• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Społeczne agencje najmu. W Trójmieście bez sukcesów

Dawid Menard
17 lipca 2022, godz. 10:00 
Opinie (76)
Najem taniego mieszkania za pośrednictwem agencji społecznej. Dobry pomysł, ale w obecnych realiach rynkowych wciąż mało prawdopodobny. Najem taniego mieszkania za pośrednictwem agencji społecznej. Dobry pomysł, ale w obecnych realiach rynkowych wciąż mało prawdopodobny.

Po tym, jak z obiecanych tysięcy mieszkań na wynajem z programu Mieszkanie Plus w Trójmieście powstało tylko jedno osiedle w Gdyni, stworzono nowe prawo. Tym razem umożliwia ono tworzenie tzw. społecznych agencji najmu. Mieszkania dzierżawione od prywatnych właścicieli miałyby być wynajmowane osobom, których nie stać na komercyjny najem. Przy obecnych realiach rynkowych sukces tego pomysłu jest mało realny, niemniej Sopot podjął działania w kierunku organizacji takich agencji, a Gdańsk się do tego przymierza. Gdynia nie widzi w tym rozwiązaniu potencjału. Podobne twory funkcjonują m.in. we Francji czy Wielkiej Brytanii.Niespełna rok temu, bo 23 lipca 2021, weszły w życie przepisy powołujące do życia społeczne agencje najmu (SAN). To nowe rozwiązanie skierowane do osób o niskich i średnich dochodach, które nie mają szans na najem mieszkania komunalnego czy z rynku komercyjnego.

Ustawa zakłada, że spółka gminna, stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna po zawarciu umowy o współpracy z gminą, tworzy SAN. Agencja taka dzierżawi mieszkania na stabilnych warunkach od zainteresowanych projektem właścicieli, zarządza nimi oraz podnajmuje osobom mającym trudności z samodzielnym zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Taka pomoc umożliwiłaby najemcom założenie rodziny lub rozwój zawodowy. Program mógłby wesprzeć także przebywających w Trójmieście repatriantów i uchodźców, zwłaszcza w dobie gwałtownie rosnących cen najmu oraz problemów z dostępnością lokali na rynku nieruchomości. Założenia programu brzmią zachęcająco, powstawały jednak przed wojną, inflacją, podwyżką stóp procentowych - w momencie kiedy mieszkań na wynajem na rynku było więcej, a ceny najmu były niższe.

Barometr Cen Nieruchomości. Zawirowania w cenach najmuSopot utworzy społeczną agencję najmuW odpowiedzi na nowe przepisy, w styczniu tego roku Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia SAN. Urząd Miasta Sopotu przeprowadził także anonimową ankietę celem zbadania zainteresowania inicjatywą wśród zarządców i właścicieli nieruchomości.

- Ankietę wypełniło kilka osób, które wyraziły chęć wynajęcia swojego mieszkania społecznej agencji najmu na okres 2-3 lat. W najbliższym czasie zamierzamy ogłosić otwarty konkurs ofert na prowadzenie społecznej agencji najmu przez organizację samorządową, fundację czy spółdzielnię socjalną. Jego rozstrzygnięcie nastąpi jesienią - informuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Rada Miasta Sopotu uchwałą z 1 kwietnia 2022 r., jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, przyjęła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych lub jednorodzinnych budynków mieszkalnych z zasobu SAN. Społeczne agencje najmu są nowym instrumentem do realizacji polityki mieszkaniowej. Dzięki nim będziemy mogli poszerzyć ofertę mieszkaniową gminy i dać nowe możliwości mieszkańcom - dodaje Skwierawski.
Miasto od wielu lat wspomaga mieszkańców również poprzez inne programy. Jednym z nich jest możliwość wynajęcia lokalu, który wymaga wykonania samodzielnego remontu.

Sopot buduje mieszkania komunalne- Lokale do samoremontu - odbyło się już pięć edycji tego programu. W ostatniej pięć rodzin podpisało umowy na lokale, w których będą mogły zamieszkać po wykonaniu remontu. We wrześniu ogłosimy kolejny nabór do tego programu. Budujemy też nowe mieszkania komunalne - wylicza Marcin Skwierawski.


Gdańsk. Konsultacje w sprawie społecznych agencji najmuTemat uruchomienia SAN rozważa Gdańsk. Urzędnicy aktualnie dyskutują nad projektem, a zwłaszcza nad zasadami jego finansowania.

- Bierzemy właśnie udział w konsultacjach roboczej wersji konkursu przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Miasto Gdańsk przekazało swoje uwagi między innymi dotyczące określenia minimalnego zakresu pomocy socjalnej związanej z utrzymaniem się mieszkańca w lokalu, określenia katalogu wydatków kwalifikowanych, zasad finansowania SAN, zwłaszcza zasad współfinansowania przez gminę działalności społecznej agencji najmu - mówi Jędrzej Sieliwończyk, z biura prasowego gdańskiego magistratu.
W poprzednich latach w Gdańsku realizowane były także programy w ramach społecznego budownictwa czynszowego połączone z rządowym programem dopłat do czynszów "Mieszkanie na Start". Do końca 2021 r. odbyły się trzy nabory wniosków do tego programu - łącznie programem objęto 72 lokale. Mieszkańcy Gdańska, podobnie jak i Sopotu, mogli także skorzystać z publicznej oferty najmu lokali w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego najemcę.

- Zakres koniecznych prac remontowych dla poszczególnych lokali jest bardzo różny. Osoby, które skorzystały z oferty i wykonały remont we własnym zakresie i na własny koszt, miały możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu na czas wykonywania prac, na okres do 12 miesięcy. W dotychczasowych edycjach programem objęte były 73 lokale - wylicza Jędrzej Sieliwończyk.

Kontrowersje wokół Gdańskich NieruchomościMiasto Gdańsk jest także aktywne w zakresie realizacji nowych budynków komunalnych, aktywnie i w różnych dzielnicach miasta działają tu towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), sukcesywnie realizowana jest rewitalizacja budynków i całych dzielnic.W Gdyni nie będzie społecznej agencji najmuGdynia w ubiegłym roku analizowała zasadność powołania SAN, czego rezultatem było odstąpienie od tego pomysłu. Planowane są natomiast kolejne inwestycje w mieszkania komunalne oraz chronione i wspierane - dla najbardziej potrzebujących.

Miasta płacą za niepłacących najemców, gdy nie ma lokali socjalnych- Niestety wymogi i ograniczenia wynikające z ustawy o SAN powodują, że byłby to instrument bardzo mało elastyczny, zupełnie nieadekwatny do rozwiązywania problemów w złożonej tematyce jaką jest mieszkalnictwo - stwierdza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Gdynia ma duże osiągnięcia w kwestiach wychodzenia z bezdomności czy mieszkalnictwa chronionego, kierowanego do osób niesamodzielnych. Efekty te są możliwe dzięki temu, że przepisy ustawy o pomocy społecznej dopuszczają dostosowywanie działań do różnych życiowych sytuacji osób potrzebujących. Tej możliwości nie daje SAN. Brak jest możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb, zwłaszcza w sytuacji postępującego ubożenia, jednak te najpilniejsze będziemy starali się zaspokajać - dodaje.
Samorządy zmagają się obecnie z trudną sytuacją finansową wynikająca z Polskiego Ładu. Realizacja programów mieszkaniowych uzależniona jest od środków zewnętrznych, o co miasto Gdynia konsekwentnie aplikuje.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (76)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Zróbmy sobie renowację!

wykład / prezentacja, spotkanie, warsztaty

Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe

targi

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19650 zł/m2
Gdynia Orłowo
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
18550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17850 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17500 zł/m2
Gdańsk Strzyża
13600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl