• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Radni zastopowali budowę na Zaspie w oparciu o lex deweloper

Rafał Borowski
28 sierpnia 2020 (artykuł sprzed 2 lat) 
Wizualizacja inwestycji od strony al. Jana Pawła II. Wizualizacja inwestycji od strony al. Jana Pawła II.

Niemal jednogłośna była decyzja gdańskich radnych o odrzuceniu uchwały w oparciu o tzw. lex deweloper. Dotyczyła ona inwestycji mieszkaniowej, która miała powstać przy al. Jana Pawła II 20Mapka na Zaspie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie powstanie w proponowanym kształcie. Inwestor swój cel może bowiem osiągnąć w inny sposób.Czy decyzja gdańskich radnych była słuszna?

Przypomnijmy: w ubiegłym roku informowaliśmy o złożeniu w Gdańsku kilku wniosków o zgodę na budowę na mocy Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, zwanej potocznie lex deweloper.

Czytaj więcej: Budynki z mocy lex deweloper w Gdańsku

Ten akt prawny wywołuje niemałe kontrowersje, gdyż zdaniem wielu urbanistów daje on deweloperom zbyt duże możliwości ingerowania w ład przestrzenny miasta. Przez wiele miesięcy miasto, wykorzystując luki w samej ustawie, skutecznie blokowało inwestorom dążenie do realizacji inwestycji w oparciu o lex deweloper.

Niemal jednogłośny sprzeciw radnychWniosek udało się jednak skutecznie złożyć spółce TUP Property z Pruszkowa, która inwestycję mieszkaniową chce zrealizować przy al. Jana Pawła II 20Mapka na Zaspie, w miejscu biurowca Falck. Jednak podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni niemal jednogłośnie odrzucili uchwałę przygotowaną w oparciu o lex deweloper - to miał być ostatni element procedury, który umożliwiłby złożenie inwestorowi wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wniosek w sprawie tej inwestycji został złożony 19 maja 2020 r. Rada Miasta po raz pierwszy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy procedowała uchwałę w tym trybie. Radni zabierający głos w dyskusji zajęli stanowisko, że polityka przestrzenna miasta powinna być kształtowana poprzez sporządzanie miejscowych planów. Procedura planistyczna umożliwia wszystkim zainteresowanym aktywne uczestnictwo w tym procesie - informuje Ewa Zajko z Biura Rozwoju Gdańska.
Po prawej zaznaczono obrys planowanej inwestycji w perspektywie al. Jana Pawła II. Warto zwrócić uwagę, że nie odbiega znacząco wysokością od widocznych po lewej stronie budynków. Po prawej zaznaczono obrys planowanej inwestycji w perspektywie al. Jana Pawła II. Warto zwrócić uwagę, że nie odbiega znacząco wysokością od widocznych po lewej stronie budynków.

Zakres wnioskowanej inwestycjiCo właściwie było przedmiotem odrzuconej uchwały? Inwestor planuje zrealizować budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym ma znaleźć się od 100 do 123 lokali mieszkalnych. Od frontu, czyli od strony al. Jana Pawła II, jego wysokość ma wynosić 9 i 10 kondygnacji, zaś z tyłu, czyli od strony ul. Burzyńskiego, 7 kondygnacji. Na pierwszych dwóch kondygnacjach mają znaleźć się usługi: przychodnia lekarska oraz przedszkole. Natomiast pod budynkiem znajdzie się dodatkowo dwukondygnacyjny parking dla 169 samochodów.

We wniosku inwestora znalazło się także wykonanie wspomnianych wcześniej inwestycji towarzyszących, których zakres obejmuje m.in. montaż czterech sygnalizacji świetlnych zintegrowanych z systemem tristar, przebudowę wjazdów na teren inwestycji oraz budowę nowych chodników i remont już istniejących wzdłuż przyszłego budynku. Warto także dodać, że miał on nie kolidować z lokalizacją pomnika upamiętniającego miejsce pierwotnego pochówku obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Inwestor nie kryje zaskoczeniaPrzedstawiciel dewelopera nie kryje zaskoczenia takim obrotem sprawy. Zapewnia, że wniosek będący podstawą do procedowania uchwały został uzgodniony ze wszystkimi urzędami, których opinia była istotna w tym postępowaniu.

- Podkreślam, każdy urząd - od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni po Wydział Architektury i Urbanistyki - wydał pozytywną opinię. Co więcej, w ostatnich dniach brałem udział w posiedzeniach dwóch komisji, tj. zrównoważonego rozwoju oraz planowania przestrzennego. Ani jedna, ani druga komisja nie miała żadnych zastrzeżeń merytorycznych do naszej inwestycji. Mimo to radni odrzucili nasz wniosek. Przysługuje nam na to skarga do sądu administracyjnego. Rozważymy ten krok po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji radnych. Powód odrzucenia uchwały musi być merytoryczny, a z tego, co słyszałem, żadne merytoryczne powody nie padły - komentuje Robert Moritz, przedstawiciel dewelopera.
Wizualizacja inwestycji od ul. Burzyńskiego. Wizualizacja inwestycji od ul. Burzyńskiego.

Co ciekawe, zapewnienia naszego rozmówcy współgrają z komentarzem gdańskiego magistratu: we wniosku złożonym przez dewelopera nie wskazano ani jednego uchybienia formalnego.

- Inwestycja mieszkaniowa w założeniach spełnia wymagania lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Gdańska, między innymi pod względem odległości od przystanku komunikacji publicznej, odległości od szkoły podstawowej, dostępu do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji czy sportu, wysokości budynku, lokalizacji usług, ustaleń dotyczących lokalizacji garaży, dróg serwisowych i wewnętrznych. Nie jest też sprzeczna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, a na obszarze objętym wnioskiem nie obowiązują żadne miejscowe plany. Wniosek uzyskał wszystkie wymagane ustawą uzgodnienia - wylicza Ewa Zajko z Biura Rozwoju Gdańska.

Jeśli nie lex deweloper, to... budynek i tak powstanieCzy to oznacza, że inwestycja w miejscu Falck powstanie tylko wtedy, gdy deweloperowi uda się skutecznie zaskarżyć decyzję radnych o odrzuceniu uchwały? Niekoniecznie.

Deweloper zdecydował się na dość nietypowy eksperyment: próbuje przejść drogę do uzyskania pozwolenia na budowę także dwoma innymi trybami. Wbrew pozorom taki zabieg wcale nie oznacza, że inwestor może spodziewać się wydania korzystnej dla siebie decyzji lada miesiąc.

- Postanowiliśmy równocześnie starać się o pozwolenie na budowę, wykorzystując trzy różne procedury: o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przez uchwalenie planu miejscowego oraz przez - właśnie odrzucone - uchwalenie wniosku z mocy specustawy - opowiada Moritz. - Prezydent miasta wydała w styczniu pozytywną decyzję o wszczęciu procedury planu miejscowego. Na uchwalenie czeka w Gdańsku około 200 planów miejscowych, więc uchwalenie interesującego nas planu potrwa zapewne wiele lat. Idąc inną drogą: w marcu została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która na dziś jest prawomocna. Wpłynęło jednak odwołanie ze strony grupy okolicznych mieszkańców, którego rozpatrywanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze potrwa z kolei wiele miesięcy. Cały ten proces świetnie ilustruje, jak wygląda zgodne z prawem postępowanie w większości miast w Polsce. Gdańsk nie jest tutaj ani przykładem pozytywnym, ani negatywnym. To zawsze trwa latami.
Warto dodać, że deweloper zdecydował się na jeszcze jeden, dość nietypowy krok. Otóż przebieg wszystkich trzech procedur jest relacjonowany na blogu o nazwie "Eksperyment jawność". Funkcjonuje on od samego początku starań dewelopera wobec działki na Zaspie, czyli od ok. półtora roku, a jego celem jest zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań. Oprócz relacji z poszczególnych etapów publikowane są tam bowiem wszystkie stosowne dokumenty.

Tak obecnie wygląda nieruchomość, na której deweloper chce zrealizować inwestycję. Tak obecnie wygląda nieruchomość, na której deweloper chce zrealizować inwestycję.

Sprzeciw mieszkańców ZaspyJak wspomniał nasz rozmówca, część okolicznych mieszkańców skorzystała z przysługującego im prawa i zaskarżyła decyzję o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak doprecyzowuje, chodzi o ponad 30 osób z ok. 700 mieszkańców pobliskiej spółdzielni.

- Można się domyślać, że wpływ na decyzję radnych mógł mieć fakt, że grupa okolicznych mieszkańców jest zaniepokojona perspektywą realizacji tej inwestycji. Radni mogli wyjść z założenia, że jest to próba obejścia przepisów, bo wspomniana grupa zaskarżyła do SKO wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Pamiętajmy jednak, że we wszystkich trzech procedurach wychodziliśmy jednocześnie z identycznymi koncepcjami inwestycji. Nie chodzi o obejście prawa, ale po prostu o przetestowanie, który tryb jest najbardziej skuteczny - wyjaśnia Łukasz Pancewicz z biura A2P2 architecture & planning z Gdańska, które przygotowało wniosek na mocy lex deweloper.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma dwa wyjścia. Po pierwsze może odrzucić skargę mieszkańców i tym samym decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna, a deweloper bez przeszkód będzie mógł starać się o wydanie pozwolenia na budowę. Po drugie SKO może przychylić się do argumentów mieszkańców. Wówczas sprawa zostanie skierowana do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku do ponownego rozpatrzenia, czyli cały tryb na mocy lex deweloper zacznie się od początku.

- Grupa okolicznych mieszkańców sformułowała kilka zarzutów. Mowa o tym, że nie wszystkie strony zostały powiadomione o wszczęciu procedury przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Kolejny zarzut dotyczy zacienienia sąsiadujących nieruchomości. Ta kwestia była już sprawdzana na etapie wniosku specustawowego i została wykluczona przez autora koncepcji, uprawnionego architekta. Wskazano także, że w decyzji o warunkach zabudowy nie zawarto wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, czyli po prostu terenów zielonych. Tymczasem we wniosku wskazano, że co najmniej 20 proc. terenu inwestycji będą stanowić właśnie tereny zieleni. Ostatni zarzut dotyczy miejsc postojowych. Autorzy skargi obawiają się, że przyszli mieszkańcy nie wykupią miejsc w hali i będą parkować w okolicy, na terenie spółdzielni. W związku z tym chcieliby, aby zostały wyznaczone miejsca naziemne - wylicza Pancewicz.

Miejsca

Opinie (359) ponad 10 zablokowanych

 • (31)

  Paweł by coś wymyślił. Skończyło się eldorado.

  • 309 110

  • (6)

   Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem

   • 37 15

   • Zamiast koperty A6 POwinni przygotować koperte A4 (2)

    • 30 16

    • Oczywiście bezzwrotne

     • 15 5

    • Jeszcze ktoś pomyśli że chodzi a Audi A4 lub A6,a to jest troszkę za mało.

     • 1 0

   • ze swoimi

    • 10 3

   • Boszzz.... Jakie to złe :D xD

    • 3 0

   • masz siano w głowie

    nie oglądaj kur.wizji

    • 10 5

  • (1)

   Ciekawe, czy "deweloper" Kaczyński dostałby zgodę na dwie wieże?

   • 28 30

   • Dwie wieże Michnika ?

    • 22 15

  • Teraz nie wiadomo komu dać zniżkę na mieszkanie. (9)

   Dawniej byłoby pozamiatane.

   • 43 13

   • A Dulkiewicz na wakacjach w Odessie w Rosji (8)

    Jakie to znamienne

    • 31 17

    • (2)

     Odessa to Ukraina

     • 36 2

     • Ciii, kazali pisać, to pisze

      Przecież inteligentów do tej roboty nie biorą.

      • 19 4

     • Jeszcze ?

      Oj wasz wujek Putin jeszcze nie zajął?

      • 9 5

    • pojechała do swoich

     • 12 12

    • Z Odessy familia Kaczyńskich pochodzi (1)

     • 15 13

     • W tamtejszych księgach rabinicznych figurują

      • 13 1

    • Tak pojechała w gości do Łukaszenki do Odessy w Rosji która leży nad morzem śródziemnym. (1)

     • 4 2

     • Teraz już nie wiem o co chodzi,Odessa Łukaszenko morze Śródziemne czy Czarne.

      • 1 1

  • (1)

   Lex deweloper to ustawa PIS-u.

   • 26 7

   • Zastanawiam się

    co za dzbany dają łapki w dół... Mam rozumieć, że przymierze PiS z Trumpem oznacza przejęcie od nich "alternatywnych faktów"...? Ustawa autorstwa PiS, przepchnięta przez PiS. Kropka.

    • 14 6

  • W tym 10 piętrowym bloku same komuchy dostawały mieszkania z przydziału w PRLu

   To im widok na park zalsonią

   • 24 18

  • (1)

   Ale Pawła zabili. Pewnie się cieszysz ?

   • 6 18

   • Serio zabili ?

    A kto i kiedy , ilu ich było?

    • 16 10

  • Chyba wręcz przeciwnie

   deweloper postawił na jawność i nagle okazuje się, że się nie da. Czy to nie zastanawiające?

   • 29 5

  • Ciekawe kto wprowadził łez deweloper

   z którego teraz firma korzysta...

   • 11 2

  • Raczej Jarek z Mateuszem, to ich ustawa jakby nie patrzeć

   • 14 1

  • Ten budynek jest tak piękny że jego matką chrzestną powinna zostać M. Adamowicz od antyhejtu

   • 19 6

  • Przy ul.Jana Pawła II znajduje się szpital (1)

   i brakuje miejsc do noclegu przy w/w obiekcie

   • 8 6

   • Głupoty

    Obok jest hotel. Nie pisz głupot deweloperku.

    • 0 4

  • Nic sie kie skończyło

   Nie ten deweloper.Ten z układu dostanke bez żadnego ale.

   • 7 3

 • W trojmiescie rzadzi deweloperka (18)

  Niestety ale obecna prezydent moim zdaniem malo sie stara aby to zmienic

  • 343 115

  • (2)

   Masz na mysli przyszla Pania Premier ?

   • 7 33

   • A w jakiej postaci? Broszki Trzaskowskiego? (1)

    Przecież Pani ma podstawowe problemy z 1.wysławianiem się, 2.inteligentym wysławianiem się.

    • 23 7

    • no to się nadaje

     • 5 2

  • Kolejny" bezdomny" się odezwał. Sam pewnie mieszka w bloku zbudowanym przez deweloperów.

   • 26 14

  • mało się stara? (2)

   przecież ona została posadzona na stołek jako strażniczka testamentu Budynia Jakby starała się to zmienić to by nie była na tym miejscu gdzie jest teraz. Wystarczy 5 minut posłuchać tych bzdet jakie klepie na czatach lub w wywiadach i już wiadomo, że do poważnych rzeczy się nie nadaje.
   Zresztą jej otoczenie to w dużej mierze ten sam poziom, ślizgacze partyjno-towarzyskie zasiadające na stołkach za zasługi w noszeniu teczek starszych i mądrzejszych

   • 64 17

   • (1)

    śmieszny frustracie, twoim bełkotem na szczęście nikt poważny się nie przejmie.

    • 6 24

    • Blt

     A jednak ciebie frustracie POlityczny nikt na powaznie nie wziął widać po łapkach

     • 5 3

  • Co wy macie nawalone z ta deweloperką? Frazes powielany licznie przez idi#&ów... (1)

   • 29 20

   • .

    • 3 5

  • W całej Polsce

   • 5 1

  • No wiesz, Pruszkow (1)

   Miasto to od dawna ma automagiczna atmosferę. Ja się nawet kloszardow z Pruszkowa boje, a co dopiero firmy wyrosłej z niczego. Nie dziwi mnie zatem, że królowe developerki boją się wystawić głowę za winkla , bo wiatr z Pruszkowa może urwać.

   • 13 5

   • He hee

    • 1 1

  • (1)

   Lex developer to nie decyzja samorządowa tylko sejmu pod miłościwym nam panowaniem Jarosława I

   • 18 3

   • 2018 rok

    oczywiście wiemy

    • 3 0

  • Pewna firma do niedawna potrafiła zbudować w Gdańsku wszystko. Trzeba było tylko odpalić trochę udziałów i się dało.

   • 16 4

  • No właśnie chce pokazać że jest przeciwko deweloperom (co jest absurdem) stąd opisane problemy z rozpoczęciem budowy mieszkań

   • 5 4

  • Przecież specjalnie taką wlaśnie nadali.... (1)

   Normalna, samodzielnie myśląca osoba nie miałaby najmniejszej szansy zostać prezydentem tego staczającego się (jeszcze) miasta.... Coraz bliżej nam do prowincji niestety...

   • 6 1

   • Bo takie głupki wioskowe

    jak ty ciągną Gdańsk w dół. Chcą zmienić Gd w swój PGR. Jak wyjedziesz wieśniaku to Gdańsk odetchnie...

    • 0 4

 • (7)

  obcy, to i ma kłopoty

  • 256 26

  • a jaka zgodnosc radnych

   • 38 0

  • (4)

   ma kłopoty bo głupi, tu się najpierw płaci a potem rozmawia

   • 56 1

   • No przecież mówią,że to eksperyment "jawność" (2)

    Chcą zobaczyć,czy da się jakimś cudem bez łapówki coś wybudować :)

    • 43 0

    • No i na razie radni wskazali, że nie ;) (1)

     • 33 0

     • Minister Czaputowicz to był eksperyment...

      • 2 3

   • Z Pruszkowa

    I tego nie wie?

    • 18 0

  • Ale z Pruszkowa, widocznie wchodzi w pół legal ;)

   • 7 0

 • Budowac budowac (9)

  Mieszkania dla ludzi ! Wiecej mieszkan = nizsza cena

  • 123 208

  • (3)

   To nie bedzie dla ludzi tylko wykupi to warszaFka pod wynajem krótkoterminowy na tak zwane: chatki-kopulatki... Rozumiem, że mieszkańcy boją się inwazji nowych mieszkańców na osiedlowy darmowy praking, jak za miejsce parkingowe nowobogaccy nie zawsze chca doplacac 30/nawet 40tysi haraczu xD.

   • 29 14

   • (2)

    Haraczu?

    To normalna opłata za cenne miejsce w mieście

    • 10 14

    • no nie bardzo (1)

     dziwne, że miejsce parkingowe nie jest wliczone w cenę mieszkania, raczej na świecie właściciel mieszkania w bloku ma prawo wykorzystywać miejsce parkingowe na swoim osiedlu
     ja tak mam przynajmniej, kupiłem sobie mieszkanie dwa lata temu i trzymam sobie samochód i motocykl na parkingu podziemnym jak wszyscy i nic nie musiałem dopłacać
     dziwne to jakieś z tą dodatkową opłatą

     • 11 0

     • Bzdury

      Zapłaciłeś za parking w cenie mieszkania. Myślisz że developer dał Ci parking za darmo?

      • 4 3

  • taaa faktycznie, te ostatnie będą rozdawane za darmo...

   • 8 6

  • dobry żart

   • 5 5

  • Raczej miejsca na cmentarzach i hospicja masz na myśli.
   Przez bandycką deweloperkę mamy zrujnowane środowisko i nieprawdopodobnie wysoką emisję spalin.

   • 6 6

  • Niższa cena przyjdzie gdy już nikt nie będzie chciał tam mieszkać (1)

   • 6 3

   • Czyli niedługo :)

    • 2 5

 • Czyżby deweloper się postawił i nie dał odpowiednich rabatów komu trzeba? (5)

  To przecież stara, gdańska tradycja - ekstradycja

  • 360 62

  • Ta cała ustawa pomija władze miasta, stąd ten krzyk.

   Zniżki na mieszkania się kończą!

   • 44 4

  • Czyli oprócz samolotu i fury to jeszcze mieszkanie? (3)

   • 33 0

   • pan da drugą choinkę, dla brata. (2)

    • 34 0

    • jak da? za darmo? - poczekajcie chwile... (1)

     • 18 0

     • A węgiel to zasadniczo,z Węgorzewskiej bierzemy...

      • 8 0

 • Przecież tam już stoją podobne budynki... (9)

  To klepisko i tak powinno być zabudowane. A proponowana inwestycja wcale nie zaburza równowagi. Chyba Robyg ma w Gdańsku monopol, albo ci dali za niską łapówkę...

  • 275 60

  • (3)

   Zaburza! Wciska się w półplaster. Tam jest miejsc na najwyżej piętrowy pawilon usługowy.

   • 18 36

   • Półplaster? (2)

    Co to takiego? Jest też ćwierć-plaster? Co to za pojęcia? Jakaś nowa szkoła urbanistyki?

    • 18 11

    • (1)

     Układ urbanistyczny Zaspy to tzw. plastry miodu. Czyli budynki mieszkalne w układzie heksagonalnym. W środków bądź na połączeniach tych plastrów mogły znaleźć się tylko niskie budynku usługowe. Od strony ulic-obwodnic albo stał blok mieszkalny, np. Pilotów 10, albo ulica przecinała plaster np. na połowę, np. Pilotów 12,14,16. W takiej sytuacji w tej połowie plastra (pólplastrze- to moje określenie) zostawiano teren zielony, pod np.trawiaste boisko. Wykluczone jest zamykanie takich pół plastrów budynkami mieszkalnymi, choćby najbliższymi.

     • 23 5

     • Ale górski dal rade

      Chciałbym aby tsk było jak piszesz, ale np. Górski dał radę zbudować 4 piętrowe naprzeciw Startowej 17

      • 6 1

  • (3)

   Dopiero się skichasz jak za parę lat wszędzie będzie beton. Zawyjesz z żalu za takim "klepiskiem".

   • 17 17

   • (1)

    Tęsknisz za klepiskami, to jedź na wieś, najlepiej na Lubelszczyznę lub Podkarpacie, tam masz jedno wielkie klepisko. Ja tutaj nie chcę czegoś takiego!

    • 16 24

    • To sobie zainhaluj spaliny prosto z rury wydechowej, będzie zgodnie z upodobaniami a mózgowi już zaszkodzić nie może.

     • 16 8

   • dlaeczego przeciwnicy rozbudowy metropolii nie wyprowadzą się stąd?

    • 3 2

  • Zgadza się, wizualizacja przyszłej zabudowy wprowadza w błąd, ten cień budynku jest znacznie wyższy niż 10 piętrowy Aviator...

   • 2 0

 • Brak układów brak zgody (2)

  ciekawe że OBC składa projekt o 2 piętrowy garaż, a chwilę później dostaje zgodę na postawienie na tym garażu 30 piętrowego biurowca i wszystko jest cacy

  • 230 19

  • Nie mają dojścia albo chęci, żeby posmarować.

   • 19 4

  • W Gdańsku rządzi Górski, Robyg i jeszcze kilka innych

   deweloperów. Zobaczcie jak nowi nie mogą się dostać do inwestycji w Gdańsku, który jest łakomym kąskiem. Grupa Trzymająca Władzę nie dopuścić innych. Zobaczcie jak załatwili sprawę że spółdzielnią Ujeścisko, teraz Łez deweloper.

   • 10 4

 • pozwolili zabudować całe południe byle jak, byle gdzie (2)

  bez dróg, bez tramwajów, bez kolei, a tu się spinają o jeden budynek:) lepsze to, niż nic, ale trochę za późno. Może nie ma obecnie nikogo wystarczająco wysoko, komu można posmarować i dlatego są problemu. Bo jak nie nazwać łapówką zniżki na mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach, w kwotach rzędu dziesiątek tyś. zł?

  • 195 26

  • znasz takie przypadki zniżek ( łapówek)? (1)

   czy tylko mielisz jęzorem ? Bo jak wiesz to dawaj do prokuratora. Inaczej jest to tylko pomawianie i szkalowanie bez podstaw i dowodów.

   • 2 17

   • o deserze

    pisali już takie rzeczy laaaata temu. Może teraz jego żona to wyjaśni, jak ja teraz pytają.

    • 12 2

 • nie podobają się deweloperzy w mieście? (18)

  to będziecie mieszkać za obwodnicą w bieda-szeregach i stać w korkach na dojazdówkach po dwie godziny dziennie.

  • 114 184

  • Wciskanie bloków w każdą wolną zieloną przestrzeń to ma być deweloperka? (11)

   • 48 25

   • (5)

    Tam są płyty betonowe a nie zieleń!

    • 36 10

    • Nie mówię o tym konkretnym miejscu, tylko o tym co się dzieje w całym mieście. (1)

     • 19 18

     • A artykuł jak i my mówimy o tym konkretnym miejscu...

      • 23 4

    • (1)

     Nie, tam nie ma żadnych płyt, przyjedź i obejrzyj. Jest plac, zaniedbany, z małym budynkiem parterowym. Może być teren zielony, lub ew. pawilon handlowy.

     • 7 9

     • Jak dla mnie to jest tam dziki parking na piachu...

      • 3 0

    • Gdzie tam masz płyty betonowe?!

     • 5 2

   • Jaką zieleń dzbanie

    • 11 16

   • Przecież nowy budynek ma zastąpić stary biurowiec. (2)

    Miejsca ta jest pełno, dostępna infrastruktura itd. To niby gdzie mają się budować nowe bloki jak nie w takich miejscach ? W Kowalach ?

    • 44 9

    • tak, w Kowalach

     dlaczego wszystko ma stać w jednym miejscu?

     • 6 8

    • Parki, parkingi

     A gdzie, że tak odpowiem pytaniem, mają powstawać parki i parkingi? Też w Kowalach? Mam wrażenie, że stosując dawno juz nieadekwatne normy, miasto zupelnie nie dba o przestrzeń, w tym także przestrzeń na parkingi dla aut.

     • 0 1

   • no przecież są zwolennicy zwartej zabudowy

    • 3 2

  • wszyscy popierają budowę nowych osiedli wewnątrz miasta (3)

   ale nie zaraz pod ścianą istniejących, na Zaspie jest sporo pustych terenów gdzie nie tylko jeden blok ale całe osiedle nikomu nie będzie przeszkadzać, wystarczy ROD na Hynka zlikwidować i 50 takich bloków się postawi

   • 18 32

   • rusz ROD to działkowcy Cię widłami pogonią :)

    • 37 4

   • (1)

    Po1. Wara od działek, służą mieszkańcom, zwłaszcza starszym. Po 2. przy torach kolejowych się nie buduje.

    • 16 8

    • nie?

     a to ciekawe. przy samej obwodnicy też nie?

     • 4 1

  • a tobie się podobają?

   • 2 2

  • A właśnie że będę!!!I co Ty na to?

   • 2 1

 • mieszkancy bloku nr 6 (32)

  od lat torpeduja wszystkie inwestycje: w latach 90-tych miala byc stacja benzynowa, potem parking , pozniej bloki, ostatnio chyba jakies parterowe centrum handlowe. Niestety ale mieszkancy wola miec widok na paskudne pole/ łąke jak zwał tak zwał niz ładnie zagospodarowany teren. p.s. jedynie to powstał na przeciwko bloku nr 12 Falck, ale kiedys tam byla Baltona wiec moze dlatego sie zgodzili

  • 142 108

  • I oczywiscie okoliczni mieszkancy tradycyjnie przeciw :) (5)

   Zawsze mnie zastanawia - czemu okoliczni mieszkańcy maja decydować co może powstać a co nie w ich okolicy ?

   troszku śmieszne :)

   zna ktoś jakiś przykład gdzie okoliczni mieszkańcy nie byli przeciwni budowania czegoś w ich okolicy ? :)

   • 30 38

   • (4)

    a kto ma decydować? nieokoliczni mieszkańcy? może od razu mieszkańcy warmińsko-mazurskiego?

    • 57 14

    • jak chcą decydować to niech kupią ten teren (2)

     nie ich, więc jakim wgl prawem jakakolwiek dyskusja?

     • 14 18

     • prawem bezpośredniego sąsiedztwa

      może niektórym nie przeszkadza, że w ich mieszkaniu nigdy nie ma słońca, że hałas z ulicy nie daje zasnąć przy uchylonym latem oknie, a smród benzyny towarzyszy każdemu posiłkowi ale to nie jest dobra przestrzeń do życia. Szczególnie gdy zostaniecie emerytami (bądź zachorujecie) i cały wasz czas będzie związany z waszym mieszkaniem. Zamknięci szczelnie z widokiem na martwe mury. Z pewnością trzeba się przed tym bronić i po to przepisy umożliwiają sprzeciw inwestycjom, które dla innych mają wymiar zysku bo przecież w tych blokach, w tych dzielnicach zatłoczonych ale środkowomiejskich deweloperzy mieszkać nie będą.

      • 16 5

     • tak

      Mało popularna opinia, ale trochę racji masz:-)

      • 7 2

    • Przecież sejm zdecydował, wprowadzając pisowską ustawę Lex Developer !

     • 2 0

  • Każdy woli łąki niż 2 metry za oknem mieć blok (2)

   • 74 15

   • (1)

    No to wypad na wiochę.

    • 11 48

    • ty tej wiochy nie powinieneś nawet opuszczać

     • 49 6

  • (1)

   i bardzo dobrze ich prawo.

   • 30 12

   • Mylisz się, nie przedstawili żadnych merytorycznych argumentów przeciwko tej budowie, nie mają szans w tym sporze

    • 3 2

  • (4)

   Taaa. Stacja benzynowa w najbliższym sąsiedztwie. Każdy by chciał xd

   • 37 6

   • Miasto to urbanizacja (3)

    To jest środek miasta ,ludzie chcą tankować auta .

    • 11 18

    • (2)

     To osiedle, kiedyś wieś, a nie centrum.

     • 11 6

     • Nie wieś tylko lotnisko (1)

      Wieśniaku

      • 4 6

      • a zanim powstało lotnisko co tam było? Wieś Zaspa i min. Królewski Dwór, tu gdzie jest teraz szpital.

       • 5 0

  • zapoznaj się dogłębnie z treścią sprzeciwu, a następnie napisz prawdę (8)

   wszystkie te protesty były merytoryczne więc cwaniackie próby przejęcia ziemi ew. bizznesmenów zostały zatrzymane. Czasami była to też cicha "współpraca" prezesostwa na Zaspie, aby następnie inwestycja zadziałała przeciw mieszkańcom a wykonana w znacznym obciążeniu ich samych. Np. z ogrodzonych Trzech żagli jest zakaz wstępu z zewnątrz. Natomiast pieski mieszkańców tych bloków zaśmiecają nasze trawniki, utrzymywane z naszych spółdzielczych pieniędzy. Dzieci i młodzież korzysta z naszych boisk i placów zabaw, itd. W tym wypadku nie ma gwarancji, że tu będzie inaczej, tym bardziej, że deweloper już się tym chwali :(, Na te 20% powierzchni biologicznie czynnej, włączając w to dojazdy, chodniki,.. ? Taka inwestycja oznacza własnie zabrania w tym rejonie 20% zieleni poprzez zniszczone trawniki, większe korki (kolejne skrzyżowanie, dojazdy, postoje, kolejne światła) i tak naprawdę daje nam deweloper na plus?. Zabiera najlepszą lokalizacje, odwołując się do odległości; - do szpitala, przychodni, szkoły czy urządzonych przez spółdzielców miejsc rekreacji.

   • 49 12

   • (3)

    Mi nie odpowiada blok nr 6.Może trzeba wyburzyć a mieszkańców za Obwodnicę. Będą mieć lasy i łąki. Wszyscy zadowoleni.

    • 17 42

    • więc go wykup. Bo w zdecydowanej większości są tam własnościowe mieszkania. (2)

     Ludzie planując następnie zamieszkując podpisują umowę nie tylko notarialna i adnotacje w hipotece, ale także wizje rozwoju przedstawioną w planie zagospodarowania. To, że w Gdańsku mało się na to zwraca uwagę to tylko upadek cywilizacyjny. Lubimy peany, powoływania się na tradycje, a tak naprawdę bardzo odbiegamy kulturowo od wielkich cywilizacji.
     Sam twój post mówi wszystko o tobie i bolszewii jaka przez ciebie przemawia.

     • 26 8

     • To może niech blok nr6 wykupi działkę od dewelopera (1)

      Żeby wam tam po złości 30 pięter postawili

      • 4 3

      • Brak słów

       Grupa ma sensowne uwagi jak np. brak miejsce postojowych, a Ty ich atakujesz. Przecież to jest słuszne, aby deweloper stworzył odpowiednią liczbę miejsce postojowych na swojej działce, a nie władował samochody na osiedle spółdzielni.

       • 4 3

   • (2)

    Mieszkańcy Trzech Żagli mają do dyspozycji swoich piesków spory kawał trawnika miejskiego zaraz przy płocie osiedla,jest to plac pod którym biegnie kolektor burzowy, nie należy do żadnej spółdzielni i nigdy nie zostanie zabudowany. Także opowieści że chodzą oni na trawnik przy Burzyńskiego można między bajki włożyć...

    • 6 8

    • Rozwiązanie jest proste (1)

     Jeżeli deweloper ogrodzi swój teren i zrobi furtki na klucz dla swoich mieszkańców to spółdzielnia powinna po swojej stronie postawić na wysokości furtki płot, aby mieszkańcy nowego osiedla nie mogli chodzi sobie na skróty.

     • 3 3

     • Bloki Leningradzkie tak ogrodzili, ale tylko częściowo, niskim płotkiem

      • 2 0

   • Wmawia się nam

    Wmawia się nam, że każdy teren zielony trzeba zabetonować.
    Wmawia się nam, że każdy musi mieć kredyt hipoteczny aby mieć gdzie mieszkać.
    Wmawia się nam wiele rzeczy, a ludzie to łykają i uważają, że jak ktoś się na coś nie zgadza to nie ma do tego prawa.
    Aby polepszyć nasz świat trzeba go zmieniać na lepsze.
    Za komuny projektowano osiedla, aby były przyjazne dla mieszkańców. Odległości, zieleńce, przychodnie. Teraz projektuje się osiedla, aby było jak najwięcej betonu wszędzie. Za jakiś czas okaże, że klimat nas za takie działanie dotkliwie ukarze.

    • 5 3

  • Burzyńskiego?

   • 1 1

  • (1)

   Jeśli nie chcą, to nie budujmy proste?

   • 5 5

   • Ale cała reszta chce !

    • 4 2

  • Stacja benzynowa (1)

   Chciałbyś miec pod nosem stację benzynowa lub wielką szafę ? bo ja nie !

   • 3 3

   • ci z Letnicy mają, ale tam buduje "R"

    • 3 0

  • Brawo mieszkańcy skoro tacy skuteczni

   Inni powinni się uczyć

   • 1 3

  • Nie 6 tylko 12.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień Otwarty Jagiellońskiej 13

spotkanie, dni otwarte

Dzień Otwarty nowej inwestycji Apartamenty Forma w Rumi

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33100 zł/m2
Gdynia Orłowo
22550 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20650 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
Gdynia Orłowo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane