• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Stogi. Nowy plan dla nadmorskiej części dzielnicy

EBu
28 września 2023, godz. 07:30 
Opinie (64)

Nowy plan miejscowy obejmuje część plaży na Stogach oraz teren do niego przyległy.

Do 16 października w Gdańsku do publicznego wglądu wyłożony jest projekt planu miejscowego dla fragmentu dzielnicy StogiMapka. Można się z nim zapoznać, zgłaszać do niego uwagi, a także 9 października wziąć udział w dyskusji nad proponowanymi zapisami.Jak często bywasz na plaży na Stogach?

Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów miejscowych powstających w Gdańsku są dostępne na stronie brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Pytania zadawać można także mailowo. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.Do opracowania planu miejscowego obejmującego część plaży na Stogach miasto Gdańsk przystąpiło uchwałą z czerwca 2018 r. Po pierwszym wyłożeniu zmieniono granice objęte projektem. Obecnie dotyczy on także części terenów przylegających do plaży na Stogach i obejmuje obszar o powierzchni ok. 23,04 ha na zakończeniu ul. NowotnejMapka. W takim kształcie projekt do publicznego wglądu wykładany jest po raz drugi.

Po pierwszym wyłożeniu w 2021 r. wpłynęło pięć uwag, wszystkie od dewelopera, który posiadał grunt nieopodal plaży (była to firma Polnord, obecnie teren po zmianie właścicielskiej należy do dewelopera Cordia). Rozpatrzenie jednej z uwag zostało odłożone do czasu wykonania oceny dendrologicznej drzewostanu znajdującego się w granicach planu.

Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznie Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznie

W ramach poprawek do planu wprowadzono ochronę reliktów dawnego kąpieliska morskiego oraz ostatecznie zweryfikowano ochronę istniejących zadrzewień - zanim miasto zdecydowało, jak postąpić z drzewami, deweloper dokonał bowiem wycinki drzew.

Urzędnicy chcieli chronić drzewa, ale je wycięto. Nowa zabudowa na Stogach Urzędnicy chcieli chronić drzewa, ale je wycięto. Nowa zabudowa na Stogach

Główne założenia projektu planu nie zmieniły się. Na mocy projektu możliwy będzie rozwój kąpieliska morskiego w kierunku wschodnim. Projekt pozwala na urządzenie oraz zagospodarowanie wejść na plażę nr 25 i 26, budowę toalet i natrysków oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym dopuszcza możliwość budowy molo.

Dodatkowo możliwa będzie realizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych prowadzących do wejścia nr 25. W rejonie wejścia nr 26 będzie mógł natomiast powstać park leśny z urządzeniami rekreacyjnymi.

Dyskusja na temat propozycji zawartych w tym planie odbędzie się 9 października o godz. 17. Każdy może wziąć w niej udział po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie, na której w trybie online odbędzie się dyskusja.

***


Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP najpóźniej do 30 października 2023 r.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

09:41 28 WRZEśNIA

Podpisy w obronie plaży Stogi (21 opinii)

Pod siedzibą RM zbierają podpisy w obronie plaży na Stogach. Niestety, chyba niewiele zdziałają. Nasze miejskie władze wykazują niezwykła arogancję na potrzeby mieszkańców.
Pod siedzibą RM zbierają podpisy w obronie plaży na Stogach. Niestety, chyba niewiele zdziałają. Nasze miejskie władze wykazują niezwykła arogancję na potrzeby mieszkańców.
EBu

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (64)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dni otwarte Osiedla Urzeka

dni otwarte

Premiera trzech wyjątkowych apartamentów w Sercu Gdańska

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20150 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
26000 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17650 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
16000 zł/m2
Gdynia Orłowo
15700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane