Jak zagospodarować teren nad Opływem Motławy na Olszynce?

Przystań kajakowa, tereny rekreacyjne, parking oraz nasadzenia drzew - to propozycja Biura Rozwoju Gdańska dla rejonu szkoły na OlszynceMapka przygotowana w ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Przedstawiamy dzisiaj kolejny obszar w cyklu Dzielnice - wizje przestrzeni. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o Jasieniu na wysokości ul. Damroki, a na początku kwietnia przedstawimy propozycje zmian na Wyspie Sobieszewskiej w pobliżu nowego mostu zwodzonegoMapka.Czy na Olszynce powinny powstawać nowe budynki mieszkalne?

tak, to doskonałe miejsce pod takie budownictwo 44%
tak, ale tylko w bliskim sąsiedztwie Opływu Motławy 6%
nie, ze względu na niekorzystne warunki terenowe 22%
nie, należy utrzymać istniejącą strukturę zabudowy 28%
zakończona Łącznie głosów: 522
Rejon Szkoły Podstawowej nr 59 na Olszynce to miejsce ważne nie tylko dla uczniów. Tuż obok znajduje się pętla autobusowa oraz kładka prowadząca na Dolne MiastoMapka i do przystanków tramwajowych w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie.

Bezpośrednie sąsiedztwo Opływu Motławy zachęca też do spacerów i odpoczynku. Ponadto wkrótce rozpocznie się budowa nowego wału przeciwpowodziowego, w ramach którego powstanie alejka spacerowa po stronie Olszynki aż do ul. Elbląskiej oraz dwa place rekreacyjne.

W ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL) autorstwa Biura Rozwoju Gdańska planuje się podtrzymać istniejące funkcje, wzbogacając zagospodarowanie terenu o nowe elementy.

Czytaj też:

Opływ Motławy będzie atrakcją turystycznąPotencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.
Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. mat. BRG

Zmiana lokalizacji pętli, nowy plac i parking przed szkołąNajwiększą zmianą proponowaną przez miejskich urbanistów jest przebudowa pętli autobusowej w taki sposób, aby "odsunąć" ją nieco od szkoły, co pozwoli na utworzenie niewielkiego placu przed wejściem do placówki.

Obecnie uczniowie od tej strony muszą przeciskać się wąskim chodnikiem wzdłuż ogrodzenia, którego przesunięcie wprawdzie rozwiązałoby ten problem, lecz w opracowaniu GPL pozostawiono je w istniejącej lokalizacji.

Od strony Opływu Motławy przewidziano przebudowę istniejącej drogi gruntowej celem budowy parkingu naziemnego z miejscami postojowymi pomiędzy nowymi nasadzeniami drzew. Ruch aut i pieszych odbywałby się w jednej płaszczyźnie przestrzennej - wspólnym ciągiem pieszo-jezdnym.

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.
Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. mat. BRG

Tereny rekreacji oraz udogodnienia dla kajakarzyW bezpośrednim sąsiedztwie parkingu podtrzymana zostaje w opracowaniu funkcja rekreacyjno-sportowa, na którą obecnie składają się: siłownia "pod chmurką" oraz plac zabaw dla dzieci. Nowe elementy służące rozszerzeniu tej funkcji powinny być realizowane w kierunku Bramy Nizinnej, na nieurządzonym terenie zieleni.

Bezpośrednio nad Opływem Motławy w opracowaniu GPL zaproponowano także budowę przystani kajakowej oraz pomostów. Dodatkowo - z myślą o kajakarzach - zawarto postulat podwyższenia wspomnianej kładki prowadzącej na Dolne Miasto, aby umożliwić swobodny ruch na rzece przy wysokim stanie wody.

Nowa zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie Opływu MotławyJako tereny potencjalnie inwestycyjne wskazano działki wzdłuż ulic Na SzańcachMapkaModrejMapka. W przypadku tej pierwszej pojawił się zapis o "weryfikacji dopuszczonych funkcji". Jak należy to interpretować?

- W obowiązującym planie miejscowym z 2009 r. teren został przeznaczony na funkcje usług turystyki, rekreacji i sportu. Jednak zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska jest to teren przeznaczony pod dominującą funkcję mieszkaniową z usługami. W przypadku zmiany obowiązującego planu w tym rejonie będzie brane pod uwagę dopuszczenie szerszego wachlarza funkcji, również mieszkaniowych. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej z usługami jest uzasadnione sąsiedztwem istniejącej szkoły, przestrzeni lokalnej i terenów rekreacyjnych wzdłuż Opływu Motławy - wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Opracowanie przygotowane z mieszkańcami i radą dzielnicyOpracowanie GPL zostało przygotowane z udziałem mieszkańców i Rady Dzielnicy Olszynka. W toku prac, w 2019 r., zorganizowano warsztaty i spotkania w Domu Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście. Uwagi zgłaszane podczas tych spotkań zostały uwzględnione w wytycznych karty GPL.

- Finalne opracowanie zostało zaprezentowane Radzie Dzielnicy i zaopiniowane przez nią pozytywnie - dodaje dyrektor BRG.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)


mat. BRG
Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla 106 lokalizacji na terenie całego Gdańska.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Nieruchomości Gdańsk Olszynka - ogłoszenia

Opinie wybrane


wszystkie opinie (80)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
28200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
17150 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
16800 zł/m2
Gdynia Orłowo
16700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
16000 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane