• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Miasta płacą za niepłacących najemców, gdy nie ma lokali socjalnych

Michał Brancewicz
1 grudnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Najnowszy artykuł na ten temat Remont 26 budynków komunalnych za 74 mln zł
W ciągu dwóch lat Gdańsk wydał na tzw. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych blisko 400 tys. zł. W ciągu dwóch lat Gdańsk wydał na tzw. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych blisko 400 tys. zł.

W ciągu dwóch lat Gdańsk wydał na tzw. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych blisko 400 tys. zł, a Gdynia aż 1,4 mln zł. Chodzi o sytuację, gdy sąd nakaże zapewnić lokal socjalny rodzinie, która musi wyprowadzić się z prywatnego mieszkania dotąd przez nią wynajmowanego. Dopóki miasto nie znajdzie takiego mieszkania, a najemcy nie płacą czynszu, to gmina musi wypłacić odszkodowanie właścicielowi mieszkania.W jakim mieszkaniu mieszkasz?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy zobowiązane są zapewnić lokal każdej osobie, na rzecz której sąd orzeknie prawo najmu socjalnego lokalu.

W latach 2020-2021 (do października) sądy wydały dziewięciu rodzinom, które wcześniej mieszkały w lokalach nienależących do zasobów miasta, uprawnienia do uzyskania pomocy mieszkaniowej w postaci przyznania najmu lokalu socjalnego na terenie Gdańska.

W tym samym okresie (do listopada 2021 r.) zostało zgłoszonych do realizacji dziewięć wyroków orzekających o eksmisji z uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu na terenie Gdyni.

Miasto płaci wynajmującemu, dopóki nie znajdzie lokalu socjalnegoDopóki miasto nie znajdzie takiego mieszkania, a najemcy np. nie mają z czego płacić, to gmina musi regulować sprawy finansowe z poprzednim wynajmującym.

- Zgodnie z art. 18 ust. 5 u.o.p.l. gmina wypłaca odszkodowanie za niedostarczenie lokalu przeznaczonego na najem socjalny, tj. odpowiada względem właściciela lokalu, który zajmowany jest bezumownie (przez osobę uprawnioną na podstawie orzeczenia sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu) za poniesioną przez niego szkodę. Wynika to z faktu, że w okresie od uprawomocnienia się wyroku do dnia przedstawienia oferty najmu socjalnego lokalu właściciel takiego lokalu pozbawiony jest prawa swobodnego władania nim - pozbawiony jest prawa eksmisji - tłumaczy Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - W przypadku gdy dany właściciel wniesie przeciwko gminie powództwo o zapłatę odszkodowania, gmina weryfikuje zasadność roszczenia co do zasady i co do wysokości. Jeśli uzna, że roszczenie jest uzasadnione, podejmuje rozmowy ugodowe, celem zmniejszenia wysokości odszkodowania. Każdą sprawę gmina stara się zakończyć w drodze ugody. Dzięki prowadzonym rozmowom ugodowym najczęściej istotnie niwelowana jest wysokość odszkodowania.
Czytaj też:

700 komunalnych pustostanów w GdańskuPrzykład: Na stronie z wykazem wydatków miejskich pojawiła się informacja, że Wydział Gospodarki Komunalnej zapłacił 34 511 zł prywatnej osobie w związku z wyrokiem sądu - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Joanna Bieganowska wyjaśnia:

Gmina przedłożyła uprawnionym ofertę najmu niezwłocznie, jak tylko zwolniło się odpowiednie dla tej rodziny mieszkanie. Jednocześnie dzięki rozmowom udało się obniżyć wysokość odszkodowania.

Zgodnie z ww. ugodą sądową Gmina Miasta Gdańska została zobowiązana do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (prawo do lokalu socjalnego orzeczono w kwietniu 2019 r.) w ciągu 21 dni od daty zawarcia ugody sądowej, tj. od dnia 21 października 2021 r., i zostało ono wypłacone 19 listopada br.  

Oferta najmu lokalu socjalnego została przedstawiona uprawnionym 12 maja 2020 r.

Dlaczego miasto nie przyznaje lokali socjalnych od ręki, żeby nie narazić się na koszty?

- Nie w każdym przypadku, zwłaszcza gdy potrzeby lokatorów są szczególne (np. osoby z niepełnosprawnościami), udaje się od razu przedstawić stosowną ofertę najmu lokalu socjalnego. Gmina podejmuje jednak wszystkie możliwe starania, by miało to miejsce niezwłocznie - dodaje Joanna Bieganowska.
W ciągu dwóch lat Gdynia wydała na tzw. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych ponad 1,4 mln zł. W ciągu dwóch lat Gdynia wydała na tzw. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych ponad 1,4 mln zł.

GDYNIAW 2020 r. na podstawie zasądzonych wyroków miasto wypłaciło:

 • 25 osobom fizycznym odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 238,3 tys. zł,
 • osobom prawnym za niedostarczenie 70 lokali socjalnych w wysokości 455,8 tys. zł.

W 2021 r. (do listopada) na podstawie zasądzonych wyroków miasto wypłaciło:

 • 19 osobom fizycznym odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 451 tys. zł,
 • osobom prawnym za niedostarczenie 47 lokali socjalnych w wysokości 271,5 tys. zł.

Łącznie daje to kwotę 1,416 mln zł.

GDAŃSKW 2020 r. na podstawie zasądzonych wyroków miasto wypłaciło:

 • 1 osobie fizycznej odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 13 tys. zł,
 • osobom prawnym za niedostarczenie 13 lokali socjalnych w wysokości 137,4 tys. zł.

W 2021 r. (do listopada) na podstawie zasądzonych wyroków miasto wypłaciło:

 • 4 osobom fizycznym odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 175,1 tys. zł,
 • osobom prawnym za niedostarczenie 14 lokali socjalnych w wysokości 73,8 tys. zł.

Łącznie daje to kwotę 399,3 tys. zł.

Dla porównania, w 2018 r. w Krakowie wypłacono kwotę 3,7 mln zł, w Łodzi ok. 3 mln zł, a w Zabrzu ponad 2 mln zł.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (210)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni Otwarte Leszczynowy Park

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20700 zł/m2
Gdynia Orłowo
20300 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17650 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18850 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16450 zł/m2
Gdańsk Oliwa
12150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane