• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Stare Przedmieście. Wizja planistów dla dworca Kłodno

Krzysztof Koprowski
23 stycznia 2016 (artykuł sprzed 8 lat) 
 • Wizja możliwej zabudowy przy maksymalnych parametrach na tle okolicznej zabudowy miasta.
 • Widok na oś ul. Nowej Chmielnej z możliwą zabudową w maksymalnych parametrach.
 • Widok ul. Nowej Chmielnej od strony ul. Toruńskiej wraz z możliwym kształtem zabudowy.
 • Widok na możliwą zabudowę od strony bastionów. W dolnej części widoczny jest proponowany kanał.
 • Widok w rejon domów przy ul. Grodza Kamienna.
 • Przykładowa możliwość rozbudowy obiektów przy dawnym młynie na podstawie projektu planu.
 • Wizualizacja możliwości rozbudowy dawnego młyna.

Teren dawnego dworca Kłodno zobacz na mapie Gdańska zamienić ma się w atrakcyjną przestrzeń quasi-kwartałową o funkcji mieszkaniowo-usługowej - taką wizję zakłada projekt planu zagospodarowania, który jest właśnie wyłożony do wglądu. Ponadto rezerwuje się tereny pod kanał między Starą Motławą a Nową Motławą oraz Plac Wodny nad rzeką.Jakie plany zagospodarowania powinny być tworzone dla obszarów śródmiejskich?

Decyzja o przystąpieniu do sporządzania nowego planu zagospodarowania została przegłosowana przez Radę Miasta w 2006 r. Przyspieszenie w pracach wynika w głównie mierze z faktu, że teren dworca Kłodna (projekt planu granicami wykracza poza ten obszar) nabyła we wrześniu 2014 r. firma Invest Komfort.

Projekt planu w dużej mierze oparty jest o równie starą, co uchwała Rady Miasta, koncepcję zagospodarowania Wyspy Spichrzów i dworca Kłodno. Przygotował ją zespół przed przewodnictwem architekta Stanisława Fiszera, który zawarł w niej także pomysły innych pracowni, biorących wówczas udział w warsztatach nad zagospodarowaniem tej części miasta.

Na jego podstawie przygotowano już cztery plany, a obecnie procedowany ma być piątym.

Nowa Chmielna dla pieszych, rowerzystów i samochodów

Główną osią komunikacyjną ma być ul. Nowa Chmielna. To "łącznik" drogowo-tramwajowy między planowanym węzłem Most CzerwonyPodwalem Przedmiejskim zobacz na mapie Gdańska. Projektanci, bazując na koncepcji Fiszera, zaproponowali, by ten korytarz komunikacyjny rozszerzał się w kierunku południowym z 23 metrów na wysokości ul. Toruńskiej zobacz na mapie Gdańska do aż 44 metrów przy ul. Grodza Kamienna zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Artykuł z 2014 r.: Plany rozbudowy układu komunikacyjnego. Dokąd mogą pojechać tramwaje?

 • Koncepcja Stanisława Fiszera, na bazie której przygotowany został projekt planu.
 • Koncepcja Stanisława Fiszera, na bazie której przygotowany został projekt planu.
 • Koncepcja Stanisława Fiszera, na bazie której przygotowany został projekt planu.
- Linie rozgraniczające to nie tylko same jezdnie i trasa tramwajowa. W ramach tego mieści się też chodnik, trasa rowerowa, zagospodarowanie zielenią. Mają tu być budynki w zabudowie pierzejowej z usługami w parterach [na 70 proc. długości elewacji - dop. red.]. Chcemy, by miejsce to oferowało nową jakość, gdzie będzie się wygodnie spacerowało - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu planu.
W tym miejscu powstać ma ul. Nowa Chmielna. Po prawej widoczne osiedle Kamienice nad Motławą. W tym miejscu powstać ma ul. Nowa Chmielna. Po prawej widoczne osiedle Kamienice nad Motławą.
Za tymi słowami nie idą jednak zapisy w planie, w którym nie określa się sposobu parkowania. W momencie realizacji może dojść więc do sytuacji, kiedy to w północnej, szerszej części, parkowanie będzie równolegle lub mocno ograniczone, a w południowej - skośne. Z punktu widzenia pieszego chodnik będzie więc tak samo szeroki, a na poszerzeniu ul. Nowej Chmielnej skorzystają kierowcy.

Czytaj też: Na remontach chodników korzystają głównie auta

Nie padają też żadne słowa na temat zakazów tworzenia usług w podwyższonych parterach lub dostępnych poprzez schody i rampy. Przykładów daleko szukać nie trzeba - tak właśnie rozwiązano usługi w parterze inwestycji Nowa Lastadia zobacz na mapie Gdańska (także Invest Komfortu), Kamienic nad Motławą (Przedsiębiorstwo Budowlane Górski) czy Kwartału Kamienic (Inpro). Nie sprzyja to komfortowemu korzystaniu z tych przestrzeni.

 • Próba dostosowania usługowego parteru budynku do okolicznych chodników na osiedlu Kwartał Kamienic.
 • Próba dostosowania usługowego parteru budynku do okolicznych chodników na osiedlu Kwartał Kamienic.
 • Próba dostosowania usługowego parteru budynku do okolicznych chodników na osiedlu Kwartał Kamienic.
 • Podwyższony parter usługowy na osiedlu Nowa Lastadia.
 • Podwyższony parter usługowy na osiedlu Nowa Lastadia.
 • Podwyższony parter usługowy na osiedlu Nowa Lastadia.
 • Podwyższony parter usługowy względem planowanego bulwaru nad rzeką na osiedlu Kamienice nad Motławą.
- Ta ulica to oś całego założenia i główna przestrzeń publiczna. W projekcie planu nie ma żadnych zasad jej kształtowania - jak szeroki może być chodnik, ile terenów przeznaczyć pod zieleń [w planie mowa tylko o szpalerze drzew - dop. red.]. Każdy będzie parkował, jak chce, a piesi będą przeciskali się między autami - dodaje Jarosław Paczos z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.
Przestrzeń wokół Starej Motławy

Fragment projektu planu z zaznaczeniem Placu Wodnego i bulwaru nad Starą Motławą. Fragment projektu planu z zaznaczeniem Placu Wodnego i bulwaru nad Starą Motławą.
Sporo wątpliwości budzi też proponowany kształt tzw. Placu Wodnego, który miałby się znaleźć od strony Starej Motławy zobacz na mapie Gdańska - naprzeciwko przystani wodnej. Ten zapis to też pozostałość po wizji Fiszera, który proponował tutaj dominantę wysokościową, na co nie zgodził się konserwator zabytków.

- W koncepcji Fiszera to ugięcie pierzei wynikało z tego, że istniał tutaj budynek, który miał być podkreślonym taką linią zabudowy. W obecnej formie mam wątpliwość, czy jest potrzebna taka przestrzeń na plac i czy nie nadać mu innego kształtu - zastanawia się Paweł Mrozek, wiceprezes z FRAG-u.
- Koncepcja Fiszera była pierwszą fazą. Potem był jeszcze zorganizowany wewnętrzny konkurs na kształt placu. Chodzi o to, by stworzyć otwarcie w kierunku wody i element "przełamujący" rygorystyczną zabudowę wzdłuż wody [na pozostałej części Starej Motławy - dop. red.] - argumentuje Agnieszka Ostrzycka, projektant prowadząca plan z BRG.
Warto przy tym zauważyć, że w projekcie planu nie ma też nadwieszonej zabudowy od strony Żabiego Kruka, która także była w koncepcji Fiszera.

 • Panorama od strony ul. Toruńskiej. Po prawej widoczne punktowce, naprzeciwko których, po drugiej stronie Motławy, proponuje się Plac Wodny.
 • Tereny wokół punktowców są stopniowo grodzone, co utrudnia dojście do nabrzeża z ul. Żabi Kruk.
W efekcie "obudowa" Starej Motławy będzie się składała z punktowców odsuniętych od wody zobacz na mapie Gdańska (w trakcie dyskusji padł postulat, by zapisać obligatoryjne przejście między blokami, które są stopniowo grodzone) i ogromnej pustki w formie placu, na którym jedyną dominantą może być element małej architektury np. fontanna lub rzeźba.

Czytaj też: Tak mogłaby wyglądać zabudowa przy Toruńskiej - studencka wizja zagospodarowania dworca Kłodno

Wysokość zabudowy maksymalnie do 23 metrów

Na dyskusji publicznej licznie stawili się mieszkańcy Kamienic nad Motławą. Na dyskusji publicznej licznie stawili się mieszkańcy Kamienic nad Motławą.
Sporo kontrowersji wśród przybyłych na dyskusję mieszkańców wspomnianego już osiedla PB Górski budziły parametry zabudowy na sąsiednim terenie, który od września 2014 roku należy do Invest Komfortu. Są one wyższe niż obowiązujące w starym planie z 2004 r.

- To jest skandal, że dyskusja toczy się na etapie, kiedy dworzec Kłodno został zniszczony. Stawia się nas przed faktami dokonanymi, kiedy jest już inwestor. Jeszcze niedawno w mediach inwestor przekonywał, że nic nie jest przesądzone, a obecnie zabudowa jest wyburzana. Ta dyskusja jest o rok za późno! - nie krył oburzenia podczas dyskusji jeden z mieszkańców.

Rozbiórka budynków dawnego dworca. Materiał z marca 2015 r.


Zdaniem BRG wyższe parametry wynikają z planowanego charakteru tej części miasta, która ma stać się integralną częścią gęsto zabudowanego Śródmieścia. Dominować ma zabudowa quasi-kwartałowa - od ul. Nowej Chmielnej zabudowa musi być zwarta, ale przy bocznych ulicach dopuszcza się niedomykanie kwartałów na wzór np. pobliskiego osiedla Chmielna Park.

Rozbiórka hostelu przy ul. Toruńskiej - fragmentu zabudowań dawnego dworca Kłodno. Rozbiórka hostelu przy ul. Toruńskiej - fragmentu zabudowań dawnego dworca Kłodno.
Wysokość zabudowy obniża się stopniowo w kierunku bastionów - od 23 do 11 m (z obniżeniem do 6 metrów dla rejonu dawnego młyna). Natomiast zburzone lub będące w trakcie wyburzeń obiekty mógł spotkać taki sam los przy obowiązującym, dotychczasowym planie zagospodarowania.

Nowy kanał może być zastąpiony zielenią


Kontrowersyjny jest także przebieg rezerwy dla kanału, łączącego wody Starej Motławy z Nową Motławą. Jego minimalna szerokość ma wynieść 10 metrów i 2,4 m głębokości. W rejonie ul. Grodza Kamienna oznacza to przejście tuż obok ścian istniejących budynków zobacz na mapie Gdańska - przedwojennej kamienicy oraz osiedla PB Górski. Wymagana będzie też likwidacja stacji gazowej zobacz na mapie Gdańska oraz zabudowy bezpośrednio nad Starą Motławą zobacz na mapie Gdańska.

Ponieważ jest to jednak bardzo kosztowna i trudna w realizacji inwestycja, w projekcie planu zabezpiecza się ten teren na alternatywne zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej z małą architekturą.

Projekt planu dopuszcza też przekształcenia terenów wokół dawnego młyna zobacz na mapie Gdańska zgodnie z wnioskami Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, która chce tutaj ulokować swoją siedzibę.

Czytaj też: Zabytkowy młyn z XVII w. zostanie zabezpieczony

 • Te budynki będą musiały być wyburzone w sytuacji, gdy dojdzie do realizacji kanału.
 • W tym miejscu przebiegać ma kanał, który połączy Starą Motławę z Nową Motławą. Po lewej osiedle Kamienice nad Motławą, po prawej budynki przy ul. Grodza Kamienna.
 • Budynki objęte ochroną przy ul. Toruńskiej.
 • Wzdłuż ul. Grodza Kamienna mogą powstać nowe budynki o gabarytach zbliżonych do istniejącej zabudowy. Ich wystrój zewnętrzny został też objęty ochroną.
W planie ustalone zostają także zasady uzupełnienia zabudowy wzdłuż ul. Grodza Kamienna. Potencjalne obiekty mają mieć formę zabudowy zbliżoną do istniejących budynków. Plan chroni ich elewacje, stolarkę okienną i drzwiową, detale architektoniczne itp. Podobną ochroną objętą zabudowę przy ul. Toruńskiej zobacz na mapie Gdańska.

Ogromną zaletą nowego planu jest też wprowadzenie zakazu grodzenia poza liniami nowej zabudowy. Ma to teoretycznie uniemożliwić tworzenie zamkniętego osiedla-getta. Poza liniami zabudowy dopuszcza się ogrodzenie w formie żywopłotów lub ażurowe wyłącznie na potrzeby ogródków gastronomicznych.

Czytaj też: Gdańsk promuje budowę ogrodzeń

W toku prac nad planem PB Górski wnioskowało o możliwość przekształcenia lokali handlowo-usługowych na parterze Kamienic nad Motławą na mieszkania. Wniosek ten został odrzucony. W toku prac nad planem PB Górski wnioskowało o możliwość przekształcenia lokali handlowo-usługowych na parterze Kamienic nad Motławą na mieszkania. Wniosek ten został odrzucony.
W trakcie prac nad projektem planu zgłoszono kilka uwag. Dotyczyły one m.in. przebiegu kanału (stowarzyszenie Nasz Gdańsk oraz GIWK), "wyprostowania" ul. Nowej Chmielnej i zmniejszenia Placu Wodnego (Invest Komfort; wniosek odrzucony) oraz możliwości przebudowy lokali handlowo-usługowych od strony Nowej Motławy na mieszkania i likwidacji bulwaru nadwodnego od tej strony (PB Górski; wniosek odrzucony).

Czytaj też: Wizje dla Dolnego Miasta i okolic

Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do 3 lutego w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Można się z nim też zapoznać na stronie internetowej BRG. Wnioski do projektu planu składać można do 17 lutego pisemnie na adres BRG lub w formie elektronicznej (wyłącznie z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres brg@brg.gda.pl

Termin 17 lutego obowiązuje też dla wniosków do oceny oddziaływania na środowisko, które można składać pisemnie na adres BRG lub e-mailowo (niewymagany jest podpis elektroniczny) na adres brg@brg.gda.pl.

Miejsca

Opinie (44) 5 zablokowanych

 • kolejne wizja a skończy się na kilku (6)

  Ogrodzonych osiedlach z cieciem, biurowcu i może jakimś muzeum. Nie ma jeszcze w Trójmieście muzeum żydów polskich więc może czas najwyższy.

  • 58 22

  • panie Janusz... (2)

   Żydzi to niech robią swoje muzeum w Izraelu. Czy tam jest muzeum Polaków ?

   • 4 6

   • Chyba nie skumałeś że żydzi przeszkadzają tobie tak samo jak januszowi!
    Współczuję wam...

    • 7 3

   • Miasto pozwala na wycinkę drzew i niszczenie zabytków, historii

    • 4 0

  • Tragedia! (1)

   Młode Miasto to wielka niezagospodarowana przestrzeń, w centrum pełno "dziur wstydu", a matołki chcą robić kolejne wyburzenia. Czy ktoś tu wpadł w jakąś psychozę czy manie wyburzania? Może lepiej będzie odpalić bombę atomową w centrum i będzie spokój.
   Dokończcie najpierw to co zaczęliście, zagospodarujcie hektary nieużytków w centrum i zabudujcie "dziury wstydu", a następnie zastanówcie się co tu można wyburzyć.

   • 16 4

   • ja na razie to jest mania wyburzania tego czego nie powinno się wyburzać

    a z budynkami komunalnymi, na których jest tabliczka ,,do rozbiórki'' czeka się latami

    • 5 0

  • a muzeum planistów? w zasadzie juz jest

   • 3 0

 • Oni albo są głupi albo głupich udają, (1)

  tak czy inaczej, należy zahamować niszczenie miasta przez deweloperów. To często nie wiąże się z większymi kosztami, a odrobiną dobrej woli.

  • 61 16

  • Wiesiek i Pawełek palcem pokazuje, to co mają robić? I tak ich nie słuchają.

   • 3 0

 • nie widzę potrzeby podwyższania zabudowy idąc na rękę (na forsę) deweloperowi (2)

  niższa zabudowa niemal zawsze wymusza wyższy standard i jakość architektury. Widać to na każdym kroku w tym mieście. Hossa nie popisała się w..dalając całą dającą się mądrze zaadoptować zabudowę od kanału / wyburzany lazaret vel Bursztynek. A więc teraz wy wyprdalajcie.

  PS. Przekop kanału to całkowita bzdura, nigdy do tego nie dojdzie, powstanie tylko kolejna rezerwa jak z Drogą Czerwoną.

  • 39 6

  • (1)

   Przecież Hossa nic tutaj nie budowała i nie burzyła.

   • 4 1

   • right - Invest K.!

    • 5 0

 • (1)

  BRG jak zwykle ze swoimi chorymi wizjami. Poszerzenie drogi... Po kiego?! Oni nawet sami nie bardzo wiedzą po co. Fiszer im tak narysował i łykają jak pelikany. Już wystarczy, że zrobili nikomu niepotrzebny plac przed punktowcem Inpro na Chmielnej. To samo z Placem Wodnym, po którym będzie hulał wiatr. Niech tam postawią pomnik swojej głupoty - najlepiej z głową LeCorbiego.

  • 27 11

  • BRG robi co im Wiesiek z Markiem i Pawełkiem każą. Tyle w temacie.

   • 6 0

 • A po co Nowa Chmielna skoro FROG chce zrobić z Podwala prowincjonalną uliczkę (3)

  ze skrzyzowaniami co 100 metrów ... a za 10 lat bedzie krzyk że z nowych dzielnic nie ma jak dojechać do centrum

  • 24 46

  • Nowa Chmielna o przekroju 1x1 z tramwajem w jezdni przyrównujesz do Podwala? Poza tym m.in. dlatego musi powstać skrzyżowanie kolizyjne z Podwalem, bo nie ma jak wpiąć tramwaju.

   • 22 2

  • Z głąba powstałeś w głąb się obrócisz

   • 9 2

  • PKM, tramwaj, autobus jadacy po buspasie, rower, pieszo, w korku

   • 0 0

 • Ustalają, debatują, opiniują - niektóre plany mają z 50 lat - a potem miasto rozkłada ręce i mówi że nie ma wpływu na wieżowce przy Wałowej..... To po cholerę ten cały cyrk? Zaorać, rzodkiewkę posadzić - albo ten kto wygra licytacje terenu niech buduje co chce.... Przecież inwestor wyburzył już dworzec - robił to w czynie społecznym? Żeby trawnikiem zarósł? Tu mi jedzie... :-) Te wszystkie zabawy z planowaniem miasta i konsultacjami - to tylko działania pozorowane, bo przepis wymaga, a jednocześnie blokuje ewentualne odwołania, sprzeciwy - no bo przecież były ustalenia. Majstersztyk obłudy prawnej i zakłamania systemu.

  • 41 9

 • (1)

  Niech powiedzą od razu, że zwężenie Podwala Przedmiejskiego i zrobienie tam świateł co 100m to pod dyktando developerów.

  • 18 23

  • Deweloperow, czy mieszkancow?

   Bo chyba to spowoduje, ze ceny mieszkan skocza w gore. A to z kolei oznacza, ze ludzie chcieliby tam mieszkac.

   A to chyba dobra zmiana, skoro polepsza warunki zycia w miescie?

   Jakim cudem uwazasz, ze miasto powinno pogarszac warunki zycia w miescie? no chyba, ze mieszkasz w Nowym Dworze, czy Elblagu i tobie to utrudnia zycie. Trudno. Zapraszamy do zamieszkania w Gdansku. Wtedy i ty skorzystasz

   • 1 2

 • (2)

  Oby tylko nie bylo wizji dewelopera LC costam - czyli komunistyczne ohydne blokowisko.
  Jakie blokowisko taka firma i jakosc wykonania. Po prostu mierni architekci.

  • 27 3

  • LC, czyli Leszek Czarnecki (1)

   Specjalista od Idea Banku i wyprowadzania hajsu na cypryjskie konta.

   • 10 2

   • Dobrze wiedziec, kto sie kryje za degradacja architektoniczna Gdanska

    • 5 1

 • Jeszcze Młodego Miasta nie zaczęli, a tu już kolejne "wielkie plany".

  • 16 4

 • hostel bursztynek (2)

  Niedawno remontowali ten budynek a teraz rozbiórka. Gdzie sens, gdzie logika? Właściciel nie wiedział, że wszystko dookoła dawnego dworca jest do zburzenia, czy ktoś z magistratu w konia go zrobił?

  • 26 3

  • Widocznie nie wyszło

   Jest tam ogłoszenie o wyprzedaży gratów hostelowych

   • 3 2

  • Magistratu?

   A gdzie jest napisane, że ten budynek należał do miasta?

   • 2 3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty osiedla Novum Rumia

dni otwarte

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
23650 zł/m2
Gdynia Orłowo
23050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22500 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16200 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15600 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane