• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jasień, Rudniki, Górki Zachodnie. Nowe plany w trakcie przygotowania

EBu
13 kwietnia 2023, godz. 07:45 
Opinie (15)

Dyskusje nad wyłożonymi aktualnie do publicznego wglądu planami miejscowymi odbędą się 13, 24 i 25 kwietnia.

W Gdańsku na początku kwietnia do publicznego wglądu wyłożone zostały kolejne trzy projekty planów miejscowych. Z planami można się zapoznać, wziąć udział w dyskusji nad proponowanymi zapisami oraz zgłaszać do nich uwagi. Do 5 maja wyłożone są plany dla okolic ul. Nowej JabłoniowejMapka na Jasieniu, okolic Tamy Pędzichowskiej na RudnikachMapka oraz rejonu ul. Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej na Górkach ZachodnichMapka.Czy interesujesz się planami inwestycyjnymi dla swojej dzielnicy?

Szczegółowe informacje, dotyczące projektów planów powstających w Gdańsku, są dostępne na stronie brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 58 308 44 51, 58 308 44 44) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Pytania zadawać można także mailowo projektantom prowadzącym poszczególne plany. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Jasień. Rejon ulicy Nowej JabłoniowejProjekt planu miejscowego powstawać zaczął na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska z listopada 2019 r. i do publicznego wglądu wykładany jest po raz pierwszy, zmienia zapisy sześciu już istniejących planów miejscowych. Obejmuje on obszar o powierzchni ok. 43,8 ha, od północy obejmuje osiedla mieszkaniowe przy ulicy Potęgowskiej i Leszczynowej oraz tereny niezainwestowane pomiędzy ulicami Stężycką i Potęgowską, a od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniową przy ulicy Stężyckiej. Od południa granicę wyznaczają tereny wzdłuż Potoku Szadólskiego i Potoku Oruńskiego. Ponadto jego granice przebiegają wzdłuż ulic: Stężyckiej, Lubowidzkiej i JabłoniowejMapka.

Według projektu tego planu w pobliżu Zielonego StawuMapka przestrzeń ogólnodostępną - place z dostępem do usług w parterach i umożliwia intensyfikację zabudowy mieszkaniowej. Intensyfikacja nie oznacza jednak zwiększenia wysokości zabudowy - na terenie objętym planem przewiduje się w większości budynki wysokości 13-16 metrów (trzy- lub czteropiętrowe). Najwyższy budynek w tym rejonie o wysokości 22 metrów (dominanta) może znaleźć się w okolicy zbiornika.

Gdańsk rezerwuje grunty pod nowy Park PołudniowyW planie wyznaczony jest także duży teren zieleni, gdzie powstaje park wokół stawu, powiązany kompozycyjnie z placami i usługami, w którym wskazano miejsce pod budowę domu społecznego. Ponadto projekt zapewnia tereny pod nową szkołę i usługi sportu.

Zmiany przestrzenne w tym rejonie są efektem korekty układu drogowego, związanej z powstaniem ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej.

Projekt tego planu wyłożony będzie do 5 maja 2023 r.. W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 13 kwietnia 2023 r. o godz. 17. Uwagi do planu składać można do 19 maja 2023 r.Rudniki, rejon ul. Tama PędzichowskaRada Miasta Gdańska uchwaliła przystąpienie do opracowania projektu planu w maju 2022 r. Opracowanie dotyczy obszaru o powierzchni ok. 1,83 ha położonego w południowej części dzielnicy Rudniki-Błonia, przy ulicy Tama Pędzichowska, w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ BłoniaMapka. Obecnie istnieje plan miejscowy dla tego terenu, ale przewiduje on funkcję rolniczą.

Projekt umożliwia wprowadzenie na terenie objętym planem zagospodarowania produkcyjno-usługowego, co stanowi kontynuację funkcji terenów sąsiadujących i ma podnieść potencjał inwestycyjny tego obszaru.

Projekt dopuszcza także lokalizację wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest do 5 maja. W dyskusji publicznej na jego temat będzie można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 24 kwietnia o godz. 17. Uwagi do planu zgłosić można najpóźniej 19 maja 2023 r.Górki Zachodnie, rejon ul. Przełom i nabrzeża Wisły ŚmiałejDo opracowania planu przystąpiono oficjalnie w październiku 2021 r., projekt do publicznego wglądu wyłożony został po raz pierwszy. Projekt obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,79 ha, od północy graniczy on z terenem wykorzystywanym na cele rekreacji i turystyki wodnej, od wschodu z Wisłą Śmiałą, od południa z terenem portowo-przemysłowym, od zachodu z ulicą PrzełomMapka.

Celem sporządzenia projektu tego planu jest poprawa warunków inwestowania w terenie przemysłowo-usługowym, także dla przemysłu stoczniowego (realizacja bliżej ul. Przełom nowej hali montażu jednostek pływających na terenie stoczni jachtowej) oraz rezygnacja z rezerwy terenu pod ujęcie wody "Stocznia Wisła".

Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest do 5 maja. W dyskusji publicznej na jego temat będzie można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 25 kwietnia o godz. 17. Uwagi do planu zgłosić można najpóźniej 19 maja 2023 r.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

EBu

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (15)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

OdeaPark - Dzień otwarty

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31500 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
22400 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21000 zł/m2
Gdańsk Długie Ogrody
18650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17350 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15050 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane