Wiadomości

stat

Wycinanie drzew. Kiedy potrzebne jest zezwolenie, a kiedy zgłoszenie?

Najnowszy artukuł na ten temat

Posadzili ponad 150 nowych drzew w Gdańsku

Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza 50 cm (65 lub 80 cm w przypadku kilku gatunków drzew) to jego wycięcie będzie wymagało zgłoszenia do urzędu.
Jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza 50 cm (65 lub 80 cm w przypadku kilku gatunków drzew) to jego wycięcie będzie wymagało zgłoszenia do urzędu. fot.123rf/Ysbrand Cosijn

Przepisy dotyczące wycinania drzew kilkukrotnie zmieniały się w ostatnich latach, najnowsza nowelizacja miała miejsce 1 stycznia 2019 roku. Do redakcji spływają zapytania o aktualny stan prawny. Sprawdziliśmy, na jakie prace można sobie pozwolić i z jakimi obowiązkami się to wiąże.Wycinanie pojedynczych drzew obok domu lub bloku:

powinno odbywać się bez zgłoszenia czy pozwolenia 59%
powinno być zgłaszane, jeśli drzewo ma wiele lat 23%
powinno być możliwe tylko po uzyskaniu pozwolenia 17%
nie mam zdania 1%
zakończona Łącznie głosów: 612
Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2018.1614), usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, które jest wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W sytuacji, kiedy planujemy usunąć drzewa lub krzewy z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestrów zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

- Wniosek o wydanie zezwolenia składa posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela. Zgoda właściciela nie jest wymagana m. in. w sytuacji, kiedy wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy - mówi radca prawny Maciej Kozdryk z Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Jasińskiego.

Znajdź firmę w Trójmieście, która usunie drzewa i krzewyDrzewa owocowe obok prywatnego domu bez zezwoleniaWystępują jednak wyjątki od tej ustawy. Nie ma konieczności ubiegania się o zezwolenie w przypadku, kiedy jest planowane usunięcie drzew lub krzewów owocowych, chyba że rosną one w miejscu wpisanym do rejestru zabytków lub na terenach zielonych.

- Zezwolenie nie jest wymagane do usunięcia drzew lub krzewów owocowych za wyjątkiem przypadku, gdy rosną one na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni - podkreśla radca prawny Maciej Kozdryk. - Zezwolenie nie jest również wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że istotny jest niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej cel wycinki drzew rosnących na nieruchomościach osób fizycznych nie zaś to, przez kogo ta działalność jest prowadzona.

Wyjątek jeśli drzewo jest duże i stareAby reguła mogła być regułą musi posiadać wyjątek: zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bywa konieczne, nawet jeśli rosną one obok prywatnego domu. Dzieje się to w sytuacji, kiedy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. Poprawnie wypełniony dokument powinien zawierać dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na działce.

- W ciągu 21 dni od złożenia poprawnego i kompletnego zgłoszenia, odpowiedni organ przeprowadza oględziny w celu ustalenia gatunku drzewa oraz obwodu pnia. W terminie 14 dni od oględzin organ może także wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa jest możliwe, gdy sprzeciw nie został wniesiony w 14-dniowym terminie lub przed upływem tego terminu zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem sześciu miesięcy od przeprowadzonych oględzin, to w celu usunięcia drzewa należy dokonać ponownego zgłoszenia - dodaje radca prawny Maciej Kozdryk.
Ustawa o ochronie przyrody przewiduje opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jednak są sytuacje, w których opłata nie jest naliczana. Należy do nich m.in. wycięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.

O terenach gminy decyduje marszałekBiorąc pod uwagę art. 90. 1. wspomnianej wcześniej ustawy oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadzających zmiany m.in. do ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa Ochrony Środowiska marszałek województwa od 1 stycznia 2016 r. stał się nowym organem właściwym do wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu.

Zmiana w ustawie była związana z tym, iż prezydent miasta wydawał sam sobie decyzje dotyczące wycinki na swoich terenach, teraz jest to podzielone. Marszałek wydaje decyzje na tereny gminne miasta Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska. Niezależnie czy to jest pas drogowy drogi publicznej, czy teren dzierżawiony od miasta przez Wspólnoty Mieszkaniowe czy osoby fizyczne lub wszelakie inwestycje na terenach gminnych, musi być wydana decyzja dotycząca wycinki drzew lub krzewów.

Decyzja nie dotyczy terenów dzierżawy wieczystej.

Opinie (50) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.