• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Jak poprawić przestrzeń publiczną na Zaspie?

Krzysztof Koprowski
27 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (128)
 • Pawilon handlowo-usługowy przy al. Jana Pawła II, będący głównym elementem analizy w ramach GPL.
 • Pawilon handlowo-usługowy przy al. Jana Pawła II, będący głównym elementem analizy w ramach GPL.
 • Pawilon handlowo-usługowy przy al. Jana Pawła II, będący głównym elementem analizy w ramach GPL.

Poprawa zagospodarowania terenu w obrębie pawilonu handlowego przy al. Jana Pawła IIMapka na Zaspie oraz korekta układu komunikacji pieszej - to główne postulaty kolejnego opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Dwa tygodnie temu prezentowaliśmy ustalenia dla Osowej w rejonie ul. Jednorożca, zaś w styczniu napiszemy o obszarze przy ul. NorblinaMapka na VII Dworze.Czy na Zaspie potrzebnych jest więcej placówek handlowych?

W ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska na Zaspie-Młyńcu, przewiduje się przede wszystkim poprawę jakości przestrzeni publicznej w obrębie pawilonu handlowo-usługowego przy al. Jana Pawła II.

Pawilon ten jest wkomponowany w układ głównego ciągu pieszego biegnącego przez teren całego osiedla. Jednak obowiązująca organizacja postoju aut oraz niedoinwestowanie przestrzeni publicznej znacznie obniżają estetykę i potencjał tego miejsca.

Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.

Wygodne połączenia piesze pomiędzy zabudowąW dokumencie GPL zaproponowano usunięcie miejsc postojowych ze strefy głównego wejścia do pawilonu, a także uporządkowanie sposobu postoju w obrębie ich bocznych elewacji.

Ponadto wskazano na potrzebę utworzenia szerokiego przejścia przez al. Jana Pawła II - od placu zaplanowanego pomiędzy nową zabudową, która powstanie na dawnym pasie startowym i dalej, aż do ul. Dywizjonu 303Mapka i znajdujących się po tej stronie Zaspy ciągów pieszych.

Założenie to jest zgodne z przyjętym planem zagospodarowania dla dawnego pasa startowego. Opracowanie GPL przygotowano kilka miesięcy później niż nowy plan, więc w pełni respektuje ono ustalenia urbanistyczne nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Przyjęto plan zagospodarowania dla pasa startowego na Zaspie Przyjęto plan zagospodarowania dla pasa startowego na Zaspie
Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Dodatkowe nasadzenia i zieleń wzdłuż al. Jana Pawła IIW zakresie zieleni postuluje się nasadzenia nowych drzew, a także zachowanie licznych poprzecznych powiązań pieszych przez tereny zieleni. Ważnym elementem jest także zwiększenie udziału zieleni w obrębie pawilonu handlowego oraz wykreowanie placu wokół kościoła pw. św. Kazimierza KrólewiczaMapka m.in. poprzez likwidację ogrodzenia wokół kościoła.

Docelowa przebudowa al. Jana Pawła II powinna zostać wykonana zgodnie z ustaleniami Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, co w tym przypadku oznacza m.in. wprowadzenie zadrzewień po stronie dawnego pasa startowego.

Przejście przy kościele zostanie docelowo przesunięte w kierunku wyjazdu z drogi osiedlowej na wysokość nowego połączenia poprzecznego przez dawny pas startowy. Przejście przy kościele zostanie docelowo przesunięte w kierunku wyjazdu z drogi osiedlowej na wysokość nowego połączenia poprzecznego przez dawny pas startowy.

Zmiana lokalizacji przystanków i przejścia dla pieszychW zakresie układu komunikacyjnego uwzględniono również "przeniesienie" przystanku autobusowego Dywizjonu 303 01Mapka (tj. przy łączniku jezdni al. Jana Pawła II, w kierunku szpitala Zaspa) oraz Pilotów 01Mapka (tj. przy pawilonie, w kierunku Wrzeszcza) na wysokość przychodni, a także korektę przebiegu przejścia dla pieszych przy kościele.

- W projekcie GPL opierano się na koncepcji układu drogowego sporządzonej przez BRG na potrzeby planu dla południowej części dawnego pasa startowego, w której uwzględniono docelowy przekrój al. Jana Pawła II. W koncepcji drogowej zaproponowano przesunięcie przystanku Pilotów 01 tak, aby zlokalizować zatokę autobusową w miejscu odgięcia istniejącej drogi rowerowej od jezdni. Zmiana lokalizacji przystanku nie jest przesądzona - będzie to szczegółowo rozwiązane na etapie projektu budowlanego ulicy w docelowym przekroju. Niemniej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni brał udział w procesie sporządzania projektu planu - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
Postulowana w opracowaniu GPL zmiana lokalizacji przejścia przy kościele ma natomiast związek z planowaną nową drogą poprzeczną przez dawny pas startowy. W efekcie w docelowym układzie, po realizacji nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będzie ono dosunięte do skrzyżowania, stanowiąc połączenie z istniejącą zabudową po drugiej stronie pasa startowego.

 • Szeroka bitumiczna nawierzchnia powinna być wzbogacona o zieleń i elementy małej architektury.
 • Obecnie kierowcy parkują już nie tylko w osi głównego przejścia, ale nawet bezpośrednio w obrębie wejść do sklepów.
 • Docelowo w tym miejscu powinno powstać główne powiązanie piesze przez pas startowy z miejskim placem.

Radni dzielnicy wnioskowali o szerszą analizęJak informuje Biuro Rozwoju Gdańska, przygotowanie dokumentu było na bieżąco konsultowane z Radą Dzielnicy Zaspa-Młyniec. Przedstawiciele Rady poparli kierunek zmian przestrzeni lokalnej, opiniując pozytywnie wytyczne w opracowaniu GPL.

Radni wnioskowali jednocześnie o sporządzenie dodatkowych analiz oraz szczegółowych wytycznych dla al. Jana Pawła II, co jednak wykracza znacznie poza zakres opracowania GPL. Takie rozwiązania będą natomiast poddane analizie na poziomie innych dokumentów poprzedzających przebudowę układu transportowego.

Nowe połączenie między Moreną a Zaspą. Taka będzie Nowa Abrahama? Nowe połączenie między Moreną a Zaspą. Taka będzie Nowa Abrahama?

Pas startowy na Zaspie z lotu ptaka. Materiał z lipca 2021 r.


Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (128)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji - Jasieny

dni otwarte

Dzień otwarty inwestycji Doki

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35800 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24100 zł/m2
Gdynia Orłowo
24050 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24000 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22650 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18100 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16150 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15850 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane