dewelopera, który jednak nawet bez planu mógłby realizować tutaj kilkukondygnacyjne bloki w oparciu o warunki zabudowy.

Publiczny park i przedszkoleZ myślą o przyszłych mieszkańcach przewidziano nowy publiczny park zobacz na mapie Gdańska, przy którym może powstać niewielki budynek oświaty lub kultury, np. przedszkole.

Ponadto ochroną przed zabudową objęto prywatny staw przy ul. Stężyckiej zobacz na mapie Gdańska oraz dwa potencjalne użytki ekologiczne - Jasieńskie Bagno przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska i turzycowisko na północ od osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

(Nie)ogólnodostępny punkt widokowyW dokumencie narzucono szereg dominant kompozycyjnych, co w przypadku tego dokumentu oznacza przede wszystkim zastosowanie elewacji z lepszych materiałów budowlanych.

Najważniejsza dominanta (o wysokości do 16 m), na którą skierowano kilka osi widokowych będzie się znajdowała na wzgórzu przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska. Wokół niej przewidziano punkt widokowy o pełnej panoramie, który jednak nie musi być ogólnodostępny.

- W projekcie planu ustalono wymóg utworzenia wokół tej dominanty terenu rekreacyjnego o powierzchni minimum 1 tys. m kw., zapewniającego widok na okolicę w każdym kierunku. Wymogu ogólnodostępności nie ustalono, ale może ona być związana z funkcją budynku - np. gdy powstanie tutaj zalecany obiekt sakralny - mówi Tomasz Lewandowski.
Czytaj też: Ogólnodostępny punkt widokowy tylko dla wybrańców

Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu.
Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu. mat. BRG

Drugie wyłożenie planu. Uwagi do 14 lutego.Obecnie trwa drugie wyłożenie projektu planu. Po pierwszym wyłożeniu dokonano m.in. niewielkich korekt w zakresie przebiegu docelowego układu drogowego, aby uwzględnić podział gruntów pod kątem właścicieli, wśród których przeważają osoby fizyczne z wyjątkiem terenów osiedla Optima.

Projekt planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 14 lutego.

Widok z żurawia na osiedlu Leszczynowym. Materiał z 2013 r.

Opinie (145) 8 zablokowanych

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.