• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

"Zielone" biurowce nową wizytówką Trójmiasta

Dawid Menard
23 lipca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (92)
 • Officer w Gdyni (BREEAM Excellent) to inwestycja Allcon. Grupa ma tutaj swoją siedzibę.
 • Officer w Gdyni (BREEAM Excellent) to inwestycja Allcon. Grupa ma tutaj swoją siedzibę.
 • Officer w Gdyni (BREEAM Excellent) to inwestycja Allcon. Grupa ma tutaj swoją siedzibę.

Zielone, ekologiczne budownictwo to już nie tylko moda, a główny kierunek, za którym podąża świat, w tym także Trójmiasto. Potwierdzeniem tego, że nieruchomość spełnia ekologiczne normy są certyfikaty. Najpopularniejsze z nich to brytyjski BREEAM i amerykański LEED. Certyfikowanie nimi nowoczesnych biurowców jest już niemal standardem.

Ekologiczna certyfikacja budynków, a co za tym idzie projektowanie i realizacja budynków z myślą o środowisku, ma na celu minimalizację wpływu na zmiany klimatu, poprawę zdrowia i jakości życia społeczności oraz ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemu, a także odbudowę zasobów wodnych oraz popularyzowanie materiałów zrównoważonych i odnawialnych.

Dla ludzi przebywających w takich budynkach to wyższy komfort pracy, poprawa jakości powietrza i wody wewnątrz budynku czy lepsze gospodarowanie odpadami.

Ekologiczna inwestycja jest droższa w realizacji, jednak szybko się to zwraca dzięki wyższej wartości rynkowej nieruchomości budynku, niższym kosztom jego eksploatacji czy większym dochodom z wynajmu powierzchni.

Nowe inwestycje biurowe w Trójmieście - katalogZielone certyfikaty nowym standardemCertyfikat otrzymać mogą nowe i istniejące budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe i magazynowe, hotelowe czy edukacyjne. Niekiedy powstają budynki, które w fazie projektowej miały być ekologiczne, a finalnie takie nie są. Dlatego też powstała oparta na jasno określonych zasadach certyfikacja będąca tego gwarantem.

- Certyfikacja budynków to najlepsza reakcja na tzw. greenwashing, czyli tworzenie przed konsumentami złudnego wrażenia, że marka prowadzi działania prośrodowiskowe. To także odpowiedź na powszechne deklaracje bez żadnego pokrycia - mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu Allcon Osiedla.
Zagraniczni najemcy szukają niemal wyłącznie certyfikowanych przestrzeni biurowych, a banki chętnie finansują takie nieruchomości, oferując preferencyjne warunki umowy.Metody oceny budynków pod względem zrównoważonego rozwoju w znaczący sposób wspierają także realizację celów stosowanej w coraz większej liczbie firm strategii ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance (Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny).

W Polsce deweloperzy i inwestorzy posługują się kilkoma międzynarodowymi standardami do oceny swojego portfolio pod kątem czynników związanych z ESG, a najbardziej cenione to LEEDBREEAM. Popularne są też takie certyfikaty jak EU Green Building (Zielone Budownictwo w Unii Europejskiej), czy WELL rozwijany przez International WELL Building Institute (Międzynarodowy Instytut Budownictwa WELL).

Amerykański LEED i brytyjski BREEAM najpopularniejsze w TrójmieścieLEED to skrót od Leadership in Energy and Environmental Design, co oznacza przewodzenie w projektowaniu opartym o ochronę środowiska i wysoką efektywność energetyczną. Został opracowany przez U.S. Green Building Council (Amerykańska Rada Budownictwa Ekologicznego), a jego pierwsza wersja powstała w 1998 roku. Najbardziej popularna wersja trzecia zaczęła obowiązywać w 2007 r., natomiast najnowsza, bardziej restrykcyjna, wersja czwarta pod koniec 2013 r. W zależności od ilości otrzymanych punktów określany jest poziom LEED. Kolejno jest to Certified (certyfikowany) - 40-49 pkt., Silver (srebrny) - 50-59 pkt., Gold (złoty) - 60-79 pkt., Platinum (platynowy) - 80-110 pkt.

Certyfikat określa najlepsze praktyki w zrównoważonym budownictwie. Oceniane są lokalizacja budynku oraz transport, oszczędność energii, ekologiczne oraz zrównoważone zagospodarowanie terenu, rodzaj wykorzystanych materiałów i zasobów, oszczędność wody, jakość środowiska wewnętrznego (m.in. akustyka, jakość powietrza), innowacja oraz priorytety regionalne.

 • Budynek Format w Oliwie. LEED Platinum.
 • Budynek Format w Oliwie. LEED Platinum.
 • Budynek Format w Oliwie. LEED Platinum.


W całej Polsce 403 inwestycje mogą się pochwalić posiadaniem LEED, natomiast BREAAM ma aż 1708 budynków, w tym 45 w Trójmieście.
BREEAM to Building Research Establishment Environmental Assessment Method, czyli Metoda Oceny Środowiskowej Zakładu Badań Budowlanych. Pierwsza wersja metody powstała w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Najnowsza wersja 6.1 obowiązuje od niedawna i jest odpowiedzią na zmiany w brytyjskim prawie budowlanym z 14 czerwca tego roku. Certyfikowane standardy BREEAM pomogły poprawić wydajność inwestycji na każdym etapie - od projektu, przez budowę, po użytkowanie i renowację.

Najwyższy wynik BREEAM w Gdańsku uzyskał budynek Olivia Prime BMapka (Excellent 81.5 proc.), a w Gdyni TensorMapka (Excellent 81.9 proc.), aczkolwiek ten ostatni ma certyfikat ważny tylko do 24 lutego 2026 roku.

Z nowych, gdyńskich inwestycji wysokie noty otrzymały biurowce OfficerMapka (Excellent 78.1 proc.) i 3T Office ParkMapka (Excellent 76.5 proc.).

Certyfikat LEED jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie dominuje BREEAM. Ten pierwszy jest prostszy w założeniach i opiera się na ocenie procentowanej (punktowej), natomiast drugi - BREEAM, opiera się na metodzie ilościowej, jest bardziej naukowy i rygorystyczny.


Kontrola jakości od projektu aż po eksploatacjęProces certyfikacji rozpoczyna się już w fazie projektowej od wykonania wstępnej oceny budynku, by sprawdzić możliwy do osiągnięcia poziom. Następnie projekt jest analizowany pod kątem tworzenia rozwiązań dla obszarów wymagających poprawy.

Kolejnym etapem jest wdrożenie rekomendacji i potwierdzenie ich zgodności z wymogami certyfikacji by móc przygotować i złożyć dokumentację do jednostki certyfikującej. Ostatnim krokiem jest weryfikacja dokumentów oraz przyznanie certyfikatu.

 • Budynek Officyna posiada LEED
 • Budynek Officyna posiada LEED
W przypadku BREEAM i LEED dla nowych budynków są one wydawane bezterminowo, natomiast dla istniejących trzeba je co 3 lata odnawiać.

- Ekologia nie należy do spektakularnych, widocznych gołym okiem trendów, ale każdy z nas prędzej czy później odczuje na własnej skórze zaniedbania, jakie od lat wpływają na niekorzystne zmiany klimatu. Odpowiedzialne i konsekwentne działania na rzecz powstrzymania i odwrócenia zmian klimatycznych zależą od czasem niewielkich, ale konsekwentnie realizowanych działań przez każdego z nas, również każdego z przedsiębiorców - podkreśla Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre.

Biurowce w Trójmieście z certyfikatem BREEAMZrealizowany przez Allcon Budownictwo biurowiec Officer powstał przy skrzyżowaniu głównych ulic Gdyni - Świętojańskiej, Władysława IV oraz alei PiłsudskiegoMapka. Budynek uzyskał w ramach certyfikacji BREEAM ocenę Excellent na poziomie 78,1 proc.

- Traktujemy ten sukces jako element szerszej strategii Allconu. Zmiany w naszej branży są potrzebne i nieuniknione. Czujemy się odpowiedzialni za świat, który przekażemy przyszłym pokoleniom i liczymy na to, że coraz więcej polskich firm zacznie wspierać zrównoważone, odpowiedzialne budownictwo - mówi Martyna Białek, prezes zarządu Allcon Nieruchomości. - Certyfikacja BREEAM to wymagający proces, ale też rzetelny dowód na wysoką jakość inwestycji oraz faktyczne spełnienie norm jakościowych i środowiskowych.


Officer uzyskał wysokie noty we wszystkich kategoriach. Zdobył maksymalną liczbę punktów m.in. za odpowiedzialne praktyki na etapie budowy. Osiągnięciem był tu również wysoki wskaźnik recyklingu odpadów budowlanych na poziomie prawie 90 proc.

Inwestor wykonał szereg analiz pod kątem samopoczucia użytkownika, dotyczących m.in. naturalnego oświetlenia, akustyki i komfortu termicznego. Dzięki temu zrealizowano projekt, który oferuje optymalne warunki do pracy i odpoczynku - jest odpowiednio nasłoneczniony i dogrzany oraz cichy, mimo lokalizacji w centrum miasta. Przeprowadzono również analizę adaptacji do zmian klimatu i zmian funkcjonalnych. Allcon nawiązał dodatkowo współpracę z ekologiem, który zalecił firmie m.in. zasadzenie łąki kwietnej i postawienie hoteli dla owadów na dziedzińcu.

Nowe osiedla jako miejsca do życia. Jak zmieniło się projektowanie?Dzięki analizie Life Cycle Assessment dobrano materiały, które mają możliwie najmniejszy wpływ na środowisko. Officer został bardzo wysoko oceniony w zakresie efektywności energetycznej - uzyskał aż 14 na 15 możliwych do zdobycia punktów. Analiza polega na porównaniu parametrów inwestycji z wzorcowym budynkiem BREEAM i obowiązującymi warunkami technicznymi. Na tej podstawie eksperci stwierdzili, że Officer wykazuje niskie zapotrzebowanie na energię pierwotną i sprzyja energooszczędności. Eksperci BREEAM docenili system BMS, w który wyposażona jest inwestycja. To narzędzie, które automatyzuje optymalizację zużycia energii i innych zasobów w budynku.

Olivia Business Centre. Budynek Prime uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Olivia Business Centre. Budynek Prime uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.
W Gdańsku prym w certyfikacji BREEAM wiedzie Olivia CenterMapka. Świadectwo to ma wszystkie dziewięć budynków kompleksu: cztery na poziomie Very Good oraz pięć na poziomie Excellent. Biurowce posiadają także certyfikaty WELL.

- Grupa poddała swoje budynki restrykcyjnej analizie prowadzonej przez 600 ekspertów z International Well Building Institute (IWBI) - w tym wirusologów, naukowców, architektów, projektantów, liderów biznesu, specjalistów z dziedziny budownictwa, nieruchomości oraz standardu budowlanego Well, wiodącej światowej platformy rozwoju zdrowych budynków i przestrzeni - mówi Bogusław Wieczorek. - Sprawdzono bezpieczeństwo użytkowników naszych biurowców oraz rozwiązania podnoszące jakość́ życia na terenie Olivii Centre, również w kontekście pandemii. Otrzymaliśmy najwyższy możliwy wynik certyfikacji IWBI. 25 na 25 punktów w 22 podstawowych kategoriach i 3 nowych, związanych z innowacjami. To pierwszy taki wynik na świecie, który utrzymaliśmy w ponownej certyfikacji w roku 2023 - dodaje.

Budynek mieszkalny i nowy biurowiec w kompleksie Olivia Centre. Tak będą wyglądać- Od lat prowadzimy inicjatywę w formie Oliwskiego Budżetu Sąsiedzkiego, w oparciu o oczekiwania pracowników firm z Olivii stworzyliśmy Olivię Garden, w której każdy na co dzień może pracować, odprężyć się, zorganizować spotkanie lub po prostu spędzić czas wolny w otoczeniu tysięcy egzotycznych roślin - wylicza Bogusław Wieczorek. - Oprócz troski o dobrostan pracowników to także element budowania przewagi konkurencyjnej, gdyż takiej przestrzeni nie ma żaden inny obiekt w Polsce i z dumą możemy podkreślić, że obiekt ten robi olbrzymie wrażenie na licznych delegacjach biznesowych przyjeżdżających do Gdańska czasem z metropolii w najodleglejszych zakątkach świata.
Dwa budynki kompleksu Palio. Oba z certyfikatem BREEAM Excellent. Dwa budynki kompleksu Palio. Oba z certyfikatem BREEAM Excellent.
Na certyfikaty BREEAM w swoich inwestycjach stawia również Cavatina Holding. Nie inaczej jest w przypadku kompleksu Palio Office Park powstającym przy Marynarki PolskiejMapka na Młodym Mieście. Do użytku oddane zostały już dwa biurowce. Budynek A o powierzchni najmu 16,6 tys. oraz budynek B zapewniający 7,7 tys. m kw. Oba uzyskały certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent. W procesie certyfikacji najwyższe noty zebrały za rozwiązania w zakresie gospodarki wodą, energooszczędność, wykorzystane materiały oraz zapewnianie zdrowych, sprzyjających dobremu samopoczuciu warunków. Oba mają także certyfikat Well Health-Safety Rating.

- Firmy przywiązują dziś coraz większą wagę do tego, aby wybierane przez nich lokalizacje spełniały kryteria związane z wpływaniem na zdrowie i samopoczucie użytkowników. W życie wchodzą kolejne regulacje na poziomie unijnym i krajowym nakładające na rynkowe podmioty obowiązki raportowania pozafinansowych danych dotyczących np. śladu węglowego, wyznaczania i realizacji celów dekarbonizacji, finansowania zielonych inwestycji, etc. Dlatego zarówno najemcy jak i inwestorzy potrzebują weryfikacji wielu kwestii związanych z nieruchomością, a certyfikacja zapewnia to w transparentny sposób - mówi Magdalena Ossowska reprezentująca inwestora.
Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.Trójmiejskie biurowce z certyfikacją LEEDTakim drogowskazem jest także drugi z najpopularniejszych certyfikatów, czyli LEED. Wiodącą firmą w Trójmieście, która konsekwentnie stawia na amerykański certyfikat jest Torus mający w swoim portfolio kompleks biurowy AlchemiaMapka. W Trójmieście jest obecnie 10 budynków posiadających LEED na najwyższym poziomie platynowym, z czego aż 7 to inwestycje Torusa.

- Torus stosuje go w swoich inwestycjach biurowych już od kilkunastu lat. Startowaliśmy gdy certyfikat ten nie był jeszcze tak popularny na polskim rynku. Obecnie posiada go siedem wybudowanych przez nas biurowców w Gdańsku: wszystkie cztery etapy AlchemiiMapka, dwa etapy OfficynyMapka oraz FormatMapka - wylicza Alicja Napiórkowska, kierownik działu planowania inwestycji w firmie Torus. - Wraz z inwestycjami PunktMapka czy Doki OfficeMapka pojawią się kolejne. Wszystkie budynki osiągnęły najwyższy "platynowy" poziom w  czterostopniowej skali, a niektóre z nich uzyskały jedne z najwyższych wyników punktowych w kraju.
Alchemia - flagowa inwestycja dewelopera Torus. Wszytskie budynki mają certyfikat LEED Platinum. Alchemia - flagowa inwestycja dewelopera Torus. Wszytskie budynki mają certyfikat LEED Platinum.
- W praktyce, w przypadku na przykład biurowca Format, porównując go z budynkiem referencyjnym, podążanie za wytycznymi LEED-u pozwoliło m.in. na redukcję zużycia energii elektrycznej o 52 proc., redukcję zużycia wody pitnej do celów niekonsumpcyjnych o 58 proc. czy redukcję ilości odprowadzanych ścieków o 55 proc. A to tylko niektóre z korzyści, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko naturalne, obniżają koszty eksploatacyjne najemców oraz gwarantują zdrowe środowisko pracy. Certyfikacja LEED, choć nie jest obowiązkowa, jest potwierdzeniem jakości i najwyższego standardu wybudowanych obiektów. Oprócz wymiernych korzyści dla użytkowników powierzchni biurowej, zwiększa również wartość budynku na rynku inwestorskim - mówi Alicja Napiórkowska.

Aż 150 nowych miejsc pracy dla inżynierówKolejną firmą, która wybrała certyfikat LEED jest Vastint, czyli spółka mająca wspólne korzenie z IKEA, ale będąca osobnym podmiotem. Do tej pory, w całym kraju, inwestycje dewelopera zdobyły 35 certyfikatów w tym 26 na najwyższym poziomie Platinum. Zaliczają się do nich Gdynia WaterfrontMapka oraz biurowiec K2 przy ulicy Kieleckiej w Gdyni.Mapka

- Posiadanie certyfikatu środowiskowego nie jest już modą, ale koniecznością. Firmy i korporacje, które mają wdrożone polityki CSR, uwzględniające aspekty środowiskowe, wybierają na siedziby niemal wyłącznie budynki certyfikowane. Takie nieruchomości zapewniają komfortowe i zdrowe środowisko pracy, mają szybsze tempo komercjalizacji i budzą większe zainteresowanie funduszy inwestycyjnych - mówi Ewa Łydkowska, marketing manager z Vastint.
W przyszłości Vastint planuje certyfikowanie inwestycji także w systemie LEED Neighborhood (Leadership in Energy and Environmental Design - Neighborhood Development) oraz Well i Well Community. Certyfikacje te wspierają prozdrowotne podejście i dobrostan ludzi we wszystkich aspektach i obszarach życia społeczności.

Certyfikat LEED ma także rozpoczynający się kompleks lotniska w Gdańsku Airport CityMapka. Spółka rozważała dwa najbardziej popularne certyfikaty w Polsce, czyli amerykański LEED i brytyjski BREEAM. Wybrany został LEED między innymi ze względu na konkretne wytyczne oraz nacisk na projektowanie wspomagane modelowaniem energetycznym. Firmie zależało na budynku łączącym oszczędność surowców, mediów, ale tak by nie odbywało się to kosztem komfortu jego użytkowników czy jakości projektu. LEED pomógł określić optymalny poziom jednego i drugiego.

Z biura w kapciach do samolotu. Otwarto pierwszy biurowiec Airport City Z biura w kapciach do samolotu. Otwarto pierwszy biurowiec Airport City

- Certyfikacja wpłynęła korzystnie już na sam proces projektowy - stanowiła dodatkowy bodziec do efektywnego projektowania oraz dała narzędzia do wyznaczenia i kontroli głównych parametrów budynku, takich jak ilość dostarczanego powietrza, ilość zużywanej wody, liczba stojaków rowerowych itd. Pomogła również kontrolować wykonawcę, aby cała budowa odbyła się z jak najmniejszym śladem dla środowiska - mówi Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowy w Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o.
Położony tuż obok lotniska Airport City Alpha zdobył LEED Gold, ale za to w najnowszej wersji LEED 4.1. Położony tuż obok lotniska Airport City Alpha zdobył LEED Gold, ale za to w najnowszej wersji LEED 4.1.
Wielu rzeczy związanych z certyfikacją nie widać gołym okiem jak np. wysokiego poziomu odzysku odpadów z budowy czy czystych kanałów wentylacyjnych, jednak bardzo dużo rozwiązań cieszy użytkowników budynku i wpływa korzystnie na ich komfort jak np. różnorodna bujna zieleń na terenie i na dachu, komfortowe zaplecze dla pracowników dojeżdżających na rowerach czy duża ilość światła dziennego na stanowiskach pracy.

Budynek ACG Alpha w GdańskuMapka zdobył certyfikat LEED w wersji 4 w marcu 2022 r. na poziomie Gold, uzyskując 67 punktów oraz tym samym dołączając do grona zaledwie kilku budynków w Polsce posiadającej ten certyfikat w bardziej restrykcyjnej wersji niż popularny LEED 3. Część wymagań LEED była wypełniana dla najnowszej, bardziej wymagającej, wersji certyfikacji LEED 4.1, dlatego też uzyskanie poziomu Platinum tym przypadku jest trudniejsze.

Nowy biurowiec i magazyny niedaleko lotniska

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (92)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane