• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Co może powstać na terenach ogródków działkowych?

Dawid Menard
21 kwietnia 2024, godz. 10:00 
Opinie (268)
Zlikwidowane w 2012 r. ogródki działkowe przy al. Zwyciestwa w Redłowie zostały przeniesione na Oksywie za zgodą działkowców. Zlikwidowane w 2012 r. ogródki działkowe przy al. Zwyciestwa w Redłowie zostały przeniesione na Oksywie za zgodą działkowców.

Ogródki działkowe ROD zostaną zastąpione przez inwestycje mieszkaniowe? W przeszłości udało się to w Gdyni, chociaż ogródki można likwidować tylko pod cel publiczny. Jeśli w przyszłości ponownie uda się to przeprowadzić, to w oparciu o nowe plany ogólne, które właśnie zaczynają ustanawiać gminy.
Działki ROD zostaną zlikwidowane?Czy popierasz likwidację ogródków działkowych?

Przyszłość Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) stoi pod znakiem zapytania, o czym pisaliśmy miesiąc temu. Jak stwierdził poseł Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości, na terenach tych deweloperzy chcieliby budować i sprzedawać inwestycje mieszkaniowe.

W odpowiedzi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, poinformował, że jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd, gdyż obowiązujące studium, w którym była mowa o likwidacji działek, zostanie zastąpione przez plan ogólny miasta Gdańska. Jak mówi, celem miasta jest utrzymanie ogródków, a jedyne cele, na które byłyby one ewentualnie relokowane, to cele publiczne, np. drogi, retencja/ochrona przeciwpowodziowa czy funkcje społeczne lub gospodarcze.Przyszłość ROD: Gdańsk odpowiada na pytania radnychInterpelację w tej sprawie składała grupa radnych miasta Gdańska, w której zawarto trzy pytania o przyszłość ROD. Na pytania odpowiedział Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska.

- (...) Gmina miasta Gdańska w najbliższym czasie planuje przejęcie terenów ROD Sobieskiego w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowanie linii tramwajowej i układu drogowego Gdańsk Południe - Wrzeszcz oraz zbiornika retencyjnego. - Do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ostatnich pięciu latach wpłynęły dwa wnioski od Polskiego Związku Działkowców, dotyczące zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, celem utrzymania funkcji ogrodów działkowych (...). - (...) Realizujemy ciągły dialog z mieszkańcami posiadającymi ogrody działkowe, poprzez m.in. organizowanie spotkań. Ostatnie spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się w dniu 6 listopada 2023 r., a następne zostało zaplanowane w II kwartale 2024 r.
Na terenie Gdańska funkcjonuje obecnie 90 ROD, a miasto stara się o środki finansowe w ramach programu samorządu województwa pomorskiego wsparcia dla ogródków pod nazwą "Pomorskie dla działkowców 2024".

Ogrody działkowe. Jak wygląda likwidacja lub sprzedaż? Ogrody działkowe. Jak wygląda likwidacja lub sprzedaż?

Likwidowanie działek pod budownictwo mieszkaniowe niezgodne z prawemZgodnie z rozdziałem trzecim Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych likwidacja ROD może nastąpić wyłącznie pod cel publiczny, taki jak budowa drogi, stadionu (np. stadion w LetnicyMapka), szkoły, parku (np. park ReaganaMapka), itp.

W przepisach tej ustawy szczegółowo określono warunki likwidacji ROD, w tym wymóg wskazania nieruchomości zamiennej o odpowiedniej wartości dla działkowców, którzy tracą teren swoich ogródków.

O usunięciu działek decyduje starosta. Podmiot likwidujący zobowiązany jest wypłacić działkowcom odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach i stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD.

W przypadku wskazania terenów zamiennych jest ono pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ROD. Działkowcy mają prawo do dodatkowego odszkodowania w wysokości wartości przewidywanych plonów.

Działkowcy z Gdyni dostali 130 tys. zł z budżetu miasta Działkowcy z Gdyni dostali 130 tys. zł z budżetu miasta

Oprócz tego odszkodowanie przysługuje także stowarzyszeniu ogrodowemu i jest wyliczane według kosztów odtworzenia składników majątkowych stanowiących jego własność. Wysokość odszkodowań jest ustalana po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego. Koszty sporządzenia opinii ponosi podmiot likwidujący.

Ogródki działkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zostać zlikwidowane i przeniesione tylko pod cel publiczny, taki jak drogi, parki, czy szkoły. Ogródki działkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zostać zlikwidowane i przeniesione tylko pod cel publiczny, taki jak drogi, parki, czy szkoły.
Co ważne, kupując działkę, nabywamy jedynie prawo do działki i to prawo też zbywamy przy jej sprzedaży. Jeśli chcemy sprzedać prawa do działki, nie musimy konsultować tego z Polskim Związkiem Działkowców, ale osoba, która je nabywa, musi zwrócić się do związku z odpowiednim wnioskiem.

Ogródki działkowe mają często nie tylko wymiar rekreacyjny, ale są również miejscem uczestnictwa społecznego i zawierania lokalnych wspólnot. Dlatego też Związek może odmówić nabycia prawa do działki, jeśli osoba chcąca je kupić nie ma związków z lokalną społecznością, czyli np. mieszka w innej części Polski.

Proces likwidacji ROD jest dość skomplikowany i wymaga spełnienia konkretnych warunków, mających na celu ochronę interesów działkowców, co jest wyraźnie zaznaczone w obowiązujących przepisach prawa.

Likwidacja ROD w Gdyni pod budynki mieszkaniowe odniosła sukcesMimo iż działek nie można likwidować pod inny cel niż publiczny, w 2012 r. w Gdyni zniknęły działki leżące pomiędzy al. Zwycięstwa, ul. Legionów i ul. NapierskiegoMapka, a na ich miejscu powstały biurowce i mieszkania.

Likwidacja i odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" nastąpiła w oparciu o przepisy ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z art. 17 niniejszej ustawy, likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego mogła nastąpić za zgodą Polskiego Związku Działkowców (PZD).

Deweloper kupił teren SKOK-u w Gdyni Deweloper kupił teren SKOK-u w Gdyni

W dniu 7 grudnia 2009 r. zostało zawarte porozumienie między gminą miasta Gdyni a Polskim Związkiem Działkowców, reprezentowanym przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeniesienia ROD "Stokrotka" w Gdyni. Na likwidację i przeniesienie niniejszego ROD zgodę musiała wyrazić Krajowa Rada PZD.

Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego w Redłowie mogła nastąpić za zgodą Polskiego Związku Działkowców Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego w Redłowie mogła nastąpić za zgodą Polskiego Związku Działkowców
- Gmina dokonała wypłaty odszkodowań na rzecz użytkowników działek za stanowiące ich własność składniki majątkowe oraz przekazała nieruchomość zamienną, i odtworzyła na przekazanej nieruchomości infrastrukturę ogrodową, czyli ogrodzenie, bramy, budynek świetlicowy, sieć wodociągowa i elektryczna, wytyczenia działek ogrodowych, itp. - wylicza Agata Grzegorczyk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Gdyni. - Cała procedura polegająca na uzyskaniu odpowiednich zgód, fizycznym odtworzeniu infrastruktury ogrodowej, notarialnym przekazaniu w użytkowanie nieruchomości zamiennej oraz podpisaniu pomiędzy stronami stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości trwała około czterech lat (nie licząc wcześniejszych rozmów i negocjacji w zakresie określenia warunków powyższej procedury). W ramach odtworzenia ogrodu działkowego powstała ta sama liczba działek ogrodniczych, jaka istniała na likwidowanym ogrodzie. Kwestia "zasiedlenia" działek w nowym ogrodzie nie leżała w gestii miasta - dodaje
Działkowcy nie protestowali i długo negocjowali, by otrzymać jak najlepsze warunki. Z relokacją do nowej lokalizacji wiązało się wiele udogodnień, których brakowało w dawnej, takich jak prąd, czystsze powietrze czy brak hałasu z dobiegającego z drogi.

Ruszyła budowa na dawnym terenie SKOK-u w Redłowie Ruszyła budowa na dawnym terenie SKOK-u w Redłowie

Teren ten został wykupiony przez Kasę Stefczyka, a w 2017 r. spółka Stefczyk Nieruchomości TZ SKOK odsprzedała teren deweloperowi Semeko, który zbudował w tym miejscu osiedle Alvarium. Nieopodal, przy ulicy Legionów 126-128 znajduje się Centrala SKOK Stefczyka.

Przy al. Zwycięstwa działki pełniły natomiast rolę domów, w których ludzi byli zameldowani, dlatego miasto zmieniło charakter umów, tak aby mieszkańcy musieli zalegalizować istniejące budynki lub wznieść nowe.

- Gdynia wprowadziła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przekształcając działki, na których znajdowały się rodzinne ogródki działkowe, na działki budowlane. Zaproponowano właścicielom tych działek ich wykup, na preferencyjnych warunkach, już po przekształceniu, dzięki czemu mogli zbudować na nich sobie budynek mieszkalny w centrum miasta. Działkowcy zgodzili się na to, robiąc tym samym interes życia. Działki tych, którzy nie skorzystali z oferty wykupu, zostały przeniesione - opowiada Pan Jarosław, jeden z relokowanych działkowców z ROD "Stokrotka" w Gdyni.
Cała procedura była zgodna z ówczesnym prawem. Obecnie likwidację ROD regulują inne przepisy, znajdujące się w rozdziale 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Gdyńscy działkowcy nie chcą przenosin. W Gdańsku poszli na kompromis Gdyńscy działkowcy nie chcą przenosin. W Gdańsku poszli na kompromis

Spory w Gdańsku. Czy działkowcom faktycznie może grozić relokacja?Pomimo tego, iż obecne prawo dopuszcza likwidację działek jedynie pod cel publiczny, często dla tych terenów uchwalone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które przewidują np. zabudowę przemysłową, usługową albo mieszkaniową, co stanowi swego rodzaju dysonans prawny (niezgodność).

W 2019 r. toczył się w Gdańsku spór działkowców z władzami dotyczący przeniesienia kilkudziesięciu ROD (ok. 500 ha), z różnych punktów miasta na Wyspę SobieszewskąMapka. Uchwalono wówczas studium zagospodarowania przestrzennego, w którym znalazły się zapisy o likwidacji lub relokacji ogródków.
W Gdańsku trwały spory o uchwalone studium, które zakładało likwidację i relokację działek na Wyspę Sobieszewską. Studium zostało zastąpione przez plan ogólny gminy. Projekt musi zostać uchwalony do końca 2025 r. W Gdańsku trwały spory o uchwalone studium, które zakładało likwidację i relokację działek na Wyspę Sobieszewską. Studium zostało zastąpione przez plan ogólny gminy. Projekt musi zostać uchwalony do końca 2025 r.
Studium zostało zaskarżone przez działkowców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, jednak sąd uznał ją za bezzasadną. Kolejnym krokiem miał być wniosek o kasację do sądu wyższej instancji, jednak, jak poinformowała nas Katarzyna Błaszkowska z zespołu komunikacji społecznej Biura Rozwoju Gdańska, obowiązujące studium nie było zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tym samym sąd ten nie wypowiadał się w tej sprawie.

We wrześniu 2023 r. odbyła się sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której przyjęto uchwałę, w której zapisano m.in., że "uznaje się za nieaktualne Studium w części dotyczącej polityki ogrodów działkowych, szczególnie w zakresie przekształcenia na cele inne niż publiczne".

Dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma zostać zastąpione przez plan ogólny. Projekt planu musi zostać uchwalony do końca 2025 r., a powstać ma przy udziale wszystkich zainteresowanych, w tym działkowców.

Nowa wizja rozwoju Gdańska. Powstanie plan ogólny Nowa wizja rozwoju Gdańska. Powstanie plan ogólny

Plany urbanistyczne miasta na kolejne lata, które będą zawarte w dokumencie, mają pozwolić na zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. Jeśli w najbliższych latach odbędzie się likwidacja i relokacja ogrodów działkowych, to tyko poprzez kompromisy i porozumienia, które wspólnie wypracowane, będą zapisane w planie ogólnym gminy.

Koncepcja rozwoju Gdańska i Gdyni. Ruszają konsultacje społeczne planów ogólnych Koncepcja rozwoju Gdańska i Gdyni. Ruszają konsultacje społeczne planów ogólnych

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (268)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

ERES Annual Conference

600 - 2200 zł
konferencja

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33950 zł/m2
Gdynia Orłowo
24050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23500 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
22200 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
30350 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16750 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16500 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15800 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane