• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zmiany w prawie budowlanym. Cyfryzacja i walka z patodeweloperką

Ewa Budnik
16 stycznia 2023, godz. 08:15 
Opinie (59)
Wprowadzone w życie zmiany dotyczą przede wszystkim indywidualnej budowy domu jednorodzinnego. Wprowadzone w życie zmiany dotyczą przede wszystkim indywidualnej budowy domu jednorodzinnego.

Rząd nie ustaje we wprowadzaniu zmian w prawie budowlanym. Część z nich, umożliwiająca budowę domu "na zgłoszenie", bez uzyskania pozwolenia na budowę i upraszczająca całą procedurę obowiązuje od początku tego roku. Kolejne zmiany, tym razem ukierunkowane na osiedla wielorodzinne, są zapowiadane.Czy prawo budowlane w Polsce wymaga zmian?

Już od początku 2022 roku na podstawie zmian wprowadzonych w ramach realizacji Polskiego Ładu możliwa jest budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. (tak naprawdę możliwe to było już od 2015 r.) bez uzyskiwania pozwolenia na budowę, bez kierownika na budowę i bez prowadzenia dziennika budowy. Budynki takie mogą mieć nie więcej niż dwie kondygnacje. Prawo to nie dotyczy deweloperów, tylko i wyłącznie osób, które dom zbudować chcą na własne potrzeby mieszkaniowe.

Kolejne zmiany weszły od stycznia tego roku. Ich celem ma być uproszczenie elektronicznego obiegu dokumentów w procesie budowlanym - zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji.

Dom na zgłoszenie i z zawiadomieniem o zakończeniu budowyOd tego roku przepisy poszerzono o możliwość zbudowania na podstawie zgłoszenia domu jednorodzinnego także o powierzchni ponad 70 m kw. Ograniczeniem nadal jest wysokość takiego budynku do dwóch kondygnacji.

Różnica jest taka, że budowa większego domu prowadzona musi być przez kierownika budowy, który po zakończeniu budowy potwierdzi także zakończenie prac i gotowość budynku do zamieszkania w nim.

Inne uproszczenia zawarte w obowiązującej nowelizacji Ustawy Prawo Budowlanego, które mają indywidualnym inwestorom ułatwić postawienie własnego domu, to:

 • Formalna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego nie będzie już konieczna. Zastąpi je zawiadomienie o zakończeniu budowy. Inwestor nadal może jednak wystąpić o wydanie takiej decyzji. W przypadku m.in. domów jednorodzinnych po złożeniu zawiadomienia z kompletem załączników od razu będzie można przystąpić do użytkowania domu - bez oczekiwania na wydanie i uprawomocnienie się decyzji. Do zawiadomienia załączyć trzeba oczywiście komplet określonych dokumentów oraz dokumentację fotograficzną budynku.
 • W serwisie e-budownictwo dostępna ma być Baza Projektów Budowlanych - będą z niej mogły korzystać osoby, które planują budowę domu. W zgłoszeniu podawać będą oni tylko numer projektu, bez konieczności załączania projektu; baza ta nie jest jeszcze dostępna.
 • Pozwolenie na budowę, tylko zgłoszenie, wystarczające będzie także w przypadku konstrukcji wolnostojącej elektrowni wiatrowej o wysokości 3-12 metrów (niższe nie będą wymagały także zgłoszenia) oraz zbiorników retencyjnych od 3 do 10 m sześc.
Cyfryzacja procesu budowlanegoZmiany w Prawie Budowlanym wprowadzają także szereg uproszeń w obiegu dokumentów związanych z budową i użytkowaniem budynku. Celem jest likwidacja wersji papierowych dokumentów i przeniesie ich tworzenie do sieci. Ma to ułatwić pracę osób związanych z procesem budowlanym i jego kontrolę przez właściwe urzędy.

 • Dziennik budowy, który jest w czasie prowadzenia budowy najważniejszym dokumentem dla kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. Od 2023 r. prowadzony ma on być elektronicznie jako Elektroniczny Dziennik Budowy (EBD). Prowadzenie wersji papierowej możliwe będzie do 2030 r., potem wersje papierowe znikną z obrotu. Dostęp do dokumentu możliwy ma być nie tylko online, offline, ale nawet przez aplikację w telefonie. Elektroniczny wgląd do dokumentu będą miały także organy administracji oraz nadzór budowlany.
 • Wprowadzona zostaje także Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (EKOB). System ten nie został jeszcze wprowadzony, pozostaje w fazie testów, wersja papierowa dokumentu ma zniknąć w 2027 r.
 • Wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane nastąpiło oficjalnie 1 sierpnia 2022 r. i zastąpiło dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). Jest to ułatwienie dla inwestorów poszukujących określone uprawnienia budowlane, a dla administracji ułatwienie w weryfikacji uprawnień osób zatrudnionych przez inwestora.


Zapowiedź kolejnych zmianNiedawna zapowiedź kolejnych zmian Ministerstwa Rozwoju i Technologii oznacza, że rozpoczęło się przygotowanie kolejnych zmian, tym razem dotyczyć mają one przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego - ograniczyć budowę bardzo małych lokali oraz zmniejszyć przewidzianą obowiązującym prawem gęstość zabudowy w miastach.

Zmiany wprowadzone mają zostać zarówno w Prawie Budowlanym, jak i bardzo ważnym dla jakości realizowanej zabudowy Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konsultacje dotyczące nowego prawa rozpoczęły się, data wejścia nowych przepisów w życie nie jest jeszcze znana.

Małe domy jednorodzinne. Wysyp ofert w Trójmieście i okolicach Małe domy jednorodzinne. Wysyp ofert w Trójmieście i okolicach

Zmiany w warunkach technicznych:

 • Większe odległości między blokami - zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.
 • Balkony zapewniające prywatność - między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry odległości, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości (a nie tak jak dotychczas lekka, ażurowa przegroda).
 • Mieszkanie to nie lokal użytkowy - to ograniczenie dla budowy popularnych obecnie w segmencie mieszkań na wynajem tzw. lokali inwestycyjnych wykorzystywanych jako mieszkania.Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała zatem wynosić 25 m kw. (tyle, ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być zlokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy.
 • Lepsze nasłonecznienie mieszkań - obecnie minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3 godz. w dniach równonocy w godz. 7-17. Zapewniany czas nasłonecznienia ma wynosić 3,5 godz. (wyjątkiem mają być pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).
 • Komfortowe place zabaw - to zmiany w przepisach nakazujących realizację miejsc rekreacji dla dzieci, obecnie często realizowane są one w formie np. tylko z piaskownicą albo jedną huśtawką i w nieatrakcyjnej części osiedla. Ich wygląd, wymagana powierzchnia, wyposażenie mają zostać w przepisach bardziej szczegółowo opisane.
 • Ograniczenie "betonozy" sprowadzać ma się do zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20 proc. terenu biologicznie czynnego.
 • Racjonalne grodzenie osiedli - zmiany mają uniemożliwić takie grodzenie osiedli, które uniemożliwia przejście między budynkami pieszych, wydłużając ich drogę. Radą ma być obowiązkowe wprowadzenie przerw pomiędzy terenami osiedli umożliwiających ruch pieszych.


Zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 • Bardziej ciche mieszkania i domy - to obietnica wprowadzenia wymogu przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku.
 • Niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy - do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.


Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (59)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Targi mieszkań i domów

targi

Trójmiejskie Targi Mieszkaniowe

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
32500 zł/m2
Gdynia Orłowo
20350 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20300 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17950 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20050 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
17300 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
12150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane