• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Pytanie do prawnika. Co robić, gdy plan miejscowy obniża wartość gruntu?

(oprac.EBu)
1 kwietnia 2024, godz. 10:00 
Opinie (23)
Zmiana lub uchwalenie nowego planu miejscowego może wiązać się ze stratami bądź korzyściami dla właścicieli objętych nim nieruchomości. Zmiana lub uchwalenie nowego planu miejscowego może wiązać się ze stratami bądź korzyściami dla właścicieli objętych nim nieruchomości.

Jeśli gmina uchwali nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zmieni istniejący i będzie to powodowało obniżenie wartości posiadanego przez nas gruntu znajdującego się w zasięgu takiego planu, to możliwe jest żądanie odszkodowania lub wykupu takiej nieruchomości przez gminę. Takie roszczenia wygasają jednak po pewnym czasie. Do końca tego roku jest jeszcze szansa na uzyskanie odszkodowania za roszczenia z lat 2014-2018.Czy masz wiedzę o tym czy dla miejsca, w którym mieszkasz istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

- Mam działkę na Jasieniu, z której do tej pory nie korzystałam. W 2017 roku uchwalono nowy plan miejscowy obejmujący także moją nieruchomość. Przewidziano w nim tereny z zielenią urządzoną, a w sąsiedztwie jest przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa. Podobno mogę ubiegać się o odszkodowanie albo nawet żądać wykupu ode mnie tej ziemi. Czy to prawda? - pyta w liście do redakcji pani Katarzyna, czytelniczka Trojmiasto.pl.

Odpowiada Marek Foryś, radca prawnyW ramach tzw. władztwa planistycznego gminy dysponują prawem do kształtowania ładu przestrzennego na obszarze swojej właściwości. W tym zakresie mogą one ingerować w prawo własności lub użytkowania wieczystego poprzez postanowienia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotychczasowe możliwości korzystania z nieruchomości mogą zostać znacznie ograniczone lub nawet całkowicie wyłączone. Podobny skutek może nastąpić również w przypadku, kiedy dla danej nieruchomości dotąd nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a o dopuszczalnych możliwościach wykorzystania nieruchomości decydowały przepisy dotyczące ustalenia warunków zabudowy.

W obu tych przypadkach nie tylko ograniczenia doznaje prawo własności nieruchomości, ale może dodatkowo znacząco spaść jej wartość. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyznaje w takim wypadku właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości konkretne roszczenia. Wśród tych roszczeń wymienić można m.in. uregulowane w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo roszczenie o wykup nieruchomości lub jej części. To właściciel decyduje, z którego roszczenia korzysta. Wykupu dokonuje w takim przypadku gmina od właściciela nieruchomości.

Przedawnienie roszczeńRoszczenia te pozwalają na częściową przynajmniej redukcję negatywnych skutków realizowania przez gminy władztwa planistycznego.

Jak zdecydowana większość roszczeń cywilnoprawnych, mogą one być dochodzone tylko w określonym terminie. Ogólny termin przedawnienia uregulowany w art. 118 kodeksu cywilnego wynosi od 9 lipca 2018 r. - 6 lat, przy czym jego koniec przypada na koniec roku kalendarzowego. W poprzednim stanie prawnym termin ten wynosił zaś równe 10 lat.

Prawidłowa interpretacja przepisów o przedawnieniu ma niezwykle istotne znaczenie. Obecny, 2024 rok jest w kontekście tych przepisów w pewnym sensie szczególny. Wraz z jego zakończeniem upływa termin przedawnienia wszystkich tych roszczeń, które w dniu 9 lipca 2018 roku były jeszcze nieprzedawnione i do których zastosowanie znajdzie nowy, sześcioletni termin przedawnienia rozpoczynający się w dniu wejścia w życie ustawy i kończący się 31 grudnia 2024 roku.

Z dniem 31 grudnia 2024 roku przedawnią się zatem roszczenia mające podstawę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone 31 grudnia 2014 roku lub w latach 2015-2018. Obecnie przedawniają się roszczenia z planów uchwalonych na początku 2014 roku.

Pytanie do prawnika. Gdy członek wspólnoty nie płaci za mieszkanie Pytanie do prawnika. Gdy członek wspólnoty nie płaci za mieszkanie

Potencjalne przeznaczenie nieruchomościWarto pamiętać, że jeśli nie podejmowaliśmy jakichkolwiek działań na nieruchomości i nie uzyskaliśmy decyzji o warunkach zabudowy, przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to nie stoi to na przeszkodzie skorzystania z roszczenia o odszkodowanie lub wykup. Można w takim przypadku powoływać się na potencjalną możliwość korzystania z nieruchomości. Potencjalną, czyli każdą prawem dozwoloną możliwość korzystania z nieruchomości.

Warto przy tym wiedzieć, że z praktyki wynika, że gminy co do zasady odmawiają zapłaty odszkodowania albo wykupu nieruchomości. Wskazują, że roszczenia nie są zasadne, w związku z czym nie ma podstawy do zapłaty odszkodowania albo wykupu nieruchomości. Zaspokojenie roszczenia staje się zwykle możliwe dopiero w toku dalszego postępowania.

Porady prawnika Porady prawnika

Masz wątpliwości dotyczące procedury zakupu lub najmu nieruchomości? Nie wiesz jak postąpić w sporze z deweloperem lub pośrednikiem? Jak się rozliczyć z Urzędem Skarbowym? Prześlij swoje pytania mailem: prawniknieruchomosci@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą radcy z trójmiejskich kancelarii. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisach Praca oraz Dom i Nieruchomości portalu Trojmiasto.pl

(oprac.EBu)

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (23)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: Dom - Mieszkanie - Wnętrze (2 opinie)

(2 opinie)
targi

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
23650 zł/m2
Gdynia Orłowo
23050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22500 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16200 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15600 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane