Rok na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania budynków

Zgłoszenie jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym, czy niemieszkalnym i czy ogrzewany jest on z sieci miejskiej, gazem, czy np. pompą ciepła.
Zgłoszenie jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym, czy niemieszkalnym i czy ogrzewany jest on z sieci miejskiej, gazem, czy np. pompą ciepła. fot. 123 rf/caifas

Według nowych przepisów każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania. Wystarczy w tym celu wypełnić deklarację przez internet. Dla budynków istniejących czas na złożenie deklaracji jest do 31 lipca 2022 roku. Dla budynków nowo powstałych jest na to zaledwie 14 dni. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna do 500 zł.W jaki sposób ogrzewane jest twoje mieszkanie lub dom?

z sieci miejskiej 17%
indywidualnym kotłem gazowym 41%
gazem, ale ze wspólnego kotła 5%
głównie z odnawialnych źródeł energii 5%
mam ogrzewanie elektryczne 6%
jest to kominek lub piec starego typu 16%
w inny sposób 10%
zakończona Łącznie głosów: 1477
Obowiązek zgłoszenia, w jaki sposób jest ogrzewany budynek, którego jesteśmy właścicielami, nakłada Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127).

Spis to początek tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która z kolei jest elementem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Dzięki temu można będzie wskazać rejony wciąż zagrożone dużym zanieczyszczeniem powietrza emitowanym przez przestarzałe technologiczne urządzenia grzewcze, czyli tzw. niską emisję.

Oczywiście kompleksowa wiedza, którą zbiera nadzór budowlany, ma pomóc głównie w ograniczeniu emisji do powietrza szkodliwych substancji, jakie wytwarzają stare piece na węgiel, koks i drewno. Ale tak naprawdę zgłoszeniu podlega każde źródło ciepła, z którego nieruchomość zaopatrywana jest w ciepło lub ciepłą wodę. Mogą to być:
 • piec,
 • kominek,
 • koza,
 • kuchnia węglowa,
 • kocioł grzewczy na dowolny rodzaj paliwa,
 • pompa ciepła,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • sieć ciepłownicza.

Jeśli w budynku stosowanych jest kilka źródeł, np. ogrzewanie z sieci i kominek, to w deklaracji podać trzeba wszystkie.

Czytaj także:

Nowa stacja do badania jakości powietrza w GdańskuDeklarację wypełnisz przez internetFormularz zgłoszenia źródła ciepła właściciele nieruchomości czy zarządcy mogą wypełnić na dwa sposoby:

 • cyfrowo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego; do podpisania formularza konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu osobistego,
 • na papierze; formularz trzeba w takim wypadku wydrukować, wypełnić i dostarczyć do właściwego ze względu na położenie nieruchomości urzędu miasta lub gminy.

W deklaracji trzeba podać:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie)
.

Spis wymaga zaangażowania właścicieli i zarządcówWłaściciele już użytkowanych nieruchomości mają czas na zgłoszenie do 31 lipca 2022 roku. W przypadku budynków oddawanych do użytkowania po 1 lipca 2021 roku właściciele mają obowiązek zgłoszenia źródła ciepła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku.

Uwaga: kary za brak zgłoszeniaJeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła, z którego ogrzewany jest jego dom czy inna nieruchomość, może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (69)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Home Design Festival
Home Design Festival
wykład
paź 13-16
środa - sobota
Gdańsk, City Meble

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
27300 zł/m2
Gdynia Orłowo
16650 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
16050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
15950 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
15700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
14600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11850 zł/m2
Gdynia Orłowo
11500 zł/m2
Gdańsk Zaspa
10950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane