• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Studenckie wizje zagospodarowania dworca PKS i Blaszanki

Ewa Budnik
25 czerwca 2019 (artykuł sprzed 4 lat) 
 • Współautorzy pracy, która zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na zagospodarowanie terenu dawnej Blaszanki na Dolnym Mieście w Gdańsku.
 • Współautorka pracy, która otrzymała II nagrodę w konkursie na zagospodarowanie terenu dworca PKS w Gdańsku.
 • Zastępca prezydenta Gdańska Alan Aleksandrowicz podczas prezentacji nagrodzonych prac studentów.
 • Wspólne zdjęcie studentów nagrodzonych w konkursie, ich opiekunów dydaktycznych oraz współorganizatorów ze strony Miasta Gdańska.
 • Studenci Politechniki Gdańskiej oczekujący na ogłoszenie wyników konkursu.

Studenci architektury Politechniki Gdańskiej zaprezentowali swoje wizje dla przyszłej zabudowy terenów obecnego dworca PKS przy ul. 3 maja w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska, a także poprzemysłowych terenów Blaszanki, czyli dawnej fabryki opakowań blaszanych przy Podwalu Przedmiejskim zobacz na mapie Gdańska. Ich prace można było oglądać na Politechnice Gdańskiej.W miejscu dworca PKS:

Studenci Katedry Architektury Mieszkaniowej, Katedry Projektowania Środowiskowego i Katedry Architektury Użyteczności Publicznej PG do wyboru mieli opracowanie projektu zagospodarowania tych dwóch terenów. Konkurs odbył się w oparciu o długoletnią współpracę Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wpłynęły 32 prace, a pula nagród wyniosła 20 tys. zł.

Inwestorzy - właściciele terenów (PB Górski w przypadku dworca PKS, Invest Komfort w przypadku terenów Blaszanki) nie zostali zaproszeni do współpracy.

Zobacz także: studenckie wizje zagospodarowania parku Steffensa- Dworzec PKS to miejsce, które powinno inaczej witać osoby przyjeżdżające do Gdańska. W innych miastach tego typu miejsca wyglądają już inaczej. Jest to obiekt w całości prywatny. Możemy inwestora wesprzeć głównie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, być może jakimś włączeniem się w ten projekt - mówił w czasie ogłoszenia wyników konkursu Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska. - Na pewno chcielibyśmy skorzystać z tych prac jako inspiracji do wspólnej pracy i dialogu z inwestorem. Mamy świadomość, że każdy trudny projekt, także ten, kończy się kompromisem, z którego jedni będą zadowoleni, inni mniej.

Nowy dworzec PKS w GdańskuMiasto jest w trakcie opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca PKS. Studenci swoje koncepcje oparli o zapisy planu, który jest w trakcie przygotowania.

- Te opracowania stanowią rodzaj poligonu doświadczalnego, pozwala to sprawdzić, jak młodzi, nieobarczeni jeszcze nadmiarem wiedzy, która czasem ogranicza, ludzie potrafią podejść do rozwiązania problemów, jakie stawiają miejscowe plany - mówił Jacek Droszcz, przewodniczący sądy konkursowego. - Ten test wykazał, że przed urzędem jest jeszcze praca do wykonania, bo pewne zapisy planu trzeba będzie zmienić. Mamy już wstępne przemyślenia, które zostaną przekazane miastu. Problemem jest na przykład ilość miejsc postojowych dla autobusów. Okazuje się, że ten teren, przy takich założeniach planu miejscowego, nie jest w stanie przyjąć tak wiele miejsc odstawczych.
Elementy, które ukazały słabość sporządzanego planu zagospodarowania, spowodowały, że nie przyznano pierwszej nagrody.

II nagroda i 3,5 tys. zł trafiło w ręce zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid.

 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II nagroda dla zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II nagroda dla zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II nagroda dla zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II nagroda dla zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II nagroda dla zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid


W pracy doceniono ciekawe uformowanie pierzei oraz ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca zintegrowanego z istniejącą zabudową. Zdecydowane wprowadzenie osi widokowej na reditę bardzo dobrze realizuje wymagania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego. Ekspozycja przestrzeni peronów dworcowych od ul. 3 Maja jest jednocześnie czytelnym komunikatem o funkcji miejsca, niewymagającym dodatkowych objaśnień.

Zdaniem komisji konkursowej, proponowana stylistyka architektoniczna, nawiązująca do wzorów z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie nadąża jednak za nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i funkcjonalnymi.

III nagroda i 2,5 tys. zł przeznaczona została dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.

 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.


I wyróżnienie i 1 tys. zł trafił do zespołu w składzie: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawik.

 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. I wyróżnienie dla zespołu: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawik.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. I wyróżnienie dla zespołu: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawik.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. I wyróżnienie dla zespołu: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawik.


II wyróżnienie i 1 tys. zł otrzymał zespół w składzie: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.

 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.
 • Nowy dworzec PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.
 • Makieta nowego dworca PKS w Gdańsku. II wyróżnienie dla zespołu: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska


Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku- Teren ten należał do różnych inwestorów. Teraz jest szansa, aby obszar Blaszanki został zagospodarowany. Na całym Dolnym Mieście będą intensyfikowane prace. Mam nadzieję, że w całą działalność inwestycyjną wpisze się także projekt Blaszanki, bo to jest brakujący element układanki dotyczącej rewitalizacji Dolnego Miasta - mówił Alan Aleksandowicz. - Szalenie ważne jest, byśmy mogli się z inwestorem wzajemnie inspirować - zarówno jeśli chodzi o funkcję komercyjną, mieszkaniową, jak i funkcje publiczne, w tym nowy obiekt szkolny.
I nagroda i 6 tys. zł trafiła do zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała.

 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. I nagroda dla zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. I nagroda dla zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. I nagroda dla zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała
 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. I nagroda dla zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała


Praca została nagrodzona za przemyślaną i dobrze rozwiązaną kompozycję urbanistyczną całego kwartału zabudowy. Autorzy oparli ją na klarownym układzie urbanistycznym, w którym zaprojektowane zostały osie widokowe i otwarcia perspektywiczne, które dobrze integrują proponowane, współczesne rozwiązania architektoniczne z historycznym kontekstem zabudowy śródmiejskiej.

Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane w sposób zwarty z zapewnieniem przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Wykorzystanie dachów na przestrzenie sportowo-rekreacyjne polepszają ekonomikę zagospodarowania przestrzeni.

Zastanawiająca jest faktura elewacji z dominującą bielą, która wydaje się sugerować nadmorski, a nie śródmiejski charakter zabudowy.

II nagroda i 3,5 tys. zł trafiły do zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.

 • Koncepcja zagospodarowania Blaszanki na Dolnym Mieście w Gdańsku. Praca zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.
 • Koncepcja zagospodarowania Blaszanki na Dolnym Mieście w Gdańsku. Praca zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.
 • Koncepcja zagospodarowania Blaszanki na Dolnym Mieście w Gdańsku. Praca zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.
 • Koncepcja zagospodarowania Blaszanki na Dolnym Mieście w Gdańsku. Praca zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.

III nagroda i 2,5 tys. zł dla zespołu: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.

 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.
 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.
 • Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku. III nagroda dla zespołu: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.

Miejsca

Opinie (91) 5 zablokowanych

 • Super (5)

  Super projekty

  • 16 45

  • Widzisz

   Projekty super, tylko gdzie w tej przestrzeni autobusy, pomieścić?

   • 12 0

  • Jak z Poznaniem

   Projekt ok ,ale wykonanie?w Poznaniu tak zrobili ze wykończenie nie podobne wogole do projektu.

   • 3 0

  • Projekty jak projekty

   Umówmy się, że to wprawki do projektowania obiektów, bo funkcjonalność (gdzie miejsce dla autobusów - tych kilku stanowisk nie liczę to może dobre dla małej miejscowości) niska.
   Ja bym zaproponował na konkurs prostszą sprawę: Przykrycie peronów Gdańska Głównego. Obecne dachy pokryte papą nie wygląda reprezentacyjnie. Inwencji twórców pozostawiam czy miałaby to być jedna hala peronowa czy pozostawić indywidualne zadaszenia peronów no ale zmienione na coś okazałego. Słupy są OK, ale to konkurs więc zostawiam dowolność ;-)

   • 2 0

  • Marazm (1)

   Kloc...jeden wielki kloc...to wszystko na co nas stać.

   • 1 0

   • Stać nas też na kilka wiat.
    Jeszcze koniecznie krzywa latarnia i mnóstwo jakichś kostek na bezsensownie zaprojektowanych wyjazdach i trawnikach które są tak beznadziejnie rozmieszczone, że albo rozjadą je auta, albo rozdepczą obywatele.

    • 0 0

 • Wspaniali

  Brawo. Super. Jesteście bardzo zdolni.

  • 13 35

 • (1)

  ten projekt w miejscu dawnej blaszanki to jakiś bunkier?

  • 58 10

  • Jesteśmy już przyzwyczajeni do bunkrów,bo już niejeden w Gdańsku stoi.

   • 6 0

 • (2)

  Dworzec PKS ohydne betonowe pudło nie nawiązujące do gdańskich budowli, zwłaszcza pobliskiego dworca PKP.

  • 59 12

  • i nie powinien, dworzec na listę zabytków

   a przede wszystkim zachowanie funkcji, bo Górski chce tam oczywiście wysokiego hotelu!

   • 8 3

  • Nawiązuje do dworca we Wrzeszczu ;-)

   • 7 0

 • (3)

  widać w końcu wysoki poziom tego wydziału!
  w przypadku jednego - proponowana stylistyka lat 70/80 sporej części społeczeństwa odpowiada i jednak sentymentem kierują swoje gusta, a tu architektura podążająca tym wzorem z dobrym smakiem.
  w przypadku drugiego- projekt 1 nagrody blaszanki, zastanawiająca faktura elewacji z dominującą bielą - właśnie dobrze, coś nowego czystego, klarownego architektonicznie i nienachalnego współczesnością, dobry kierunek a nie ta smutna cegła śródmiejska!

  pozdr

  • 27 20

  • No nie wiem

   Wrzuciłem sobie google earth żeby sprawdzić jak to wygląda teraz.
   Co widzę?
   Na placu w pip busów i autobusów. Czy te projekty pomieszczą tyle, a nawet więcej - w końcu projekt ma być przyszłościowy? jak mawiał klasyk, przypuszczam że wątpię.
   Czy ktoś z autorów tych prac zrobił rozeznanie jak dużo miejsca potrzeba na postój i manewrowanie autobusów?

   • 12 1

  • Dworzec powinien być prosty i funkcjonalny. Najlepiej ze 20 stanowisk obok siebie pod dachem i długi, równoległy budynek. (1)

   I powinien jakoś nawiązywać stylistyką do gdańskiej cegły, do stylu hanzeatyckiego, albo do żuławskich domów podcieniowych.

   • 6 0

   • Ja, ja!
    I do danczyskie braki krengoslupa

    • 0 2

 • jaka śliczna panna na zdjęciu nr 2 :) (2)

  • 26 13

  • I tak nie znajdzie pracy po studiach (1)

   PG ma sporą nadprodukcję, a studentom się wmawia, że będą wielkimi projektantami. Bzdury.

   • 5 1

   • Chyba że ma ciocię w UM

    • 4 1

 • Za duzo budynkow na tym dworcu, za malo miejsca na plac autobusowy!!!!! Ale ogolnie ladnie poza tymi szklanymi domami. Brrr.

  • 31 6

 • nagrody (4)

  czy naprawde nie mozna było dac przyzwoitch pieniedzy za nagrodę, te podane kwoty sa smieszne

  • 22 7

  • A za co nagrody ???

   Co chwilę jakieś wizje i projekty , które są bez szans na realizację . No teraz tylko brakuje żeby ktoś rzucił pomysł na regularne projekty dworca i wysokie nagrody najlepiej z kieszeni podatników

   • 3 1

  • Nie nagrody

   A kary się należą za tak zaniedbany obiekt w centrum miasta , 21 wiek i 30 lat od upadku komuny a tu nic

   • 5 0

  • Kwoty przyznane jako nagrody (1)

   Kwoty przyznane jako nagrody są według mnie bardzo niskie, a poziom projektów przygotowanych przez studentów wysoki. 3500/2500 za tak profesjonalne projekty, zwłaszcza przy podziale na 3-5 osób (bo tyle osób zazwyczaj jest w grupach projektowych) to mniej niż za projekt domu, a czasami nawet projekt mieszkania.

   • 3 1

   • Dokładnie

    UM niech się wstydzi..
    Ale rydwan ważniejszy niż młodzi przyszli architekci

    • 1 0

 • Dworzec to świetny, funkcjonalny bydynek (4)

  stary dobry modernizm, tylko zamordowany przez PRL, Adamowicza, a od 15 lat Górskiego.

  • 29 14

  • Ten dworzec nigdy nie należał do Miasta Gdańska. Skarb Państwa sprzedał do Orbisowi, a Orbis Górskiemu i Gryfowi.

   • 6 0

  • Dlaczego Miasto nie odkupiło PKS-u od Orbisu? (1)

   • 11 2

   • Bo nie jest deweloperem, proste

    • 1 4

  • Ten dworzec to chody i schody

   Żeby wejść do hali z ulicy - schody,
   żeby wejść na stanowiska - tunel i schody

   • 1 3

 • To tylko fajne projekty (4)

  Budyń sprzedał teren i teraz jest oczekiwanie aż się zawali to co jest. W tym mieście nic już miejskie nie jest.

  • 30 12

  • (2)

   Budyń nic nie sprzedał bo to należało do państwowej spółki PKS, sprzedanej przez Skarb Państwa Orbisowi, a ten sprzedał go dalej.

   • 11 1

   • Chyba miasto miało prawo pierwokupu (1)

    • 3 1

    • Łżesz. Bez "chyba".

     • 0 0

  • pisiory jak zawsze klamia, klamia i klamia

   • 3 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji - Jasieny

dni otwarte

Dzień otwarty inwestycji Doki

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35800 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24100 zł/m2
Gdynia Orłowo
24050 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24000 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22650 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18100 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16150 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15850 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane