• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Gdańsk: nowy plan zagospodarowania dla 8 tysięcy mieszkańców

Krzysztof Koprowski
22 stycznia 2018 (artykuł sprzed 6 lat) 
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. W centralnej części widoczne osiedle Zielone.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. W oddali widoczne budynki osiedla Optima.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudowę. Po prawej domy przy ul. Źródlanej.

Jeden z największych terenów inwestycyjnych zobacz na mapie Gdańska na gdańskim Południu zyska plan zagospodarowania. Na obszarze większym niż Główne Miasto dopuszczono zabudowę jedno- i wielorodzinną. W sumie może zamieszkać tu około 8 tys. osób. Przewidziano też dwa lokalne ośrodki handlowo-usługowe oraz nowy układ drogowy.Czy chciał(a)byś zamieszkać na terenie objętym projektem planu?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni ok. 71 hektarów obejmuje obszar jednostki urbanistycznej Południe ograniczony ulicami: ul. Źródlaną zobacz na mapie Gdańska, (Nową) Stężycką zobacz na mapie Gdańska, Trasą W-Z zobacz na mapie Gdańska (al. Armii Krajowej) oraz planowaną ul. Nową Leszczynową zobacz na mapie Gdańska.

Obecnie przeważająca część terenu wciąż użytkowana jest rolniczo, choć z każdym rokiem przybywa tutaj nowych domów jednorodzinnych, zaś od 2016 r. w trakcie budowy jest osiedle mieszkaniowe Optima zobacz na mapie Gdańska. Także w bezpośrednim sąsiedztwie granic planu powstają nowe budynki wielorodzinne, realizowane przez kilku deweloperów.

- Celem sporządzanego planu jest zarezerwowanie terenów pod niezbędny układ drogowy oraz zapewnienie ładu przestrzennego. Obecnie, gdy nie ma tutaj żadnego obowiązującego planu, nowe domy mogą powstawać w oparciu o warunki zabudowy, co może doprowadzić do chaosu przestrzennego - mówi Tomasz Lewandowski, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta?

 • Lokalizacja projektu planu z docelowym układem drogowym.
 • Planowany układ drogowy oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych.
 • Wiadukt nad Trasą W-Z w ciągu ul. Leszczynowej. W miejscu wykonania zdjęcia może powstać łącznica z Trasy W-Z do ul. Leszczynowej.
 • "Ślepa" odnoga ul. Leszczynowej przy Trasie W-Z. Docelowo będzie ona przedłużona aż do ul. (Nowej) Jabłoniowej jako tzw. ul. Nowa Leszczynowa.
 • Rezerwa terenowa ul. Nowej Leszczynowej przy osiedlu Jasień Park, która zostanie skierowana w przerwę w zabudowie między widocznymi w oddali osiedlami Leszczynowym (po lewej) i Zielonym (po prawej).

Rozbudowa Źródlanej, Nowa Leszczynowa połączona z W-ZNowa zabudowa będzie obsługiwana przede wszystkim z wymienionych już ulic. Od północy, zgodnie z projektem planu, ul. Źródlana powinna spełniać wymagania techniczne dla jednojezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu oraz chodnikiem i infrastrukturą rowerową.

Od wschodu (poza granicami planu) przewidziana do realizacji jest w podobnym standardzie tzw. ul. Nowa Leszczynowa. Będzie ona stanowiła przedłużenie istniejącej ul. Leszczynowej od Trasy W-Z zobacz na mapie Gdańska do skrzyżowania ul. Nowej Stężyckiej z (Nową) Jabłoniową zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Nowa Jabłoniowa: buspas, a nie tramwaje

Zakłada się, że docelowo ul. Nowa Leszczynowa będzie również "podłączona" do Trasy W-Z łącznicami od strony południowej, czyli z możliwością wjazdu na nią od strony obwodnicy oraz zjazdu z niej na "wuzetkę" w kierunku centrum miasta. Łącznic w przeciwnych relacjach nie przewidziano, gdyż brakuje miejsca pod ich budowę.

Po realizacji ul. Nowej Leszczynowej, istniejąca południowa ul. Leszczynowa będzie "zaślepiona", zaś połączenie z ul. Nową Leszczynową będzie zlokalizowane przy osiedlu Leszczynowym zobacz na mapie Gdańska.

Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego. Rezerwa terenowa ul. Nowej Stężyckiej na wysokości osiedla Zielonego.

Nowa Stężycka z rezerwą pod tramwaj, który nie powstanieOd południa kierowcy będą korzystali przede wszystkim z ul. (Nowej) Stężyckiej, której przebieg w granicach planu pokrywa się z istniejącą ul. Stężycką, zaś poza granicami jej przedłużenie do ul. (Nowej) Jabłoniowej przebiega wzdłuż osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

- Ulica (Nowa) Stężycka jest planowana w klasie zbiorczej, z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu. Zgodnie z obowiązującym studium jej rezerwa pozwala na budowę linii tramwajowej - dodaje Łukasz Szynaka z zespołu projektowego dla tego planu w BRG.
Tu warto przypomnieć, że zgodnie z projektem nowego studium w ciągu ul. Stężyckiej nie przewiduje się już trasy tramwajowej, więc tak szeroka rezerwa terenowa jest tylko zwykłym zabiegiem planistycznym, aby uzyskać wymaganą prawem zgodność planu z obowiązującym studium. Wolną przestrzeń będzie można jednak wykorzystać w przyszłości np. pod buspasy - o ile zajdzie taka potrzeba.

Czytaj też: Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

 • Rezerwa terenowa dla ulicy oznaczonej w projekcie planu jako 027-KD80.
 • Droga wjazdowa na osiedle Optima, która docelowo będzie przedłużona poprzez ul. Jasińskiego do Źródlanej.
 • Granice projektu planu (po lewej) nałożone na mapę Głównego Miasta w tej samej skali (po prawej) pokazują, z jak dużym obszarem miasta mamy do czynienia.

Kosztowny wykup gruntów i budowy nowych drógWymienione drogi będą dodatkowo połączone ze sobą kolejnymi poprzecznymi ulicami, obsługującymi nową zabudowę. Dodatkowo przewidziano kilka powiązań wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, choć ich przebieg jest tylko częściowo obowiązkowy, a w pozostałych przypadkach jedynie zalecany.

Mimo że projektowany układ komunikacyjny nie jest znacznie rozbudowany i będzie wymagał jeszcze wielu ulic osiedlowych, to i tak jego realizacja będzie dość kosztowna dla miasta.

- 11 mln zł będzie kosztował wykup gruntów pod drogi, ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz przestrzenie publiczne, zaś 19 mln zł pochłonie realizacja układu komunikacyjnego, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego [przy Rondzie Kuronia zobacz na mapie Gdańska - dop. red.] oraz ogólnodostępnej miejskiej zieleni urządzonej - wylicza Agnieszka Siedlecka z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
 • Ustalenia funkcjonalne oraz rodzaj zabudowy. Literą A oznaczono postulowaną lokalizację przystanków autobusowych.
 • Wjazd na osiedle Optima. Na pustym terenie przewidziano osiedlowy ośrodek handlu i usług, którego budowę zaczął już deweloper.
 • Ośrodek usługowy przy ul. (Nowej) Leszczynowej przewidziano w miejscu, gdzie obecnie przebiega linia energetyczna.

Przystanki wyznaczą intensywną zabudowę i sklepyNa podstawie projektowanego układu drogowego zaproponowano lokalizację co najmniej dwóch nowych przystanków autobusowych - na wysokości wspomnianych osiedli Optima oraz Jasień Park (w ciągu planowanej ul. Nowej Leszczynowej). Wokół tych przystanków zaproponowano koncentrację usług i handlu, a także zabudowę wielorodzinną.

- W odległości do 300 metrów od przystanków autobusowych dopuszczona zostaje zabudowa wielorodzinna o wysokości 16 i 13 metrów [tj. ok. cztery i trzy piętra - dop. red.]. Dalej od przystanków zabudowa staje się ekstensywna z domami jednorodzinnymi lub maksymalnie czterorodzinnymi - objaśnia główny projektant planu.
W przypadku osiedla Optima zabudowa wielorodzinna będzie w znacznej części pokrywała się z gruntami dewelopera, który jednak nawet bez planu mógłby realizować tutaj kilkukondygnacyjne bloki w oparciu o warunki zabudowy.

 • Ustalenia środowiskowe oraz tereny chronione przed zabudową.
 • Przybliżona lokalizacja miejsca zarezerwowanego pod park.
 • Rondo Kuronia, przy którym zaplanowano utworzenie zbiornika retencyjnego w pobliżu zadrzewienia po prawej.

Publiczny park i przedszkoleZ myślą o przyszłych mieszkańcach przewidziano nowy publiczny park zobacz na mapie Gdańska, przy którym może powstać niewielki budynek oświaty lub kultury, np. przedszkole.

Ponadto ochroną przed zabudową objęto prywatny staw przy ul. Stężyckiej zobacz na mapie Gdańska oraz dwa potencjalne użytki ekologiczne - Jasieńskie Bagno przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska i turzycowisko na północ od osiedla Zielonego zobacz na mapie Gdańska.

 • Widok na wzgórze, na którym przewidziano punkt widokowy.
 • Widok ze wzgórza, na którym przewidziano punkt widokowy.
 • Widok ze wzgórza, na którym przewidziano punkt widokowy na tereny przeznaczone pod zabudowę. W oddali dostrzec można budynki osiedla Optima.

(Nie)ogólnodostępny punkt widokowyW dokumencie narzucono szereg dominant kompozycyjnych, co w przypadku tego dokumentu oznacza przede wszystkim zastosowanie elewacji z lepszych materiałów budowlanych.

Najważniejsza dominanta (o wysokości do 16 m), na którą skierowano kilka osi widokowych będzie się znajdowała na wzgórzu przy ul. Brzoskwiniowej zobacz na mapie Gdańska. Wokół niej przewidziano punkt widokowy o pełnej panoramie, który jednak nie musi być ogólnodostępny.

- W projekcie planu ustalono wymóg utworzenia wokół tej dominanty terenu rekreacyjnego o powierzchni minimum 1 tys. m kw., zapewniającego widok na okolicę w każdym kierunku. Wymogu ogólnodostępności nie ustalono, ale może ona być związana z funkcją budynku - np. gdy powstanie tutaj zalecany obiekt sakralny - mówi Tomasz Lewandowski.
Czytaj też: Ogólnodostępny punkt widokowy tylko dla wybrańców

Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu. Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu.

Drugie wyłożenie planu. Uwagi do 14 lutego.Obecnie trwa drugie wyłożenie projektu planu. Po pierwszym wyłożeniu dokonano m.in. niewielkich korekt w zakresie przebiegu docelowego układu drogowego, aby uwzględnić podział gruntów pod kątem właścicieli, wśród których przeważają osoby fizyczne z wyjątkiem terenów osiedla Optima.

Projekt planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 14 lutego.

Widok z żurawia na osiedlu Leszczynowym. Materiał z 2013 r.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie (147) 8 zablokowanych

 • Kiedy budowa/Kiedy przedłużenia ulicy Leszczynowej?

  5 lat mineło i nic....
  Kiedy budowa/Kiedy przedłużenia ulicy Leszczynowej?

  • 0 0

 • Jasińskiego

  Mogliby Jasińskiego pociągnąć, aż do optimy

  • 1 0

 • Kiedy start inwestycji?

  Czy ktoś ma jakieś informacje dotyczące rozpoczęcia realizacji planu? Szczególnie interesuje mnie zagospodarowanie przestrzeni wspólnych i budowa dróg. Póki co powstaje kolejny etap osiedla Inpro, za to nawierzchnia ulicy Stężyckiej jest w coraz gorszym stanie.

  • 4 0

 • (1)

  trochę to smutne, ludzie upychani jak śledzie na kawałku ziemi. Szkoda, ja tam jeszcze się męczę w bloku ale już niedługo mam nadzieję doskładam na jakiś dom z odpowiednią ilością ziemi dookoła. To jest zupełnie inne życie jak to w tych szufladach w nowych blokach.

  • 18 3

  • jak tam kto lubi, ja nie lubie robić w ziemi na kolanach z bolącym kręgosłupem.

   • 0 0

 • Czy tam nie jest głośno od obwodnicy? (6)

  Ostatnio jak byłem na osiedlu Inpro to szumiało dość mocno. Dla mnie to dyskwalifikujące. Szkoda, bo chciałem kupić.

  • 41 21

  • (1)

   Na pewno głośniej mają mieszkający przy Grunwaldzkiej, Hallera, Rzeczypospolitej, Jana Pawła, Rakoczego, itd.

   • 21 2

   • oj mamy, potwierdzam

    • 2 0

  • (1)

   Jest w miarę cicho. Do obwodnicy to jeszcze spory kawałek, a AK jest położona znacznie wyżej.

   • 8 2

   • tak żeby spaliny dolatywały , wiem wiem

    • 1 0

  • nieeeeee tam

   wszystkkkkoooooo jest ok. Ale suchar :)

   • 7 1

  • A nie sorkacz. Chodziło mi o osiedle Hossy Jasień Bulwary

   • 5 1

 • (9)

  Tam śmierdzi !!!!!!!!!!!!!!!

  • 53 35

  • smród

   Ty głupi k*tasie wolisz wąchać smród ze spalarni niż naturalny.

   • 0 1

  • Kłamstwo

   Jesteś osobą , która tu nie mieszka , piszesz nieprawdę . Mieszkam na Osiedlu Zielonym od lipca 2016r. i do końca tego roku / 2016 / zawaniało troszkę 3 razy . Od początku 2017 r do chwili obecnej nie śmierdziało z wysypiska ani razu . Kompostownia przy wysypisku od roku nie istnieje , został tylko po niej betonowy plac , co pokazane było na http://www.gdansk.pl . Zatkało kakao ?

   • 9 0

  • Ja

   W mózgu Ci śmierdzi

   • 5 0

  • (1)

   Haha, mieszkam dalej od tych terenow, ale jakos jak tam bywam to nigdy nic nie czuc (w odroznieniu od fashion housa)

   • 16 3

   • dla mnie szczytem obrzydliwości jest zamówić w maku jedzenie i jeść tam na ogródku - bleeeee , nie wiadomo czy buła śmierdzi śmieciami czy śmieci bułą a z resztą żadna różnica i to śmieci i to śmieci

    • 2 1

  • dobre miejsce dla robotników przymusowych rzesza buduje zaplecze

   • 2 2

  • jakoś jadąc WZ zawsze w tym miejscu zaleci wysypiskiem - bleeee, no ale co kto lubi i w co jest w stanie uwierzyć

   • 7 3

  • (1)

   śmierdzi grubym siankiem od lemingów którzy zakredycą się na 30 lat

   • 15 4

   • I dodaj do tego jeszcze szadolki.

    • 6 4

 • Jak to się wszystko wybuduje, i do GD sprowadzi się połowa warmii i mazur, to można sprzedać auto, (4)

  ponieważ nie da się nim już prawie jeździć po Gdańsku.

  • 75 12

  • WarmiA i Mazury

   A co ci się kurka Warmia i M...y nie podobają ? A ty skąd przyjechałeś lub twoja babka dziadek lub pra.... Tylko mi powiedz , że jesteś k*tasie rodowitym Gdańszczaninem. Trzy pokolenia wstecz.

   • 1 0

  • No i wreszcie skończysz smrodzić (2)

   • 10 8

   • Ja skończę, ale nowi zaczną. (1)

    • 12 1

    • 5 lat

     I Gdańsk "stanie"...

     • 4 1

 • Drogi

  Może najpierw drogi by pobudowali dojazdowe a potem osiedla. Gdzie jest rada miasta rada dzielnicy Gdzie jest prezydent czemu nie buduje się dróg dojazdowych tylko blok na bloku. Przecież Armii Krajowej i kartuska wybuchnął już w szwach jak kolejny Osiedle powstanie ludzie opanujcie się

  • 4 1

 • (7)

  Jest ściernisko będzie beton. Wsiąka woda, już nie wsiąknie.

  • 119 10

  • (1)

   Się słoików nazjezdza taniej patoli i nowobogackiej szlachty

   • 8 1

   • po rejestracjach widać kto tam mieszka , albo słoiki co ich nie stać na rejestrowanie auta w mieście albo ... nowobogaccy z autem firmowym

    • 1 2

  • żebyście potem nie płakali m.in. na trojmiasto.pl - tam też śmierdzi z Szadółek... (4)

   • 26 7

   • nawet (3)

    Bardziej bo to główna droga tego smrodu.

    • 14 1

    • Zgadza się (1)

     Byłam, żyłam, czułam, mieszkałam. Ostatecznie ucieklam.

     • 7 2

     • mądra decyzja - pewnie prędzej żywot skończysz niż tam przestanie śmierdzieć

      • 1 1

    • ciekawe

     a mieszkasz tam ? żę oceniasz ?

     • 8 8

 • I potem (3)

  Te 8 tysięcy ludków uderzy do pracy w centrum, bo w Gdańsku obecnie 3/4 firm ma tam siedziby, ulicami, które już teraz są zakorkowane. Może czas, by miało zaczęło wyprowadzać firmy za obwodnicę, bo prawda jest taka, że ponad połowa firm mających siedziby w centrum, Wrzeszczu, czy Oliwie, mogłaby spokojnie funkcjonować za obwodnicą. Wówczas ruch samochodowy rozłożyłby się bardziej równomiernie i korki by zmalały bez konieczności wydawania milionów na niewnoszący nic na razie Tristar ... A tak wszyscy walą rano w tym samym kierunku i miasto się zapycha, chociaż jeszcze 15 lat temu nie było korków w Gdańsku.

  • 26 3

  • (1)

   W tym rejonie wybudowali jeden biurowiec.Tylko widocznie nikt tam nie chce mieć biura,bo ciągle wiszą tablice że wynajmą pomieszczenia.

   • 5 0

   • Może kwestia ceny.? Zawsze tak jest jak coś nie schodzi to widocznie jest za drogie

    • 0 0

  • Szadółki

   Za obwodnicą jest wysyp i to tam śmierdzi

   • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji Małokacka w Gdyni

dni otwarte

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35500 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24200 zł/m2
Gdynia Orłowo
23900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23800 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
31200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21450 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16100 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane