Taki NIE będzie nowy LOT. Wizja z Sewilli

Przedstawiamy szczegóły prac, które wzięły udział w konkursie na następcę budynku LOT-u przy Wałach Jagiellońskich zobacz na mapie Gdańska. Jako pierwszy publikujemy projekt Eovastudio z Sewilli, który zdobył wyróżnienie, ale nie będzie realizowany.Czytaj też: Poznaliśmy wyniki konkursu na następcę budynku LOT-u

Opis projektu pochodzi od jego autorów: Juana Jose Baena Martineza, Marty Gomez MartinezJoanny Jędruś Cabrery, architektów hiszpańskiej pracowni Eovastudio.

***

Spacerując ulicami Gdańska obserwujemy liczne przestrzenie publiczne przykryte historycznymi sklepieniami oraz zadaszone dziedzińce chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przestrzenie takie jak bramy miejskie, Wielka Zbrojownia, Dwór Artusa, siedziba banku NBP itp. są dla nas inspiracjami nawołującymi do dialogu w zakresie formy oraz zastosowanych materiałów.

Teren objęty projektem, znajdujący się przy Targu Węglowym, jest miejscem niezwykle uprzywilejowanym i ta lokalizacja w otoczeniu i bliskości zabytków Gdańska skłania nas do wykorzystania działań projektowych stosowanych historycznie w Gdańsku. Działania te nie są kopią istniejących, historycznych fragmentów miasta, są współczesną interpretacją istotnych elementów architektonicznych i próbą stworzenia przestrzeni będącej w spójności z otaczającą tkanką miejską oraz przestrzenią publiczną Targu Węglowego.

Plansza nr 1
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Sklepienia
Dokonaliśmy analizy kształtowania klasycznego, historycznego sklepienia kolebkowego i proponujemy w projekcie interpretację tej formy krzyżując kilka kolebek i akcentując łukami wejścia do pasażu usługowego. W wyniku analizy wielu przestrzeni historycznych miasta proponuje się obszerną, otwartą kondygnację parteru, zadaszoną w strefach wejściowych klasycznymi kolebkami, krzyżującymi się w centrum - dziedzińcu, zapraszającą mieszkańców do spędzania czasu wewnątrz tej przestrzeni przez cały rok. Przestrzeń parteru jest otwarta na wszystkie istotne kierunki ciągów pieszych, Targ Węglowy, Wały Jagiellońskie, Bramę Wyżynną oraz Pasaż Królewski. Sklepienia wykończone są ceramiką szkliwioną w kolorach bursztynu, charakterystycznego dla tej części Polski. Elementy ceramiczne są perforowane w centrum dziedzińca zapewniając dobre doświetlenie oraz swym kolorem bursztynu nadają intymność i atrakcyjne światło tej przestrzeni publicznej.

Proporcja okien
Podłużna proporcja otworów w całym budynku i ich podział na cztery części wynika z proporcji otworów okiennych staromiejskiej zabudowy Gdańska z wysokimi kondygnacjami. Każdy otwór w projekcie doświetla dwie kondygnacje, co sprawa, że budynek staje się optycznie lżejszy i mniejszy, więc bryła nie dominuje nad otaczającymi zabytkami.

Długość elewacji z trójkątnymi lukarnami
Elewacje odpowiadają proporcją i długością elewacjom staromiejskim Gdańska np. ulicy Długiej oraz Długiego Targu, wpisując się tym samym w proporcje otoczenia. Budynek jest zwartą bryłą i zajmuje możliwie maksymalnie proponowaną działkę, dopasowuje się do jej kształtu oraz linii zabudowy określonych w warunkach urbanistycznych. Dach kształtowany jest według zaleceń planu miejscowego w formie układu dwuspadowych równoległych i prostopadłych ceglanych dachów.

Plansza nr 2
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Założenia wyjściowe
Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo-biurowego wraz z pasażem handlowo-usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu targu Węglowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada budynek obejmujący do 100 proc. działki w określonych liniach zabudowy i wysokość całkowitą budynku pomiędzy 24 i 26 m, w nawiązaniu do skali starego miasta i siedziby NBP znajdującej się po przeciwległej stronie Bramy Wyżynnej.

Targ Węglowy, fosy obronne
Teren projektowy znajduje się przy Targu Węglowym, zamykając brakujący fragment zabudowy miejskiej. Analizując ryciny i zapisy historyczne Gdańska zauważamy, że na terenie Targu Węglowego na przestrzeni dwóch wieków znajdowały się dwa kanały fos obronnych miasta. W projekcie chcemy odnieść się do tego okresu dwoma liniami fontann punktowych z oświetleniem oraz zróżnicowaniem nawierzchni na całym obszarze obydwu fos obronnych. Plac miejski pozostaje wolny od dodatkowej architektury i zieleni, aby mógł być wykorzystywany tak jak do tej pory do organizacji licznych atrakcji dla mieszkańców Gdańska.

Forma budynku
Budynek jest bryłą zwartą i zajmuje możliwie maksymalnie proponowaną działkę dopasowując się do jej kształtu i linii zabudowy. Dach kształtowany jest według zaleceń planu miejscowego w formie układu dwuspadowych równoległych i prostopadłych ceglanych dachów. Zgodnie z wymogami planu miejscowego od strony Targu Węglowego budynek respektuje i nawiązuje do linii pięciu budynków zabudowy mieszczańskiej będącej obecnie pozostałościami archeologicznymi pod inwestycją. Nawiązanie jest w postaci formy dachów oraz typów wiązań cegieł i tonacji kolorystycznej elewacji. W centrum budynku sytuuje się kwadratowy dziedziniec nawiązujący do dziedzińca dawnego hotelu Danziger Hof, przykrywający kondygnacje 0 i -1 ażurowym sklepieniem. Górne kondygnacje od wewnątrz dziedzińca posiadają również ażurowe żaluzje.

Plansza nr 3
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Cegła i ceramika
Cegła jest charakterystycznym materiałem widocznym na elewacjach bardzo wielu budynków w Gdańsku. Materiał ten był i jest stosowany od wieków i przez wielu budowniczych wielu narodowości i kultur pracujących w Gdańsku. Historycznie miasto miało i ma wpływy pochodzące z wielu kierunków. Sam Targ Węglowy i miejsce, gdzie znajduje się działka inwestora na przestrzeni wieków ulegały licznym wpływom, transformacjom i przekształceniom. Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty chcieliśmy odzwierciedlić w projekcie różne możliwe wpływy przy zastosowaniu na elewacjach mieszanki kilku wiązań cegieł z różnych stylów budowlanych spotykanych w Europie i stosowanych w ciągu wieków w różnych istotnych budowlach i miejscach w Europie.

Na górnej kondygnacji poddasza układ cegieł rozrzedza się i kształtuje lekką elewację ażurową, przykrywającą i integrującą przeszklenia świetlików z całością bryły. Aby zintegrować budynek w otaczającej zabudowie Targu Węglowego w charakterze, kolorze i wysokości, ażurowa cegła "opada" z dachu na elewację tworząc widoczny gzyms oraz przejrzystą i ciekawie doświetloną formę poddasza, nawiązującą do poziomych podziałów linii gzymsów i zmian materiałów na elewacjach centrum Gdańska.

Zastosowana cegła posiada "czarne punkty", również ceglane, charakterystyczne w zabudowie ceglanej północnej Polski. Uzyskane są one poprzez wypalanie gliny z dużą zawartością żelaza ręcznie formowanej w cegły w tradycyjnym piecu kręgowym opalanym węglem.

Dziedziniec i parter budynku przykryty jest sklepieniem krzyżowym wielu kolebek pokrytych zaprojektowanymi do tego celu elementami ceramicznymi symbolizującymi ciepłą tonacją kolorystyczną oraz formą charakterystyczny dla polskiego wybrzeża bursztyn. Forma okładziny jest bardzo prosta i jednocześnie efektowna na tyle, aby nie komplikować wykonawstwa tych elementów i zapewnić ich wpisanie się w kosztorys projektowy. W patio ceramika jest perforowana - tak, aby zapewnić intymność oraz dobre doświetlenie dziedzińca.

Plansza nr 4
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Pasaż usługowy
Według zalecenia Inwestora łączy się przejście podziemne od strony Wałów Jagiellońskich z pasażem usługowym na kondygnacji -1 budynku otwierając je w formie przestrzeni dwukondygnacyjnej zapewniając doświetlenie oraz widok na sklepienia kolebkowe dziedzińca. Przejście podziemne jest wkomponowane w bryle budynku i nie zakłóca naturalnego pasażu wzdłuż Muzeum Bursztynu i Bramy Wyżynnej.

Plansza nr 5
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Układ funkcjonalny
Proponowany budynek posiada dwie kondygnacje podziemne. Na najniższej kondygnacji -2 znajduje się parking podziemny z wjazdem od ul. Wały Jagiellońskie. Na kondygnacji -1 znajdują się sale konferencyjne i SPA, a pozostałą powierzchnię zajmują lokale usługowe. Na tej też kondygnacji znajduje się połączenie z przejściem podziemnym pod Wałami Jagiellońskimi oraz fragment dziedzińca głównego połączonego z poziomem 0. Kondygnacja wejściowa (poziom 0) jest przedłużeniem Targu Węglowego z obszernym portykiem wejściowym do strefy przykrytej sklepieniem ceramicznym. Istnieje możliwość zamknięcia przeszkleniem głównego wejścia ze względów klimatycznych w okresie jesienno-zimowym oraz dla bezpieczeństwa kompleksu.

Kondygnacje 2-5 to kondygnacje podzielone na funkcje hotelowe i biurowe według zaleceń inwestora. Kondygnacja szósta, czyli poddasze, jest strefą widokową i restauracyjną ogólnego dostępu. Analizując ryciny i zdjęcia dawnego hotelu Danziger Hof, zajmującego ten teren do II wojny światowej, widać budynek ceglany, z przykrytym przeszklonym dziedzińcem i kondygnacją wejściową w postaci półkolistych portyków. Proponowany projekt odnosi się do historii dawnej zabudowy poprzez interpretację materiału i formy przeszklonego dziedzińca i łukowej kondygnacji wejściowej.

Plansza nr 6
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio.
Projekt zabudowy terenu po budynku LOT-u autorstwa Eovastudio. wiz. Eovastudio
Ceramika
Ceramika w różnej formie jest najbardziej tradycyjnym materiałem budowlanym i bardzo obecnym w historycznej zabudowie Gdańska. Jest to również materiał ekonomiczny i prosty w zastosowaniu. Dziedziniec i parter budynku przykryte są sklepieniem krzyżowym wielu kolebek pokrytych zaprojektowanymi do tego celu elementami ceramicznymi symbolizującymi ciepłą tonacją kolorystyczną oraz formą charakterystyczny dla polskiego wybrzeża bursztyn. Forma okładziny jest bardzo prosta i jednocześnie efektowna, tak aby nie komplikować wykonawstwa tych elementów i zapewnić ich wpisanie się w kosztorys projektowy. W patio ceramika jest perforowana, tak aby zapewnić intymność oraz dobre doświetlenie dziedzińca. Kolebki projektowane są jako ruszty składające się z żelbetowych łuków stanowiących o kształcie kolebek oraz prostopadłych do nich żeber. Dla zobrazowania tematu ceramiki wykonaliśmy prototypy elementów, które mogłyby stanowić wykończenie kolebek wejść do galerii. Te same elementy perforowane stanowiłyby przykrycie atrium. Wykonano elementy z gliny wypalanej i szkliwionej w kolorach zbliżonych do kolorów bursztynu.

Budynek pasywny energetycznie
W nowoczesnym budownictwie, przy zastosowaniu tradycyjnych technologii i odpowiedniej formy zabudowy jest możliwe niskie zużycie energii przez taki wielofunkcyjny, duży gabarytowo obiekt. Ideą projektu jest uzyskanie niskiego kosztu eksploatacji budynku w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, które wywołują instalacje dużych budynków usługowych w centrach miast.

Centralne patio jest podstawowym elementem bioklimatycznych funkcji budynku. Nie tylko zwiększa poziom oświetlenia dla użytku biurowego, hotelu i usług, ale zapewnia również naturalną wentylację w tych okresach roku, kiedy jest ona wymagana.

Centralne atrium jest wyposażone w górne przeszklenie z możliwością wentylacji, dolne przykrycie ceramiczne będące buforem i otwierane obszerne półkoliste, kolebkowe wejścia zapewniające kontrolowany obieg powietrza. Przekształcenie dziedzińca w szklane atrium zdecydowanie poprawia jego warunki klimatyczne. Zastosowanie przykrycia w zimnym klimacie ma dwie wyraźne zalety: z jednej strony ogranicza straty energii przez obudowę, a z drugiej strony zapewnia przestrzeń chroniącą budynek przed warunkami zewnętrznymi.

Użytkowanie patio i zadaszenia zgodnie z daną porą roku jest w tym wypadku warunkiem oszczędności energii. Przykrycie dziedzińca w górnej części i ceramika w dolnej części stanowią efekt buforowy zapewniający optymalną temperaturę i wymianę powietrza pomiędzy kolejnymi strefami użytkowymi. W celu zwiększenia naturalnego oświetlenia zapewnianego przez centralny dziedziniec, w oparciu o współczynnik odbicia światła materiałów proponuje się zastosowanie elewacji ceramicznych w jasnych kolorach wokół ścian wewnętrznych dziedzińca, które umożliwiają zwiększenie ochrony prywatności oraz odbicia i rozproszenia światła. Ten sam efekt powstaje dzięki okładzinie ceramicznej nad przestrzeniami handlowymi.

Opinia jury
Praca spełnia wymagania konkursowe co do formy i zakresu jej wykonania. Wątpliwości budzi wstępny kosztorys inwestorski jako kosztorys zaniżony, dla zaproponowanego rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjnego i zastosowanych materiałów budowlanych. Praca ma błędy w bilansie powierzchni i kubatury brak poprawnej charakterystyki energetycznej. Praca nie spełnia wymogów regulaminu co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania warunku przeznaczenia nie więcej niż 15 proc. powierzchni kondygnacji podziemnych na powierzchnię użytkową usług, praca znacznie ten limit przekracza. Rozwiązanie projektowe w aspekcie funkcjonalnym i użytkowym nie uwzględnia różnicy poziomów między Targiem Węglowym i Wałami Jagiellońskimi.
Praca wyróżnia się oryginalnością idei projektu i atrakcyjnością rozwiązania , w którym następuje interesujące przenikanie się przestrzeni wnętrza z otoczeniem, otwarcie przyziemia. Jest ono podkreślone rozwiązaniami plastyczno-artystycznymi, w których architektura współbudowana jest działaniami z różnych dziedzin sztuki, tworząc kompozycję przestrzeni, nie ograniczając się tylko do bryły budynku i relacji elewacji z otoczeniem.
Sąd konkursowy zauważył to, iż doprowadzenie do zgodności projektu z wymaganiami planu zagospodarowania przestrzennego łączy się z wprowadzeniem istotnych zmian w projekcie; uznano, że praca nie może uzyskać nagrody, ale ze względu na wyróżniające się rozwiązanie pod względem architektonicznym - praca zasługuje na wyróżnienie.

Opinie (139) 1 zablokowana

 • hmmm (6)

  moim zdaniem lepszy od tego, który wygrał. Trochę "dziki", ale z pewnością byłby dodatkową atrakcją

  • 198 18

  • Budynek zbliżony wyglądem do dawnego Dworu Gdańskiego byłby najlepszym rozwiązaniem. (1)

   Jednak projekt, który wygrał wydaje się najodpowiedniejszy spośród wszystkich przedstawionych.

   • 7 26

   • Projekt, który wygrał wygląda jak nieco lepsza deweloperka. Niestety Gdańsk stawia na typowe, wizualnie tanie i tandetne rozwiązania. Szkoda, bo to jest fajne miasto i zasługuje na coś więcej niż Kozikowskiego (dlaczego zawsze on?), Forum Radunia itp. Niestety najbardziej wartościowe miejsca na nową architekturę powoli się kończą. Ktoś konsekwentnie podejmuje decyzje, które ukonstytuują małomiasteczkowość Gdańska na wiele dekad. Szkoda, po prostu szkoda.

    • 47 1

  • (2)

   Właściwie wszystkie projekty są ciekawe na swój sposób. Ale ten autorstwa Eovastudio nie jest chyba tym, który chcieliby mieć w mieście gdańszczanie.

   • 5 34

   • (1)

    badziewny i efekciarski

    • 1 24

    • Minusy pod tymi wypowiedziami chyba mówią wszystko

     Szkoda, że o wyborze decydują tak ograniczone umysły.

     • 3 1

  • Ładny projekt

   Faktycznie jest to dobry projekt. Zupełnie odstaje od reszty. Nie spełnia założeń bo my polacy mamy kompleksy i układamy przetargi tylko pod swoich. Polskie projekty niestety wyraźnie trącą komuną. Czyżby to wiek naszych rodzimych architektów ? Może należałoby otworzyć ten zawód bardziej dla młodszych i bardziej kreatywnych ?

   • 2 0

 • W miejscu LOTu powinien być duży bezpłatny parking kubaturowy (12)

  Tego właśnie brakuje, a przyjeżdżam tam codziennie do pracy z Pruszcza i wiem co mówię.

  • 31 209

  • (2)

   Parking, najlepiej podziemny, to powinien powstać na targu siennym, w miejsce tego betonowego kloca.

   • 27 6

   • kloca to ty masz w czaszce

    • 3 22

   • parking pod targiem węglowym z wjazdem przy teatrze, a sam targ otwarty dla ludzi.

    • 0 1

  • Zróbcie sobie parking kubatorowy w historycznym centrum tego Pruszcza i tam pracujcie.

   • 36 3

  • a może sobie parking przy dworcu w pruszczu zrobicie i do Gdańska pociągiem przyjedziecie (1)

   nikt tu waszych złomów nie potrzebuje, szczególnie w centrum

   • 28 2

   • Parking przy dworcu w Pruszczu już jest.

    • 3 0

  • (1)

   Michał

   już niedługo 9 zł za godzine bedzi do placenia...ciekawe czy nadal będziesz jezdzic do miasta z tej twojej wsi...

   • 9 1

   • Ten wasz gduńsk

    Się jeszcze z Bałtyku nie wynurzył, a Pruszcz już istniał. Poczytaj troszkę historii gduńszczaninie zza Buga.

    • 2 5

  • 10/10

   • 2 0

  • ..."do pracy z Pruszcza"...

   ... i wszystko jasne... ;)
   My, Gdańszczanie, wolelibyśmy sami decydować o tym, co ma być u nas budowane.
   My się nie wtrącamy w budowę parkingów w Pruszczu, Wy się nie wtrącajcie w budowę pięknych budynków u nas... :P

   • 3 1

  • hahah super ironia a buraki w blachozłomach juz zaminusowały:)

   • 1 0

  • to nic ze pasat ledwo sie turla, wazne ze wozi d*pe.

   • 0 0

 • To jest najlepszy projekt, z tych które powstały w ramach konkursu! (13)

  Idealnie wyważony, z nutą nowoczesności, nie jak betonowo-szklano-matalowy kloc który wygrał od KD Kozikowski. Ten budynek dopełnia całości, nie dominuje nad Bramą Wyżynną czy budynkiem NBP. Jest akuratny i ciekawy w swojej formie. Gratulacje dla projektantów!

  Moim zdaniem powinien być zrealizowany.

  • 274 17

  • Architekt nie przewidział apartamentu dla budynia, więc nie mógł wygrać.

   • 26 7

  • (3)

   fatalny ... katastrofa jak wszystko od portugisów

   • 1 27

   • znafco Sevilla nie leży w Portugalii

    • 16 0

   • tak, ci portugalsi - zepsuli juz seata, a ich stolicaMadryt jaka brzydka (1)

    • 14 1

    • skad on to moze wiedziec czy to Portugalia czy Hiszpania jak on z Kartuz jest lub innego lubelskiego

     • 7 1

  • Pełna zgoda!! (5)

   Szkoda tylko, że zawsze te same biura wygrywają konkursy (ciekawe dlaczego)?? A ten projekt przynajmniej jest ciekawy, do otoczenia nawiązuje w formie ale ma do zaproponowania coś interesującego, nietypowego ale i nie nachalnego (mówię o ciekawych podcieniach) Moim zdaniem albo: 1) iść w totalną odbudowę Hof jeden do jednego, skoro lubimy historyzować 2) zaproponować coś właśnie takiego jak w ww. artykule. Czyli ciekawego w formie, nieszablonowego, niestandardowego, ale cały czas kontynuującego.
   .
   Ten projekt Kozikowskiego jest mega zachowawczy, nudny - jak powstanie to zginie w otoczeniu. Taki kisiel, flaki z olejem. Tu powinno być coś charakterystycznego!

   • 18 0

   • przecież SARP jest powołany po to, by promować kolegów (4)

    jest organizacją międzykoleżeńską, otoczoną ciepłą kuratelą ubermenscha Bielawskiego.

    Podział jest taki: landmarki Fort i Kwadrat, śródmieście w całości Kozikowski.

    Kozikowski jest z nich najsłabszy i najbardziej prymitywny. Dlatego w konkursach nikt poza kolegami i zagubionymi nie startuje. Jesteśmy 5 ligą architektoniczną. Ci z Sewilli wyraźnie się zagubili, w kolejnym już z pewnością nie wezmą udziału

    • 10 0

    • Komisje i to zbadać

     • 1 0

    • Jesli prawda to rozwalić to kółko wzajemnej adoracji

     Winnych korupcji i ustawki posadzić!!!

     • 5 0

    • Zablokowac budowe whbranego badziewia

     Zbudowac projekt z Sewilii
     Kretaczy do pierdla

     • 4 0

    • Nie tylko Ci z Sevilli.

     Cała pierwsza, druga i trzecia liga architektoniczna również będą omijać nas szerokim łukiem - to dla nich niepotrzebna strata czasu.

     • 3 0

  • Projekt z Sevilli bardzo ciekawy.

   • 11 0

  • Jest nudny. Klocek ze szkła i stali. Nuda Panie... tam powinien powstac budynek taki jak Danziger Hof. Pasowałby do NBP, bramy , katowni i starego miasta. Miałby charakter, a nie nowoczesna nuda, która niczym się nie wyróżnia.

   • 0 0

 • (4)

  Jak na stare miasto wizja chyba trochę nadto nowoczesna, podobie zresztą jak to co wyrasta z forum gdańsk.
  Może warto byłoby pomyśleć o sensownych inwestycjach w południowych sypialniach gdańska?

  • 22 47

  • a złotą bramę wcięło na wizualizacji?

   • 4 5

  • to nie jest Stare MIasto (2)

   • 15 11

   • (1)

    Owszem, jest

    • 6 14

    • to jest stare, ale Główne Miasto

     • 10 4

 • skąd wy macie na wszystko kasę?? (11)

  • 28 31

  • Skądinąd.

   • 7 3

  • ? (2)

   A skąd Gdynia ma kasę na RIWIERĘ, KLIF, BATORY i inne budowle ? Przerost formy nad treścią cała ta Gdynia !

   • 4 6

   • Zapomniałeś (1)

    o Infoboksie :-)

    • 1 0

    • I o lotnisku bez sensu...

     • 0 0

  • (1)

   A skąd Ty masz kasę, skoro siedzisz cały dzień na internetach?

   • 7 6

   • w UM pracuje

    To trole dla budynia!

    • 3 3

  • od szczurka

   Budyń ma paiery na szczura i go szantażuje. Ten dorzuca z budżetu miasta

   • 4 0

  • Z funduszu na remonty dróg, które są w opłakanym stanie.

   • 2 1

  • To prywatna inwestycja na prywatnej działce

   Inwestorem jest prywatna firma.

   • 2 1

  • nie płacimy na PiS d

   to i mamy.szczurek oddaje co miesiąc do biura partii. No i sprawa jasna.

   • 1 0

  • z twojej kieszeni:)

   • 0 0

 • Danziger Hof (12)

  Czy mieszkańcy mają prawo żądać, że chcą mieć miasto urządzone jak sobie życzą w większości, czy decydują architekci, władze czy "inni uczeni w piśmie i mowie", którzy często w Gdańsku nie mieszkają? To mieszkańcy decydują!

  • 116 40

  • nie, nie decydują mieszkańcy, a już na pewno nie o zabudowie prywatnej działki (6)

   Zresztą uspokoję cię: urzędnicy też nie. Ono narzucają pewne wymagania ramowe, ale nie mogą powiedzieć: odbudujecie ten słodki do wyrzygania cukierek z Disneylandu tego Danziger Hofa, które nawet wtedy nie był wielką architekturą i nie jest nią tym bardziej 80 lat po zburzeniu ;)

   • 20 21

   • tam powinien park jakiś być albo trawnika chociaż troche, że jak piwka wypić nie można to chociaż pieska żeby było gdzie wyprowadzić

    • 1 15

   • Nie był, bo były jeszcze lepsze projekty (3)

    A obecnie w Gdańsku nie realizuje się nawet przeciętnych (na te, czy tamte czasy) inwestycji. Co jedna, to obrzydliwsza (jak z jaskini strachu w owym cukierkowym Disneylandzie).

    • 11 0

    • MIIWŚ to nie jest przeciętny budynek. To najwybitniejszy budynek jaki powstał w Polsce przez ostatnie 30 lat. (2)

     • 3 14

     • Daj mi chwilke, jeszcze moment i przestane sie juz smiac!!! (1)

      Ale zes palnał

      • 0 1

      • Damy ci jeszcze kilka minut to może nawet najdzie cię jakaś refleksja

       kto wie, może się nawet nad tym zastanowisz a potem zrozumiesz.
       Wiem, że wymagam wiele.

       • 0 0

   • Właśnie że urzędnicy mogą

    Przeczytaj sobie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Nawet w gdańskich warunkach są miejsca gdzie plan miejscowy (przygotowany przez Biuro Rozwoju Gdańska i przegłosowany przez Radę Miasta) nakazuje rekonstrukcję dawnej zabudowy.
    Z tym że nasi władcy niechętnie z tej możliwości korzystają i wolą uchwalać plany które zawierają tylko, jak to nazwałeś "pewne wymagania ramowe".
    Tak jest bardziej na rękę deweloperom.

    • 3 0

  • (4)

   Jasne niech decyduje lud pracujący miast i wsi

   Jak oddasz to w sposób przez Ciebie proponowany to obok długiej powstaną olbrzymie, oczywiście darmowe, parkingi - bo tak powiedzieliby mieszkańcy. Czy to ma sens? Nie bo zapcha całe miasto i totalnie zakorkuje, ale nie można wymagać od statystycznego mieszkańca rozwinietego myślenia w zakresie transportu. Stąd mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli którzy podejmują decyzje

   A odbudowa danziger hof to będzie jak disneyland albo 'zabytki' w Dubaju - sztucznosc

   • 15 11

   • (2)

    a czy Hotel Central, w odrestaurowanym budynku dawnej przychodni, wygląda jak disneyland ?
    Wiem że odbudowa a odbudowanie to nie to samo, ale takie inwestycje pokazują że w historycznej cześci Gdańska, takie budynki mają racje bytu.

    • 21 0

    • Ale Hotel Central jest zachowany w oryginalnym kształcie (1)

     No, w każdym razie ok. 90% oryginalnych ścian i bryły. I dlatego ma wartość.
     Gdyby dajmy na to w 1945 r. został zrównany z ziemią, to jego odbudowywanie w takim kształcie nie miało by żadnego sensu

     • 8 3

     • 90%? To żeś palnął....

      Przechodzę koło niego codziennie i sam widziałem, że oryginalności jest tam zacznie mniej. Oryginalne są tylko ściany zewnętrzne i sama bryła, wszystko wewnątrz zostało wyburzone, nawet stropy kolejnych kondygnacji.

      Idąc twoim tokiem myślenia odbudowywanie starego Gdańska, który był niemal doszczętnie zniszczony w 1945 roku w kształcie, w jakim został odbudowany nie miało żadnego sensu... Trzeba było wyburzyć wszystko i zabudować wszystko budynkami utrzymanymi w stylu socrealizmu oraz blokami z wielkiej płyty...

      • 3 3

   • Ale obok mozna jeszcze zbudowac Wawel i Wieze Eiffle'a

    wtedy bedzie pieknie!

    • 2 6

 • Lot powinien zostać. (3)

  • 24 56

  • (1)

   nieudany żart

   • 3 3

   • bardzo udany i nie żart!

    • 5 1

  • powinien, to oczywiste

   ale też oczywiste, że nie zostanie. Trzeba trąbić medialnie za za PRZENIESIENIEM budynku i odtworzeniem pierwotnej formy wraz z zielonym otoczeniem.

   • 1 1

 • TYLKO DANZIGER HOF ! (8)

  Wystarczy już oszpecania Gdańska pseudo-nowoczesnymi "budowlami" ! Wystarczy już koszmarów w stylu ECS, Teatru Szekspirowskiego czy Muzeum II wojny. Paskudztwa stawiane na Wyspie Spichrzów też raczej Gdańska nie ozdabiają, a o tzw. młodym mieście to lepiej nie mówić ! Najlepiej by było żeby zachować przynajmniej charakter tego fragmentu miasta i odtworzyć Danziger Hof !

  • 142 58

  • (3)

   Rysiu z ciebie znawca architektury jest jak z koziej pupy trąba, jedź sobie do Kościerzyny i tam się rozkoszuj budownictwem, a nie smarujesz jakieś średniowieczne komentarze

   • 11 17

   • Bobie, wiedzę że żyjesz w świecie kreskówek. Nie trzeba chyba kontynuować.

    • 10 2

   • Fakt ! (1)

    Znawcą architektury nie jestem, tym bardziej tej "nowoczesnej", ale cóż na to poradzę, że podoba mi się przedwojenny Gdańsk, ten z "Blaszanego bębenka" Grass'a; trochę do Amsterdamu podobny, trochę do Hamburga. A Kościerzyna mi się też podoba i rzeczywiście często tam jeżdżę....

    • 5 2

    • Teraz to już pewnie nic nie poradzisz.

     Trzeba było się rozwijać w dzieciństwie jak umysł był bardziej kreatywny

     • 0 0

  • czyli budynek zbudowany w czasach malo korzystnych dla Gdanska (2)

   ma swiadczyc o charakterze miasta?

   Jesli tak Pan walczy o charakter miasta to odtworzmy urbanistyczny uklad srodmiescia sprzed wojny - koniec z autostrada orajaca miasto na pol.

   No i tu pewnie wiekszosc bedzie przeciwna, ale aby udawane zabytki traktowac jako "charakter" miasta to pierwsi.

   • 4 6

   • Nie kuma pan idei.

    • 3 2

   • ?

    Bełkot....

    • 0 0

  • Hmm to może się do średniowiecza cofniemy? A zamiast nowoczesnych budynków z drewna będziemy budowali

   • 1 0

 • Od początku najpiękniejszy! Marzenie!!! (1)

  Coś na miarę Gdańska. Jestem ZA!

  • 75 13

  • Ten projekt jest jednym z gorszych z całej listy.

   • 1 13

 • (14)

  Wszyscy tak bardzo zachwycają się tym projektem, ale nikt nie wspomina, że nie spełnia on ani warunków planu miejscowego, ani wymagań organizatora konkursu w zakresie układu przetrzenno-funkcjonalnego, czy budżetu. Można to przeczytać w uzasadnieniu oceny sądu konkursowego. Niezrozumiałym jest dla mnie wyróżnienie i promowanie projektu, którego nie można zrealizować w tym miejscu, bo byłoby to niezgodne z prawem miejscowym! Ładne obrazki można sobie pooglądać, jasne, ale pisanie, że jest to projekt najlepszy, jest nieporozumieniem co najmniej takim samym, jak przyznanie najwyższej nagrody pracowni Kozikowskiego.

  • 29 34

  • A ty się wczorajurodziłeś? W Gdańsku plany miejscowe zmienia się ot tak, na pstryknięcie ;) (3)

   • 34 1

   • Wiem, wiem, (1)

    organizuje się też konkursy architektoniczne z określonym regulaminem, by potem nagrodzić projekty łamiące go po całości. Gdańska logika powala.

    • 18 2

    • jesli projekt jest odwazny i lamie zasady w sposob rewolucyjny, ale i sluszny dla pozniejszego efektu

     to bardzo dobrze, ze odwage i rozwage (bo przeciez efekt lepszy, a to o ostateczny efekt chodzi nie o przepisy!) sie nagradza.

     Jesli chodzi o propozycje budynkow - jakos mnie zadna nie przekonuje. Najwazniejsze jednak, aby odtworzyc pierzeje Targu Weglowego i przywrocic tam zycie, a nie parking.

     • 7 2

   • Tylko, że nie zawsze jest to takie złe jak to się wydaje.

    Zobacz. Póki co mamy - często i gęsto w nowych inwestycjach tendencję do "klockowania" architektury - to jeszcze wynosimy z lat PRL i tamtejszego "modernizmu". Jeżeli pojawia się projekt ciekawy i nieszablonowy i po prostu podoba się i nie psuje otoczenia - może warto spróbować poddać to pod głosowanie w sprawie zmiany MPZP? Zwłaszcza, że jest szansa na coś ciekawego a nie - kolejne bloczydło. Tu masz ciekawą wizję z południa Europy (gdzie jak wiadomo architektura jest trochę mniej zachowawcza i przynajmniej ciekawa). Ma się to nijak do tego co np projektuje się dla takiego Robyga. Zatem w takich przypadkach jak ten - można rozważać zmianę ustaleń planu, w przypadkach biało-szarych kloców oblepionych styropianem i maźniętych emulsyjną - już niekoniecznie.
    .
    Mam nadzieję, że ww. pracownia będzie próbować dalej i zaproponuje coś również dla inwestorów z Młodego Miasta. Podobnie widzę tam inne biura projektowe, niekoniecznie polskie.

    • 6 1

  • Przecież ten wybrany też musi przejść modyfikacjie

   • 7 0

  • Bezstronny !

   Od tego był i etap, skro jury uznał to chyba po temacie !

   • 1 0

  • Piszesz bzdury... (4)

   Prowadzę na fb stronę Kocham Gdańsk, jestem tak zdegustowany wybraniem tego brzydkiego klocka, że postanowiłem zaangażować się w wyjaśnienie tych decyzji. Prowadzę od kilku dni korespondencję w tym temacie, w związku z tym orientuję się "trochę więcej" niż ty. Pierwsza bzdura - budżet. Wybrany projekt jest najdroższy ze wszystkich, więc sam sobie strzelasz w kolano, wychwalając wybrany, a krytykując projekt z Sevilli. Co piszesz o uzasadnieniu oceny sądu konkursowego? Gdzie go czytałeś? Nie ma go jeszcze. Jak na razie, opublikowano jedynie materiały prasowe. Sąd konkursowy nie opublikował akt do tej pory, tylko wyniki czyli listę prac. Właściwie jedyne informacje na temat prac są w prasie... to jest niezgodne z zasadami SARP, zwykle publikują akta i uzasadnienie sądu konkursowego, jednak to jest prywatny projekt nie zamówienie publiczne. Mógłbym dalej podawać błędy w twoim komentarzu, ale nie mam na to ochoty, ponieważ i tak będę to robił na mojej stronie. Jedyna prośba - nie wprowadzaj ludzi w błąd, jeśli nie znasz sprawy... :/

   • 8 1

   • Piszesz bzdury (3)

    Gdybyś interesował się sprawą, byłbyś obecny na ogłoszeniu wyników, które było publicznym wydarzeniem. Uzasadnienie było przedstawiane na ogłoszeniu i dziwię się, ze nie zostało opublikowane. Jury podkreśliło, że praca Hiszpanów sztucznie zaniżyła budżet, co potwierdzili rzeczoznawczy Elfeko i co widać w sumie na pierwszy rzut oka. Po drugie, Hiszpanie zamiast wymaganego budynku biurowo-hotelowego, z dwoma poziomami parkingów podziemnych i skromnym procentem usług handlowych, zaproponowało trzykondygnacyjną GALERIĘ HANDLOWĄ, z jednym zaledwie poziomem parkingowym i niewielką powierzchnią hotelowo-biurową. Faktycznie, należy koniecznie zmienić plan miejscowy, by umożliwić zbudowanie kolejnych sklepów. Po trzecie, napisałem, że wybranie projektu Kozikowskiego jest nieporozumieniem, gdzie go wg ciebie wychwalam? Po czwarte, jeżeli już interesujesz się sprawą, nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo podoba ci się zewnętrzny wygląd budynku Eova Studio. Żeby ocenić projekt potrzeba jeszcze odrobinę wiedzy w temacie. Prace konkursowe generalnie prezentowały dość niski poziom merytoryczny, ale wynika to po pierwsze z zapisów planu miejscowego, a po drugie z wyśrubowanych wymagań organizatorów konkursu, zwłaszcza w zakresie budżetu, po trzecie pracownie nie chcą brać udziału w konkursach z powodu tzw "układu", który niby jest tylko plotką, ale z jakiegoś powodu nawet słabe projekty wciąż tych samych pracowni, wygrywają wszystkie konkursy. Kochaj sobie Gdańsk dalej, w tym mieście już nigdy nic się nie zmieni.

    • 1 1

    • (2)

     Wycinek regulaminu konkursu pkt 4.paragraf 15.:
     4. Organizator planuje:
     a) w kondygnacjach podziemnych oprócz parkingu, zlokalizować usługi, do których dostęp należy przewidzieć z istniejącego przejścia podziemnego pod ulicą Wały Jagiellońskie na poziomie -1 poprzez jego przedłużenie;
     b) w kondygnacjach nadziemnych zlokalizować handel i usługi na parterze budynku (kondygnacja 1) oraz biura i hotel (kondygnacje 2 – 7);
     c) strefowanie części biurowej i hotelowej. Części: biurowa i hotelowa winny mieć osobne wejścia – strefy wejściowe. Przy strefowaniu funkcji w układzie podziału pionowego część biurową należy zaprojektować od strony ulicy Wały Jagiellońskie. Wybór wariantu strefowania pozostawia się decyzji projektantów.

     5.
     W części hotelowej (standard hotelu ****, od strony Targu Węglowego) należy przewidzieć: lobby hotelowe, minimum 120 – 150 pokoi hotelowych wraz z apartamentami,
     c) sale wielofunkcyjne/konferencyjne – modułowe, z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, łącznie dla 240 osób (4x60), standard wyposażenia: projektor mulimedialny z ekranem projekcyjnym, system nagłaśniający, system sterowania (roletami, klimatyzacją,oświetleniem, dźwiękiem), tablica interaktywna, klimatyzatory, funkcjonale wyposażenie/lub sale wykładowo - szkoleniowe
     4. d)  część gastronomiczną obejmującą restaurację i kawiarnię z zapleczem, kuchnia własna,
     5. e)  centrum SPA,
     6. f)  rozwiązanie przewidujące swobodne korzystanie z sal wielofunkcyjnych, części
     gastronomicznej i SPA przez gości hotelowych, oraz ich dostępność dla gości z zewnątrz.
     Ps. Plan miejscowy dla tego terenu zakłada tylko dwie kondygnacje podziemne z czego najniższa powinna być parkingowa a według zaleceń Inwestora ta bezpośrednio poniżej terenu powinna być usługowa.

     • 1 0

     • skoro tak bardzo chcesz się kłócić, to proszę:

      MPZP, karta terenu 001 U33, punkt 9 - obligatoryjny parking podziemny zlokalizowany pod nowoprojektowaną zabudową (gdzie zapis o tylko jednej kondygnacji parkingowej? podziemie, to podziemie.).punkt 17 - dopuszcza się usługi w kondygnacjach podziemnych do 15% powierzchni kondygnacji. (w projekcie jest to 100%). Organizator chciał usługi w części podziemia i parteru, dostał całą kondygnację -1, 0 i +1. Król Handel jest zadowolony, w końcu ma tak mało Świątyń w okolicy ;)

      • 1 0

     • TRZEBA CZYTAĆ !

      Z opisu i rysunków na planszach Autorów, jeśli ktoś się z nimi zapozna , wynika, że zrobili dwie kondygnacje podziemne -2 parkingowa i -1 usługowa połączona z przejściem podziemnym, kondygnacja parterowa też usługowa i dalej od 1 do 5 hotel i biura z restauracją na poddaszu. W sumie 6 poziomów na ok 26 metrach wysokości.W wybranej pracy z wizualizacji wynika, że na tej samej wysokości mają 7 poziomów, co oznacza, że kondygnacje są raczej niskie albo komunistycznej wysokości.

      • 0 0

  • No tak (1)

   Znacznie lepiej mieć brzydki budynek dostosowany do planu niż zmienić plan i wybudować ładny. Mówicie o tych planach tak jakby to były jakieś boskie przykazania a nie coś wymyślane przez ludzi i to niekoniecznie zbyt mądrych i inteligentnych.

   • 1 0

   • Nie forsuj brzydoty !

    Kloc to hańba również dla mieszkańców nie tylko dla Budynia !

    • 1 0

  • tak samo było z Teatrem Szekspirowskim

   ...

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
28200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
17150 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
16800 zł/m2
Gdynia Orłowo
16700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
16000 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane