Wiadomości

stat

Studenckie wizje zagospodarowania dworca PKS i Blaszanki


Studenci architektury Politechniki Gdańskiej zaprezentowali swoje wizje dla przyszłej zabudowy terenów obecnego dworca PKS przy ul. 3 maja w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska, a także poprzemysłowych terenów Blaszanki, czyli dawnej fabryki opakowań blaszanych przy Podwalu Przedmiejskim zobacz na mapie Gdańska. Ich prace można było oglądać na Politechnice Gdańskiej.W miejscu dworca PKS:

powinna powstać duża zabudowa z hotelami, funkcjami rozrywkowymi i handlowymi 20%
powinien być widoczny dworzec i niewielkie nowe budynki 55%
stary budynek powinien zostać odnowiony i zachowany 22%
nie mam zdania na ten temat 3%
zakończona Łącznie głosów: 613
Studenci Katedry Architektury Mieszkaniowej, Katedry Projektowania Środowiskowego i Katedry Architektury Użyteczności Publicznej PG do wyboru mieli opracowanie projektu zagospodarowania tych dwóch terenów. Konkurs odbył się w oparciu o długoletnią współpracę Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wpłynęły 32 prace, a pula nagród wyniosła 20 tys. zł.

Inwestorzy - właściciele terenów (PB Górski w przypadku dworca PKS, Invest Komfort w przypadku terenów Blaszanki) nie zostali zaproszeni do współpracy.

Zobacz także: studenckie wizje zagospodarowania parku Steffensa- Dworzec PKS to miejsce, które powinno inaczej witać osoby przyjeżdżające do Gdańska. W innych miastach tego typu miejsca wyglądają już inaczej. Jest to obiekt w całości prywatny. Możemy inwestora wesprzeć głównie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, być może jakimś włączeniem się w ten projekt - mówił w czasie ogłoszenia wyników konkursu Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska. - Na pewno chcielibyśmy skorzystać z tych prac jako inspiracji do wspólnej pracy i dialogu z inwestorem. Mamy świadomość, że każdy trudny projekt, także ten, kończy się kompromisem, z którego jedni będą zadowoleni, inni mniej.

Nowy dworzec PKS w GdańskuMiasto jest w trakcie opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca PKS. Studenci swoje koncepcje oparli o zapisy planu, który jest w trakcie przygotowania.

- Te opracowania stanowią rodzaj poligonu doświadczalnego, pozwala to sprawdzić, jak młodzi, nieobarczeni jeszcze nadmiarem wiedzy, która czasem ogranicza, ludzie potrafią podejść do rozwiązania problemów, jakie stawiają miejscowe plany - mówił Jacek Droszcz, przewodniczący sądy konkursowego. - Ten test wykazał, że przed urzędem jest jeszcze praca do wykonania, bo pewne zapisy planu trzeba będzie zmienić. Mamy już wstępne przemyślenia, które zostaną przekazane miastu. Problemem jest na przykład ilość miejsc postojowych dla autobusów. Okazuje się, że ten teren, przy takich założeniach planu miejscowego, nie jest w stanie przyjąć tak wiele miejsc odstawczych.
Elementy, które ukazały słabość sporządzanego planu zagospodarowania, spowodowały, że nie przyznano pierwszej nagrody.

II nagroda i 3,5 tys. zł trafiło w ręce zespołu: Agata Abdelgader, Monika Merk, Yasemin Schmid.W pracy doceniono ciekawe uformowanie pierzei oraz ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca zintegrowanego z istniejącą zabudową. Zdecydowane wprowadzenie osi widokowej na reditę bardzo dobrze realizuje wymagania wynikające z ochrony krajobrazu kulturowego. Ekspozycja przestrzeni peronów dworcowych od ul. 3 Maja jest jednocześnie czytelnym komunikatem o funkcji miejsca, niewymagającym dodatkowych objaśnień.

Zdaniem komisji konkursowej, proponowana stylistyka architektoniczna, nawiązująca do wzorów z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie nadąża jednak za nowoczesnymi rozwiązaniami urbanistycznymi i funkcjonalnymi.

III nagroda i 2,5 tys. zł przeznaczona została dla zespołu: Anna Kurek, Agnieszka Linda, Katarzyna Meissner.I wyróżnienie i 1 tys. zł trafił do zespołu w składzie: Ioanna Khalupyak, Filip Murzhak, Grzegorz Żurawik.II wyróżnienie i 1 tys. zł otrzymał zespół w składzie: Irem Eray, Faez Ibrahim i Paulina Sosnowska.Blaszanka na Dolnym Mieście w Gdańsku- Teren ten należał do różnych inwestorów. Teraz jest szansa, aby obszar Blaszanki został zagospodarowany. Na całym Dolnym Mieście będą intensyfikowane prace. Mam nadzieję, że w całą działalność inwestycyjną wpisze się także projekt Blaszanki, bo to jest brakujący element układanki dotyczącej rewitalizacji Dolnego Miasta - mówił Alan Aleksandowicz. - Szalenie ważne jest, byśmy mogli się z inwestorem wzajemnie inspirować - zarówno jeśli chodzi o funkcję komercyjną, mieszkaniową, jak i funkcje publiczne, w tym nowy obiekt szkolny.
I nagroda i 6 tys. zł trafiła do zespołu: Weronika Budzyńska, Kinga Czarniecka, Dominika Kierszka, Maciej Szukała.Praca została nagrodzona za przemyślaną i dobrze rozwiązaną kompozycję urbanistyczną całego kwartału zabudowy. Autorzy oparli ją na klarownym układzie urbanistycznym, w którym zaprojektowane zostały osie widokowe i otwarcia perspektywiczne, które dobrze integrują proponowane, współczesne rozwiązania architektoniczne z historycznym kontekstem zabudowy śródmiejskiej.

Kwartały zabudowy zostały zaprojektowane w sposób zwarty z zapewnieniem przestrzeni zielonej dla mieszkańców. Wykorzystanie dachów na przestrzenie sportowo-rekreacyjne polepszają ekonomikę zagospodarowania przestrzeni.

Zastanawiająca jest faktura elewacji z dominującą bielą, która wydaje się sugerować nadmorski, a nie śródmiejski charakter zabudowy.

II nagroda i 3,5 tys. zł trafiły do zespołu: Jakub Leszczyński, Kamil Miszewski.


III nagroda i 2,5 tys. zł dla zespołu: Mateusz Banaś, Monika Mańko, Katarzyna Ulasińska.

Opinie (87) 5 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.