• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Park Steffensów. Niezagospodarowany obszar w studenckich wizjach

Ewa Budnik
7 lutego 2019 (artykuł sprzed 4 lat) 
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Psi park latem.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Psi park zimą.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Plac zabaw przestrzeni parku latem.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Plac zabaw przestrzeni parku zimą.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Skatepark latem.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Snowpark zimą.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Otwarty na przestrzeń punkt gastronomiczny.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Punkt informacyjny dostępny dla rowerzystów i osób pieszych. Zielona przestrzeń piknikowa.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Ten sam punkt zimą.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Mały, naturalny zbiornik wodny z ławkami i altankami wokół.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Układ całego parku z zaznaczonymi atrakcjami.
 • Projekt: Jerzy Sroka, Aleksandra Kuklińska, Aleksandra Kwiatkowska, Łukasz Zabolski. Podział stref funkcjonalnych.
 • Projekt: Joanna Leśniewska, Karina Kass, Wiktoria Kwiatek, Natalia Kwiatkowska, Adrianna Koza. Punkt gastronomiczny w sercu parku - skwer Steffensa.
 • Projekt: Joanna Leśniewska, Karina Kass, Wiktoria Kwiatek, Natalia Kwiatkowska, Adrianna Koza. Skwer Steffensa.
 • Projekt: Joanna Leśniewska, Karina Kass, Wiktoria Kwiatek, Natalia Kwiatkowska, Adrianna Koza. Jeden z elementów galerii na powietrzu - ścieżki dydaktycznej "Śladami Heweliusza".
 • Projekt: Joanna Leśniewska, Karina Kass, Wiktoria Kwiatek, Natalia Kwiatkowska, Adrianna Koza. Proponowany układ budynków usługowych w okolicach placu Zebrań Ludowych.
 • Projekt: Joanna Leśniewska, Karina Kass, Wiktoria Kwiatek, Natalia Kwiatkowska, Adrianna Koza. Jeden z fragmentów parku biznesowo-technologicznego w otoczeniu placu Zebrań Ludowych.

Pomysły na nowoczesne zagospodarowanie przestrzeni wokół przystanków SKM Politechnika i Stocznia, nowy staw w Parku Steffensów, biblioteka w budynku starego dworca zobacz na mapie Gdańska i likwidacja stacji benzynowej przy ul. Dąbrowskiego zobacz na mapie Gdańska - to tylko niektóre studenckie pomysły na zagospodarowanie obszaru pomiędzy Operą Bałtycką a Hevelianum; w tym Parku Steffensa.Czy stacja benzynowa przy ulicy Dąbrowskiego powinna zostać zlikwidowana?

W kwietniu 2018 w dzielnicy Aniołki odbyły się warsztaty dotyczące przyszłości przestrzeni tej dzielnicy. Wypłynął z nich jasny wniosek: potrzeba aktywizacji terenów pomiędzy Operą Bałtycką a Błędnikiem, po to, by pełen uroku, ale zaniedbany i zapomniany Park Steffensa ożył.

Czytaj także: za czołgiem powstanie prywatny akademik i mały biurowiec

Pomysłów na zagospodarowanie tego terenu, w ramach przygotowania pracy semestralnej, szukali studenci V semestru Wydziału Architektury (Projektowanie Urbanistyczne) na Politechnice Gdańskiej. Zajęcia odbywały się pod kierownictwem Anny Golędzinowskiej, Małgorzaty Kostrzewskiej, Maury Zaworskiej. Merytorycznie studenckie rozważania wspierały: Politechnika Gdańska, Hevelianum, Opera Bałtycka, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

Obszar objęty studenckimi rozważaniami został jednak rozszerzony i objął teren od Opery Bałtyckiej aż po Hevelianum, po to, by Park Steffensów rozpatrywany był jako jedna przestrzeń razem z placem Zebrań Ludowych oraz terenami u podstawy Góry Gradowej.

- Centralne Pasmo Rekreacyjne to robocza nazwa dla tego terenu. Poza oczywistymi zaletami tego pasa wynikającymi z jego położenia blisko Śródmieścia Gdańska, docenić trzeba potencjał terenów zielonych i rekreacyjnych, który nie został do tej pory odkryty i wykorzystany - mówi Anna Golędzinowska, która opiekuje się grupą studentów pracujących nad projektem.
- Praca nad powstałymi w minionym semestrze projektami będzie przez studentów kontynuowana. Będą oni analizowali możliwości powiązania dzielnicy Aniołki z dzielnicami sąsiednimi, w tym z rozwijającym się Młodym Miastem - mówi Małgorzata Kostrzewska, pod opieką której pracują studenci.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Plac pomiędzy operą i kinem, dodatkowe przejście dla pieszych z przystanków tramwajowych.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Ważne punkty w przestrzeni publicznej w okolicach opery i kina.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Widok z lotu ptaka na ulicę Towarową - połączenie dwóch rozdzielonych ruchliwą ulicą przestrzeni.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Przejście dla pieszych spowoli ruch na ulicy Towarowej, więc ulica przestanie być granicą dwóch przestrzeni.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Plac przed SKM Politechnika.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Przestrzeń pomiędzy operą a kinem.
 • Projekt: Maja Karoń, Natalia Domurat, Kinga Kostewicz, Karolina Idzikiewicz. Rozmieszczenie funkcji i atrakcji.
 • Projekt: Joanna Piątek, Agata Rybicka, Artur Siwko, Iga Stańczewska. Nowy rozkład zabudowy w okolicach przystanku SKM Politechnika (przy ulicy budynek galerii, za kinem centrum kultury i "działań wspólnych").
 • Projekt: Joanna Piątek, Agata Rybicka, Artur Siwko, Iga Stańczewska. Proponowane zagospodarowanie placu pomiędzy operą, kinem i nową zabudową.
 • Projekt: Joanna Piątek, Agata Rybicka, Artur Siwko, Iga Stańczewska. Przestrzeń z ławkami i stołami zaprasza by wspólnie usiąść.
 • Projekt: Joanna Piątek, Agata Rybicka, Artur Siwko, Iga Stańczewska. Najważniejsze punkty w projektowanej przestrzeni.

Czego brakuje?Prace nad swoimi projektami studenci rozpoczęli od analiz. W studenckich podsumowaniach powtarzają się te same wnioski:


 • Aleja Zwycięstwa odcina Park Steffensa od dzielnicy Aniołki; m.in. brakuje przejścia naziemnego na wysokości ulicy Skłodowskiej-Curie.
 • Ciąg Opera Bałtycka - kino (SKM Politechnika) - Park Steffensa - SKM Stocznia - Plac Zebrań Ludowych - Góra Gradowa/Hevelianum nie stanowi płynnej, ciągłej przestrzeni, przez którą prowadzą naturalne i oczywiste ciągi piesze i rowerowe.
 • Okolice wejścia na peron SKM Politechnika oraz sąsiedztwo opery i kina są mało estetyczne i słabo wykorzystane, brakuje tu wielu elementów potrzebnych ludziom w tak ruchliwym miejscu będącym węzłem przesiadkowym.
 • W parku brakuje infrastruktury, która przyciągałaby do niego użytkowników w różnym wieku, o różnych potrzebach, a na dodatek o różnych porach dnia i różnych porach roku; brakuje nawet ławek.
 • Wejście na kładkę prowadzącą do przystanku SKM Stocznia i w kierunku stoczni jest niewidoczne, niezagospodarowane, odbierane jako niebezpieczne.
 • Hałas od strony alei Zwycięstwa nie zachęca do spędzania tu czasu.


Czytaj także: kładka nad SKM Stocznia zostanie wyremontowana czy zlikwidowana?

Studenckie pomysły - co może powstać?Studenci podkreślają, że teren pomiędzy operą a Hevelianum to obszar, którego
znaczenie trzeba stworzyć zupełnie od nowa
, bo chociaż jest on położony bardzo blisko centrum, to w tej chwili - w sensie społecznym - jest martwy. Co może pomóc w ożywieniu i zbudowaniu tożsamości tego obszaru?

 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Skatepark na placu Zebrań Ludowych.
 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Strefa integracji w parku.
 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Najważniejsze strefy i analiza wykonalności.
 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Plan zagospodarowania.
 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Brama wejściowa do Hevelianum.
 • Projekt: Natalia Wołoszyk i Magdalena Zygadlińska. Zabudowa mieszkaniowa u zbiegu Błędnika i 3 Maja.
 • Projekt: Maria Wachowicz, Jakub Werner. Strefy funkcjonalne na projektowanym terenie i miejsca, gdzie mogłaby powstać nowa zabudowa.
 • Projekt: Maria Wachowicz, Jakub Werner. Kluczowe miejsca na projektowanym terenie.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Projekt: Maria Wachowicz, Jakub Werner. Widok z kładki pieszej nad torami w kierunku parku.

 • Rozwój strefy wejścia na przystanek SKM Politechnika: nieuporządkowana i mało efektywna zabudowa przy przystanku mogłaby zostać zaprojektowana na nowo, tak, by powstały tu estetyczne bary i restauracje czy poczekalnia dla osób, które w zimne wieczory oczekują na pociąg. Studenci zauważyli, że w tej strefie mogłyby powstać punkty usługowe odpowiadające na potrzeby studentów dwóch uczelni, np. drukarnia działająca także na potrzeby uczelni. Konieczne jest stworzenie w tym miejscu parkingu dla rowerów.
 • Stworzenie placu zagospodarowanego małą architekturą zachęcającą do zatrzymania się w tym miejscu pomiędzy Operą Bałtycką a budynkiem kina. Tu powstać mógłby trzeci obiekt - galeria, gdzie m.in. eksponowane byłyby prace studenckie. Pod placem potrzebny jest podziemny parking dla użytkowników obu instytucji, a także studentów i pracowników uczelni.
 • Kompleks biurowy niedaleko SKM Politechnika. Wypełnienie otoczenia parku (pomiędzy przystankiem SKM Politechnika a obiektami sportowymi politechniki) nowymi budynkami biurowymi, które do tej części miasta przyciągnęłyby nowych użytkowników przestrzeni (również start-upy).
 • Postawienie silnego akcentu na wprowadzenie na ten teren ruchu rowerowego, zwłaszcza w obliczu wprowadzania do powszechnego użytku roweru metropolitarnego
 • Wprowadzenie na teren parku elementów służących rekreacji i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, z których korzystać będą mogły grupy osób w różnym wieku i z różnymi potrzebami (rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby, które chcą aktywnie spędzać czas, piknikowicze) i o różnych porach roku: mały zbiornik wodny, lodowisko, siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw, miejsca piknikowe, ławki, altany, skatepark/snowpark, trasa "Śladami Heweliusza" wprowadzająca do oferty Hevelianum, meble interaktywne, psi park, ścieżka sensoryczna, tematyczne strefy ogrodowe, główne ścieżki (w tym wyraźna ścieżka prowadząca od Błędnika w kierunku kładki - przystanku SKM Stocznia) oraz dodatkowe spacerowe, główna ścieżka prowadząca przez park w intensywnym kolorze tak, by widziana była z daleka i przyciągała do parku.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Projekt przewiduje powstanie dwóch nowych kompleksów biurowych i wyraźniej ścieżki przez park.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Centrum biznesowe pomiędzy torami a obiektami sportowymi politechniki.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Budynki rozlokowane w miejscu placu Zebrań Ludowych.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Jeden z pasów Traktu Konnego miałby zostać wyłączony z ruchu i zamieniony w parking. Na wysokości ulicy Skłodowskiej-Curie powstałby tunel dla samochodów, dzięki czemu na powierzchni swobodnie mogliby poruszać się piesi.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Przez park prowadzi ścieżka sensoryczna, a zrujnowana restauracja zamieniłaby się w kawiarnię ukierunkowaną na kulturę i sztukę.
  • Projekt: Aleksandra Karpińska, Julia Kordiak, Jakub Kruk, Michalina Kucharska. Centrum Biznesowe w okolicy SKM Politechnika.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Schemat nowych elementów wprowadzonych na projektowany teren.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Propozycja wykreowania zupełnie nowych przestrzeni.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Nowe budynki na placu Zebrań Ludowych i w jego otoczeniu.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Propozycja zagospodarowania terenu w miejscu stacji benzynowej przy ul. Dąbrowskiego.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Analiza dla projektowanego obszaru.
  • Projekt: Barbara Kabusińska, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Łaguna, Tymon Skwarła. Integrujące przestrzenie publicznej na projektowanym terenie.
 • Wykreowanie ciekawej, przyciągającej strefy wokół wejścia na kładkę pieszą prowadzącą w kierunku Stoczni (w miarę rozwoju terenów stoczniowych będzie to ważne przejście). Powstać tu może parking dla rowerów, fontanna, punkty gastronomiczne; w starym budynku dworca mogłaby powstać nowoczesna biblioteka lub miejsce spotkań dla młodzieży, dzięki czemu - według studenckich opinii - młodzież miałaby inne miejsce spotkań niż centrum handlowe.
 • Likwidacja co najmniej jednej nitki Traktu Konnego, co spowodowałoby zmniejszenie ruchu i obniżyło hałas blisko zabudowy Aniołków, w tym miejscu mogłyby powstać dodatkowe miejsca parkingowe dla osób, które pracują na GUMedzie.
 • W samym parku istnieją miejsca, gdzie niewielkim nakładem środków możliwe byłoby wykreowanie punktów widokowych w kierunku stoczniowych żurawi, dzięki czemu park położony tak blisko terenów stoczniowych zostałby scalony z terenami położonymi po drugiej stronie torów kolejowych.
 • Odtworzenie dawnego punktu gastronomicznego, po którym dzisiaj zostały tylko ruiny zobacz na mapie Gdańska. Tu powstać mogłaby kawiarnia, która pełniłaby także funkcje kulturalne.
 • Otwarcie na stałe Placu Zebrań Ludowych, tak, by teren ten był dostępny nie tylko w czasie koncertów. Lodowisko pozostałoby na swoim miejscu, oprócz tego w wyższych partiach placu przewidziano skatepark z widownią i wypożyczalnią sprzętu. Na terenie mogą znaleźć się elementy, które umożliwią spędzanie tu czasu także seniorom czy rodzinom. W tym pomogłoby także stworzenie tu całorocznego centrum rekreacyjnego z halą sportową, wielofunkcyjnym boiskiem i/lub niezależnym od centrum rekreacyjnego ośrodkiem kultury.
 • W miejscu parkingu pomiędzy Placem Zebrań Ludowych, a stacją benzynową przy ul. Dąbrowskiego zobacz na mapie Gdańska powstać mógłby kompleks hosteli - to miejsce położone blisko dworca, a jednocześnie dobry punkt startowy w kierunku zwiedzania Hevelianum, a dalej Głównego Miasta.
 • Likwidacja stacji benzynowej przy ulicy Dąbrowskiego. Dzisiaj ten pomysł wydaje się nieco kontrowersyjny, ale w przyszłości paliwo z jakiego współcześnie korzystamy może być niepotrzebne, tymczasem stworzenie w tym miejscu przestrzeni publicznej pozwoliłoby na stworzenie intuicyjnego ciągu spacerowego (pieszego, rowerowego) pomiędzy parkiem, placem Zebrań a Górą Gradową. Teren ten wykorzystany mógłby zostać na stworzenie małego biurowca, tu powstać mogłaby także "stacja gastronomiczna" oraz centrum informacyjne dla turystów (gdyby obok powstała rozbudowana baza turystyczna).


 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.
 • Prezentacje studenckich prac.

Miejsca

Opinie (79) 1 zablokowana

 • czy w jednym parku nie może być cicho i czysto? (5)

  wszędzie skaty i psie odchody.

  • 54 11

  • jedź na Orunię, tam jest ładnie i spokojnie, można poleżeć na kocyku

   • 3 5

  • a czy będzie można raczyć się piwem albo winem, tak jak w cywilizowanych krajach?

   • 2 0

  • psie odchody nie hałasują (1)

   a pijacy tak

   • 1 2

   • hahahhahahahahah ale porównanie - idąc twoim tropem autobusy wożą ludzi - psie g*wna nie

    • 0 0

  • Przecież to jest piękny park.

   Co tam niby jest zaniedbane? Jego naturalność to jego zaleta.Ostatnie takie miejsce w mieście..

   • 2 0

 • Danziger (3)

  Park ? Tylko bez psów i rowerzystów.

  • 24 21

  • (1)

   wystarczy bez psow.

   • 2 0

   • A roweraki potrzebne?

    • 1 0

  • Beznadzieja!

   widzę jeden trend , post-beton w głowkach futurystyczne wizje z ostrymi kontami rodem z Berlina!
   widać tylko jeden słuszny trend!
   i te studenckie ustawki! (może dzieciom z przedszkola dajcie zaprojektować!)

   I nagradzanie tylko (swoich?) studentów???

   • 0 0

 • no wszystko fajnie (3)

  ale w międzyczasie miasto chce likwidacji kładki prowadzącej do SKM Stocznia - kuriozum ?

  • 28 4

  • chyba nie jest Pan/Pani na bieżąco

   • 3 1

  • (1)

   ale to są projekty, nauka, wizje, a nie, że coś z tego w najbliższym czasie powstanie. Ludzie, nauczcie się czytać!

   • 5 0

   • to słabo się uczą albo wykładowca mało postępowy

    • 1 1

 • Ja tam uwazam, ze w ogole zlikwidowac Trakt Konny (3)

  A centrum Gdanska przeniesc do Gdyni.
  Wtedy tam bedzie spokoj i cisza.

  A gdyby tym studentom dac opracowac projekt przy parku Lazienkowskim w Warszawie to chyba by dostali zawalu...

  • 22 12

  • (2)

   Nie każdy widzi w mieście tylko autostradkę na autka. Niektórzy chcieliby przyjaznej przestrzeni. Propozycja to uspokojenie ruchu, a nie likwidacja Traktu. Nie wiem w czym problem, skoro jeden pas może być poświęcony na parking - przecież tyle kierowców krzyczy że nie ma gdzie parkować, dodatkowo można byłoby zrobić na tym pasie miejsca postojowe dla dostawczaków. Wyobraź sobie, że miasto powinno być miejscem dostępnym dla wielu jego użytkowników, a nie tylko młodych, pełnosprawnych w swoich dieslach za 3 tys.

   • 6 2

   • (1)

    Mówiąc szczerze to najbardziej przyjazna przestrzeń jest u mnie w domu. Chadzam tam sobie z gazetką. Posiedzę, poczytam i wychodzę super szczęśliwy i zrelaksowany.

    • 2 1

    • Świat nie sprowadza się do twoich prywatnych wyborów i upodobań. Niektórzy chcą i potrzebują przestrzeni publicznej - ciekawej i jakościowej. Miasto powinno tworzyć ciekawą tkankę - to jego największy urok. Nie bez powodu ludzie jeżdżą do jakiś Londynów czy Nowych Jorków. Jeżdżą bo są ciekawie. w polskich miastach natomiast nie ma ciekawej przestrzeni publicznej, a parki to najwyżej sr*lniki lub w oczach kierowców, szukających darmowego miejsca, parkingi - klepiska .

     • 3 2

 • wiecie co? po zapoznaniu się może lepiej niech zostanie tak jak jest. (8)

  • 59 16

  • Studenci nomen omen poliechniki i przystanek SKM Politechnika (4)

   te ich propozycje wizjonerskie za bardzo nie są, a tylko dowodzą braku zainteresowania miastem. Czy studenci zapoznali się z planami dla tego miejsca/
   Jak tam należy zmienić przestrzeń - podpowiadam:
   Zmienić trasę tramwaju, żeby spod opery jechał prosto pod SKM Politechnika na Kliniczną.
   Przystanek tramwajowy jak nie bezpośrednio pod peronem to bardzo blisko.

   Ułatwienie przesiadek i umożliwienie jazdy tramwajów z Marynarki Polskiej i Jana z Kolna na Grunwaldzką we Wrzeszczu. Teraz jest to tez możliwe ale trudne.
   Dodatkowo miasto planuje tunel pod Motławą i tramwaj w nim ale nie będzie możliwości jazdy z "Wałowej" na al. Zwycięstwa. Tramwaj będzie mógł tylko jechać w JzK, dlatego przebudowa węzła Politechnika jest tak potrzebna.
   No i zdjęlibyśmy sieć trakcyjna spod wiaduktu kolejowego i Tiry miałyby spokój ;-)

   Po tym możecie stawiać stojaki i robić pawilony usługowe.

   • 13 4

   • że niby przystanek jest daleko od SKM? (2)

    No jakieś 300 metrów trzeba się przejść. Skandal!

    • 3 3

    • (1)

     I myślisz że to jest nowoczesna komunikacja? Jedź do prawdziwego miasta gdzie "przystanki" są 3poziomowe i na każdym przebiega inna linia komunikacyjna no i masz do "przejscia" schody ruchome i możesz jechać z jesnego przystanku w kilku kierunkach miasta. A no tak zapomniałem Gdańsk nie jest nowoczesnym miastem nawet niema jednego bezpośredniego połączone z jednego kranca miasta na drugi śmiech na sali dosłownie

     • 3 0

     • Zgadza się, mieszkam na Żabiance i czasem muszę dojechać na Szadółki. Nie mam samochodu.

      Koszmar - dojazd trzy godziny, a nie ma nawet bezpośredniego dojazdu spod dworca PKP. Ewentualnie można kombinować z przesiadkami koło Emaus i Wrzeszcza, ale wtedy trzeba przebijać się autobusem w korkach zamiast dojechać SKM.

      • 0 0

   • Kiepski pomysł, w parku hałas będzie atakował z każdej strony...

    • 0 0

  • Zdecydowanie tak.

   Przynajmniej drzewa zostaną.

   • 4 2

  • Czego brakuje? Przecież tam nic nie ma. Nie potrzeba wielkich zmian. Ważne aby park został zagospodarowany z pomysłem.

   • 2 0

  • Plac Zebrań do zabudowy

   Takie miejsce w centrum, a takie ściernisko

   • 2 2

 • Zadnych ekranow (3)

  Zadnych nowych sciezek rowerowch. Cyklistow terrotystow wyprowadzic z parku wiecej lawek no I dodatkowo ze dwie toalety

  • 30 17

  • Sam jestem rowerzystą, (2)

   do tego tym d**ilem, który jeździ cały rok i absolutnie zgadzam się z tym. Jest tam już ścieżka wzdłuż al. zwycięstwa i wystarczy. Jak będzie mi się chciało podjechać tam rowerem to zostawiam przy odpowiednim stojaku na rowery i idę na spacer po parku. Nie ma mowy żeby z rowerzystów robić idiotów jakimi są ci kierowcy, którzy musza wszędzie jeździć samochodem.

   • 15 3

   • punkt dla ciebie i brawo za normalność

    • 3 0

   • Nie zaszkodziłaby ścieżka rowerowa na skraju parku przy torach z dala od hałasu i spalin.

    Pomyślcie, ile spalin wdycha rowerzysta codziennie dojeżdżający wzdłuż Zwycięstwa. Na Zachodzie standardem są zielone drogi rowerowe z dala od ulic przelotowych (np. Kopenhaga). A jeżeli rowerzyści zagrażają pieszym w parku, to znaczy, że ktoś nie przemyślał projektu, a nie że rowerzyści są terrorystami. Wystarczy starannie zaplanować ruch, i wtedy rowerzyści nie będą wadzić pieszym.

    • 0 0

 • jeszcze: samochody z tej przelotówy schować pod ziemię albo wyp...alać poza miasto z nimi. (2)

  jakim cudem taka masa samochodów jeździ bezkarnie po mieście i zabija ludzi?
  albo wywalić towarzystwo zamykając tą drogę albo pod ziemie w tunelu i rury wydechowe skierować do kabin samochodów, bo przecież to nic nie truje.

  • 16 24

  • (1)

   Sreberko wita, cykloglupku...

   • 3 3

   • podajcie sobie rękę z Misiem.

    • 0 0

 • (2)

  Jak mają wizję to niech sobie zrobią na nią i z własnej kieszeni wyłożą. Za cudze fajnie się bawi.

  • 12 19

  • Przede wszystkim to nie jest projekt do realizacji, nikt na to nie zapłaci, gdyż te projekty są (jak to napisano w artykule, proszę się nauczyć czytać ze zrozumieniem) pracą semestralną studentów....

   • 5 1

  • prawda - jak się chce czarne marmury w swojej szkole to trzeba na nie zarobić a nie założyć fundację i wyciągnąć pieniacze z funduszu środowiska na inny cel ale wydać go na marmur !!!

   • 1 0

 • Zostawić Park taki jak jest, ma swój klimat (6)

  • 33 16

  • Jaki klimat???? (3)

   Człowiek boi się tamtędy chodzić po zmroku! Taki tam jest klimat.

   • 9 8

   • To jak sie czlowiek boi, to niech czlowiek siedzi w domu. Ja tam czesto jestem i zyje, nie ma sie czego bac.

    • 3 6

   • element pisowski

    tam przesiaduje ? tak tylko pytam.

    • 1 3

   • Tam się boisz, wszędzie się boisz. Popracuj z psychologiem;

    Tam wszędzie jest monitoring; p

    • 1 3

  • Nowe budynki przy torach i zabudowa placu to bardzo dobry pomysł.

   • 2 1

  • Nie. Park jest zaniedbany, rozczłonkowany, a hałas odrzuca pieszych.

   • 0 0

 • (1)

  Jak zwykle nie życiowe wizje studentów co jeszcze życia nie znają.. Najlepiej niech rządzą w mieście piesi rowerzyści.. Pewnie z dostawą przyjada też cyklisci.. Już teraz jest gęsto z ruchem samochodów a oni by jeszcze nitke zabierali. Zróbcie porządek z Placem zebrań aby był przystępny dla ludzi bo narazie to pobojowisko i dopiero myślcie co dalej.. Czasami naturę warto zostawić sama sobie.. Tak jakbym chciał iść do lasu i zieleni ale uzerac się gromada ludzi i cyklistow

  • 16 17

  • i tak w lasach nie da się spokojnie spaceropować a zwłaszcza dziecko puszczać wolno - bo zaraz zjawia się jakiś zapie..jący rowerzysta który jest sam sobie panem i inych ma gdzieś - tylko ja i mój rower plebs się nie liczy i niech spier..a szybciutko mi z drogi - myślę że patrole rowerowe mogły by temu zaradzić a ale nie takie lansowanie sie policjantów nad promenadą tylko sprawdzanie jak kierowców - zza krzaka

   • 3 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty na osiedlu Arkadia

dni otwarte

Targi mieszkań i domów

wykład, targi, konsultacje
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
32700 zł/m2
Gdynia Gdynia Port
22900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
21850 zł/m2
Gdynia Orłowo
21750 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
20300 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25350 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
18350 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16800 zł/m2
Gdynia Orłowo
15250 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane