• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Nagrody Budowa Roku 2016 dla trójmiejskich inwestycji

EBu
30 czerwca 2017 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (4)
 • Osiedle Sadowa zbudowane przy ulicy Sadowej w Gdańsku otrzymało jedną z nagród Budowa Roku 2016 I stopnia.
 • Brabank Apartamenty. Nagroda I stopnia wśród realizacji wartych więcej niż 25 mln złotych.
 • Terminal naftowy w Gdańsku to Budowa Roku 2016 w grupie Obiektów przemysłowych.
 • Muzeum II Wojny Światowej uhonorowano nagrodą I stopnia w grupie Obiekty oceniane indywidualnie.
 • Budowa Roku 2016. Nagroda I stopnia. Terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku.

Budowa Roku to konkurs organizowany co roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jak co roku w konkursie docenionych zostało wiele inwestycji z Trójmiasta.Ocenie komisji konkursowej podlegają m.in. takie elementy procesu budowlanego jak: organizacja i jakość robót, BHP, koszty realizacji, zastosowane rozwiązania formalno-prawne czy wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko. Nagrody otrzymują inwestorzy i wykonawcy, którzy sami się do konkursu zgłoszą i wniosą stosowne, zależne od wartości inwestycji, opłaty wpisowe.

W ramach konkursu przyznawane są nagrody I,II i III stopnia oraz dyplomy uznania. W skali całego kraju za 2016 rok przyznane zostały w sumie 53 takie nagrody.

Nagrody I stopnia:


Wielorodzinny budynek mieszkalno-usługowy w ramach IV etapu realizacji zespołu mieszkaniowego Sadowa w Gdańsku przy ul. Łąkowej zobacz na mapie Gdańska w grupie Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości od 17,5 do 25 mln zł

Inwestorem i generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki SA. Projekt powstał w sopockiej pracowni Trzebiatowski architekci sp. z o.o.

Budynek mieszkalny z parterem przeznaczonym na usługi ma sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną - garażową. Budynek jest dominantą kompozycyjną zespołu mieszkaniowego Sadowa. Wzdłuż północnej ceramicznej elewacji budynku znajduje się główna ulica wewnętrzna nowego kwartału, a ulica wzdłuż elewacji wschodniej wyznacza oś widokową, która zamyka centralny wewnętrzny ryzalit neorenesansowego budynku dawnych koszar piechoty. Forma budynku nawiązuje do przemysłowych poprzedników z XIX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 1257,10 m kw., powierzchnia użytkowa 5765,08 m kw., a kubatura budynku 23 994,77 m sześc. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.

Zespół mieszkalno-usługowy Brabank Apartamenty w Gdańsku przy ul. Stara Stocznia zobacz na mapie Gdańska w grupie Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł

Deweloperem i generalnym realizatorem inwestycji jest Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. Projekt powstał w gdyńskiej pracowni Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o.

Realizacja zespołu stanowi I etap większego założenia inwestycyjnego. Kondygnacja przyziemia budynków jest wykorzystana na pomieszczenia usługowe. Kondygnację drugą tworzy otwarta przestrzeń tarasowa z kładkami pomiędzy poszczególnymi bryłami. Na kondygnacjach od 3. do 7. znajdują się mieszkania. Kondygnacja z pomieszczeniami usługowymi tworzy, w połączeniu z wyższymi kondygnacjami, zamknięty kwartał zabudowy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4222 m kw., powierzchnia użytkowa 19 688,78 m kw, a kubatura zespołu 76 944,81 m sześc. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy. Brabank wybrany został także Najciekawszą inwestycją mieszkaniową 2016 roku przez czytelników Trojmiasto.pl.

Terminal Naftowy w Gdańsku przy ul. Majora Sucharskiego zobacz na mapie Gdańska w grupie Obiekty przemysłowe.

Inwestorem jest płocki PERN S.A., wykonawstwem zajęły się: konsorcjum firm: IDS-BUD S.A. jako lider, VÁHOSTAV - SK, a.s. i VAHOSTAV - PL Sp. z o.o., PSJ HYDROTRANZIT a.s. Korporacja ALTIS HOLDING. Projekt inwestycji przygotowało Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia.

Terminal Naftowy w Gdańsku to w pełni funkcjonalny hub morski, który służy do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej, jako skład podatkowy oraz wolny obszar celny. Został on włączony w system trzech rurociągów DN1200 w relacji Naftoport - baza PERN-u w Górkach Zachodnich.

Zasadniczym elementem inwestycji było wybudowanie parku zbiorników na ropę naftową. Powstało sześć nadziemnych, stalowych, dwupłaszczowych zbiorników z dachami pływającymi, każdy o pojemności 62 500 m sześc., wyposażonych w nowoczesne układy pomiarowe, automatyczny system zabezpieczenia przed przelaniem oraz system monitoringu węglowodorów. Ponadto zbudowano pompownię ropy naftowej o przepustowości 12 000 m sześc./h oraz stworzono zintegrowany układ rurociągów podziemnych i nadziemnych służących do transportu surowca. Kontrakt obejmował również wybudowanie ponad 9,7 km sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz sieci wodociągowej. TNG ma także własną oczyszczalnię ścieków pracującą w oparciu o dwa ciągi technologiczne. Podstawowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu jest pompownia wodno-pianowa zintegrowana z czterema wolno stojącymi, nadziemnymi zbiornikami wody przeciwpożarowej, każdy o pojemności 2 578 m sześc. oraz ujęciem wody morskiej w postaci podwodnego kolektora ułożonego na dnie Zatoki Gdańskiej. Integralną częścią instalacji przeciwpożarowej jest sieć hydrantowa wodno-pianowa. Jednocześnie powstało też szereg mniejszych obiektów, m.in. magazyn próbek, wiata na odpady, portiernie. Stworzono system dróg wewnętrznych i zewnętrznych o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. Wykonano również parking, oświetlono drogi i obiekty oraz ogrodzono teren. Inwestycja obejmowała też budowę budynku administracyjno-technicznego z częścią socjalną oraz specjalistycznym laboratorium.

Powierzchnia zabudowy wynosi 31 900 m kw., powierzchnia użytkowa 2012 m kw., a kubatura obiektów 10 589,42 m sześc. Całość prac wykonano w ciągu 32 miesięcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w grupie Obiekty oceniane indywidualnie

Inwestorem była specjalnie powołana spółka: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, generalnym wykonawcą Warbud-Hochtief-Muzeum II Wojny Światowej s.c., za projekt inwestycji odpowiadają gdyńskie pracownie: Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o. i A-Plan Bis Sp. z o.o.

Muzeum II Wojny Światowej jest zlokalizowane nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta. Zostało wzniesione w symbolicznej przestrzeni architektonicznej, stanowiącej również przestrzeń pamięci - 200 m od historycznego budynku Poczty Polskiej w Gdańsku oraz 3 km drogą wodną od półwyspu Westerplatte. Muzeum ma w nowoczesny sposób prezentować II wojnę światową, a przede wszystkim przeżycia zwykłych ludzi.

Główny zakres robót obejmował budowę kondygnacji podziemnych o wysokości do 14 m oraz 7 kondygnacji nadziemnych o powierzchni całkowitej około 58 tys. m kw. Oprócz pomieszczeń ekspozycyjnych muzealnych, obiekt ma sale wykładowe, konferencyjne i kinowe, salę dla dzieci, a także bibliotekę, archiwa oraz magazyny eksponatów. W obiekcie znajdują się też: rozbudowane zaplecze socjalne z restauracjami i szatniami, apartamenty gościnne, pomieszczenia biurowe administracji oraz garaż.

Budowa Muzeum II Wojny Światowej była dużym wyzwaniem realizacyjnym ze względu na ambitny projekt architektoniczny, innowacyjność i multifunkcjonalność obiektu. Największymi zadaniami generalnego wykonawcy były: wykonanie konstrukcji pochylonej "wieży", nawiązującej do symboli Gdańska - żurawi stoczniowych; organizacja i zabezpieczenie budowy, której ponad 80 proc. powierzchni znajduje się poniżej terenu, realizacja inwestycji łączącej wiele funkcji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 12 590,30 m kw., powierzchnia użytkowa 33 425,61 m kw., a kubatura budynku 259 035,00 m sześc. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.

Terminal Kontenerowy DCT2 w Gdańsku przy ul. Kontenerowej zobacz na mapie Gdańska w grupie Obiekty oceniane indywidualnie

Inwestorem było DCT Gdańsk SA, generalnym wykonawcą NV BESIX SA, a głównym wykonawcą
NDI SA z Sopotu. Projekt powstał w warszawskiej pracowni NV BESIX SA i gdańskiej INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.

DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Zadanie inwestycyjne, zrealizowane w formie "zaprojektuj i zbuduj", polegało na wybudowaniu głębokowodnego nabrzeża długości około 656 m i głębokości do 17 m - mającego kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i Polski.

Zdolność przeładunkowa istniejącego nabrzeża DCT1 i nowego DCT2 wynosi łącznie około 3 mln TEU, a samo nabrzeże DCT2 po pierwszej fazie rozbudowy to 1,5 mln TEU.

Inwestycja obejmowała konstrukcję nabrzeża wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz infrastrukturą na potrzeby dźwigów STS; place składowe kontenerów wraz z wymaganą infrastrukturą na potrzeby dźwigów kontenerowych RTG; ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu terminalowego; pola składowe kontenerów chłodniczych wraz z infrastrukturą; niezbędne instalacje, w szczególności elektryczne, teletechniczne i sanitarne; stacje transformatorowe; rozbudowę istniejącego warsztatu; zabezpieczenie/odbudowę falochronu brzegowego zlokalizowanego w północno-zachodniej części nabrzeża; realizację nowego obszaru parkingowego.

Powierzchnia zabudowy to około 250 000 m kw. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
Nagrody II stopnia:

Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika zobacz na mapie Gdańska w grupie Obiekty Sportowe

Budynek Hotelu Sadova**** w Gdańsku przy ul. Łąkowej zobacz na mapie Gdańska w grupie Obiekty użyteczności publicznej

Nagrody III stopnia:

Budynek mieszkalno-usługowy Awiator Delta w Gdańsku, al. Jana Pawła II zobacz na mapie Gdańska w grupie Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł

Osiedle Talosi w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej zobacz na mapie Gdańska w grupie Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 25 mln zł
EBu

Opinie (4)

 • Sadowa....hotel świetny ale osiedle.... (1)

  No świetnie to pasuje do stojącego i niszczejącego (POPADAJĄCEGO OD LAT W RUINĘ !!! ) budynku koszar (na dziedzińcu)...jak pięść do nosa. Ale jeśli takie projekty są doceniane w Gdańsku to szkoda gadać.........

  • 4 4

  • Teraz chcą tam zrobić condohotel

   Jak mafiamoderna zrealizuje swoje plany to nie wciśniesz nawet pięści na wspomnianym "dziedzińcu". Cały będzie zabudowany, bez żadnej ekspozycji budynku koszar. Kup koszary za kilkadziesziąt milionów złotych i będziedziesz mógł tam realizować swoje pomysły, np. straszyć.

   • 0 0

 • To jest nasladowanie startreka czy architektura? (1)

  Za 20 lat te budynki już będa śmieszne. Beka jest z tego, jak się porównuje pocztówki i zdjecia z np. starym wrzeszczem z tym co wznosi się teraz.

  • 3 5

  • Lubisz eklektyczne torciki,

   to idź do cukiernika.

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Targi mieszkań i domów

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29900 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19550 zł/m2
Gdynia Orłowo
18700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
18450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16800 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
16600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane