Wiadomości

stat

Stare Przedmieście. Wizja planistów dla dworca Kłodno

Teren dawnego dworca Kłodno zobacz na mapie Gdańska zamienić ma się w atrakcyjną przestrzeń quasi-kwartałową o funkcji mieszkaniowo-usługowej - taką wizję zakłada projekt planu zagospodarowania, który jest właśnie wyłożony do wglądu. Ponadto rezerwuje się tereny pod kanał między Starą Motławą a Nową Motławą oraz Plac Wodny nad rzeką.Jakie plany zagospodarowania powinny być tworzone dla obszarów śródmiejskich?

bardzo rygorystyczne, określające dokładnie sposób kształtowania nowej zabudowy 71%
średnio precyzyjne - atrakcyjne dla deweloperów, ale kreujące ciekawą przestrzeń miejską 24%
liberalne, praktycznie pozbawione większych ograniczeń dla deweloperów 5%
zakończona Łącznie głosów: 247
Decyzja o przystąpieniu do sporządzania nowego planu zagospodarowania została przegłosowana przez Radę Miasta w 2006 r. Przyspieszenie w pracach wynika w głównie mierze z faktu, że teren dworca Kłodna (projekt planu granicami wykracza poza ten obszar) nabyła we wrześniu 2014 r. firma Invest Komfort.

Projekt planu w dużej mierze oparty jest o równie starą, co uchwała Rady Miasta, koncepcję zagospodarowania Wyspy Spichrzów i dworca Kłodno. Przygotował ją zespół przed przewodnictwem architekta Stanisława Fiszera, który zawarł w niej także pomysły innych pracowni, biorących wówczas udział w warsztatach nad zagospodarowaniem tej części miasta.

Na jego podstawie przygotowano już cztery plany, a obecnie procedowany ma być piątym.

Nowa Chmielna dla pieszych, rowerzystów i samochodów

Główną osią komunikacyjną ma być ul. Nowa Chmielna. To "łącznik" drogowo-tramwajowy między planowanym węzłem Most CzerwonyPodwalem Przedmiejskim zobacz na mapie Gdańska. Projektanci, bazując na koncepcji Fiszera, zaproponowali, by ten korytarz komunikacyjny rozszerzał się w kierunku południowym z 23 metrów na wysokości ul. Toruńskiej zobacz na mapie Gdańska do aż 44 metrów przy ul. Grodza Kamienna zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Artykuł z 2014 r.: Plany rozbudowy układu komunikacyjnego. Dokąd mogą pojechać tramwaje?

- Linie rozgraniczające to nie tylko same jezdnie i trasa tramwajowa. W ramach tego mieści się też chodnik, trasa rowerowa, zagospodarowanie zielenią. Mają tu być budynki w zabudowie pierzejowej z usługami w parterach [na 70 proc. długości elewacji - dop. red.]. Chcemy, by miejsce to oferowało nową jakość, gdzie będzie się wygodnie spacerowało - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu planu.
W tym miejscu powstać ma ul. Nowa Chmielna. Po prawej widoczne osiedle Kamienice nad Motławą.
W tym miejscu powstać ma ul. Nowa Chmielna. Po prawej widoczne osiedle Kamienice nad Motławą. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Za tymi słowami nie idą jednak zapisy w planie, w którym nie określa się sposobu parkowania. W momencie realizacji może dojść więc do sytuacji, kiedy to w północnej, szerszej części, parkowanie będzie równolegle lub mocno ograniczone, a w południowej - skośne. Z punktu widzenia pieszego chodnik będzie więc tak samo szeroki, a na poszerzeniu ul. Nowej Chmielnej skorzystają kierowcy.

Czytaj też: Na remontach chodników korzystają głównie auta

Nie padają też żadne słowa na temat zakazów tworzenia usług w podwyższonych parterach lub dostępnych poprzez schody i rampy. Przykładów daleko szukać nie trzeba - tak właśnie rozwiązano usługi w parterze inwestycji Nowa Lastadia zobacz na mapie Gdańska (także Invest Komfortu), Kamienic nad Motławą (Przedsiębiorstwo Budowlane Górski) czy Kwartału Kamienic (Inpro). Nie sprzyja to komfortowemu korzystaniu z tych przestrzeni.

- Ta ulica to oś całego założenia i główna przestrzeń publiczna. W projekcie planu nie ma żadnych zasad jej kształtowania - jak szeroki może być chodnik, ile terenów przeznaczyć pod zieleń [w planie mowa tylko o szpalerze drzew - dop. red.]. Każdy będzie parkował, jak chce, a piesi będą przeciskali się między autami - dodaje Jarosław Paczos z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.
Przestrzeń wokół Starej Motławy

Fragment projektu planu z zaznaczeniem Placu Wodnego i bulwaru nad Starą Motławą.
Fragment projektu planu z zaznaczeniem Placu Wodnego i bulwaru nad Starą Motławą. mat. BRG/oprac. Trojmiasto.pl
Sporo wątpliwości budzi też proponowany kształt tzw. Placu Wodnego, który miałby się znaleźć od strony Starej Motławy zobacz na mapie Gdańska - naprzeciwko przystani wodnej. Ten zapis to też pozostałość po wizji Fiszera, który proponował tutaj dominantę wysokościową, na co nie zgodził się konserwator zabytków.

- W koncepcji Fiszera to ugięcie pierzei wynikało z tego, że istniał tutaj budynek, który miał być podkreślonym taką linią zabudowy. W obecnej formie mam wątpliwość, czy jest potrzebna taka przestrzeń na plac i czy nie nadać mu innego kształtu - zastanawia się Paweł Mrozek, wiceprezes z FRAG-u.
- Koncepcja Fiszera była pierwszą fazą. Potem był jeszcze zorganizowany wewnętrzny konkurs na kształt placu. Chodzi o to, by stworzyć otwarcie w kierunku wody i element "przełamujący" rygorystyczną zabudowę wzdłuż wody [na pozostałej części Starej Motławy - dop. red.] - argumentuje Agnieszka Ostrzycka, projektant prowadząca plan z BRG.
Warto przy tym zauważyć, że w projekcie planu nie ma też nadwieszonej zabudowy od strony Żabiego Kruka, która także była w koncepcji Fiszera.

W efekcie "obudowa" Starej Motławy będzie się składała z punktowców odsuniętych od wody zobacz na mapie Gdańska (w trakcie dyskusji padł postulat, by zapisać obligatoryjne przejście między blokami, które są stopniowo grodzone) i ogromnej pustki w formie placu, na którym jedyną dominantą może być element małej architektury np. fontanna lub rzeźba.

Czytaj też: Tak mogłaby wyglądać zabudowa przy Toruńskiej - studencka wizja zagospodarowania dworca Kłodno

Wysokość zabudowy maksymalnie do 23 metrów

Na dyskusji publicznej licznie stawili się mieszkańcy Kamienic nad Motławą.
Na dyskusji publicznej licznie stawili się mieszkańcy Kamienic nad Motławą. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Sporo kontrowersji wśród przybyłych na dyskusję mieszkańców wspomnianego już osiedla PB Górski budziły parametry zabudowy na sąsiednim terenie, który od września 2014 roku należy do Invest Komfortu. Są one wyższe niż obowiązujące w starym planie z 2004 r.

- To jest skandal, że dyskusja toczy się na etapie, kiedy dworzec Kłodno został zniszczony. Stawia się nas przed faktami dokonanymi, kiedy jest już inwestor. Jeszcze niedawno w mediach inwestor przekonywał, że nic nie jest przesądzone, a obecnie zabudowa jest wyburzana. Ta dyskusja jest o rok za późno! - nie krył oburzenia podczas dyskusji jeden z mieszkańców.

Rozbiórka budynków dawnego dworca. Materiał z marca 2015 r.


Zdaniem BRG wyższe parametry wynikają z planowanego charakteru tej części miasta, która ma stać się integralną częścią gęsto zabudowanego Śródmieścia. Dominować ma zabudowa quasi-kwartałowa - od ul. Nowej Chmielnej zabudowa musi być zwarta, ale przy bocznych ulicach dopuszcza się niedomykanie kwartałów na wzór np. pobliskiego osiedla Chmielna Park.

Rozbiórka hostelu przy ul. Toruńskiej - fragmentu zabudowań dawnego dworca Kłodno.
Rozbiórka hostelu przy ul. Toruńskiej - fragmentu zabudowań dawnego dworca Kłodno. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Wysokość zabudowy obniża się stopniowo w kierunku bastionów - od 23 do 11 m (z obniżeniem do 6 metrów dla rejonu dawnego młyna). Natomiast zburzone lub będące w trakcie wyburzeń obiekty mógł spotkać taki sam los przy obowiązującym, dotychczasowym planie zagospodarowania.

Nowy kanał może być zastąpiony zielenią


Kontrowersyjny jest także przebieg rezerwy dla kanału, łączącego wody Starej Motławy z Nową Motławą. Jego minimalna szerokość ma wynieść 10 metrów i 2,4 m głębokości. W rejonie ul. Grodza Kamienna oznacza to przejście tuż obok ścian istniejących budynków zobacz na mapie Gdańska - przedwojennej kamienicy oraz osiedla PB Górski. Wymagana będzie też likwidacja stacji gazowej zobacz na mapie Gdańska oraz zabudowy bezpośrednio nad Starą Motławą zobacz na mapie Gdańska.

Ponieważ jest to jednak bardzo kosztowna i trudna w realizacji inwestycja, w projekcie planu zabezpiecza się ten teren na alternatywne zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej z małą architekturą.

Projekt planu dopuszcza też przekształcenia terenów wokół dawnego młyna zobacz na mapie Gdańska zgodnie z wnioskami Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, która chce tutaj ulokować swoją siedzibę.

Czytaj też: Zabytkowy młyn z XVII w. zostanie zabezpieczony

W planie ustalone zostają także zasady uzupełnienia zabudowy wzdłuż ul. Grodza Kamienna. Potencjalne obiekty mają mieć formę zabudowy zbliżoną do istniejących budynków. Plan chroni ich elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, detale architektoniczne itp. Podobną ochroną objętą zabudowę przy ul. Toruńskiej zobacz na mapie Gdańska.

Ogromną zaletą nowego planu jest też wprowadzenie zakazu grodzenia poza liniami nowej zabudowy. Ma to teoretycznie uniemożliwić tworzenie zamkniętego osiedla-getta. Poza liniami zabudowy dopuszcza się ogrodzenie w formie żywopłotów lub ażurowe wyłącznie na potrzeby ogródków gastronomicznych.

Czytaj też: Gdańsk promuje budowę ogrodzeń

W toku prac nad planem PB Górski wnioskowało o możliwość przekształcenia lokali handlowo-usługowych na parterze Kamienic nad Motławą na mieszkania. Wniosek ten został odrzucony.
W toku prac nad planem PB Górski wnioskowało o możliwość przekształcenia lokali handlowo-usługowych na parterze Kamienic nad Motławą na mieszkania. Wniosek ten został odrzucony. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
W trakcie prac nad projektem planu zgłoszono kilka uwag. Dotyczyły one m.in. przebiegu kanału (stowarzyszenie Nasz Gdańsk oraz GIWK), "wyprostowania" ul. Nowej Chmielnej i zmniejszenia Placu Wodnego (Invest Komfort; wniosek odrzucony) oraz możliwości przebudowy lokali handlowo-usługowych od strony Nowej Motławy na mieszkania i likwidacji bulwaru nadwodnego od tej strony (PB Górski; wniosek odrzucony).

Czytaj też: Wizje dla Dolnego Miasta i okolic

Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do 3 lutego w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Można się z nim też zapoznać na stronie internetowej BRG. Wnioski do projektu planu składać można do 17 lutego pisemnie na adres BRG lub w formie elektronicznej (wyłącznie z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres brg@brg.gda.pl

Termin 17 lutego obowiązuje też dla wniosków do oceny oddziaływania na środowisko, które można składać pisemnie na adres BRG lub e-mailowo (niewymagany jest podpis elektroniczny) na adres brg@brg.gda.pl.

Opinie (48) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.