• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dzielnice - wizje przestrzeni. Jak zintegrować nową i starą zabudowę Letnicy?

Krzysztof Koprowski
15 sierpnia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (132)
 • Ulica Starowiejska to główna oś Letnicy, wzdłuż której proponuje się wprowadzenie dodatkowych nasadzeń zieleni. Obecnie brakuje tutaj nawet nakazu postoju na jezdni mimo jednego kierunku ruchu.
 • Ulica Starowiejska to główna oś Letnicy, wzdłuż której proponuje się wprowadzenie dodatkowych nasadzeń zieleni. Obecnie brakuje tutaj nawet nakazu postoju na jezdni mimo jednego kierunku ruchu.
 • Ulica Starowiejska na odcinku dwukierunkowym, w nowej części Letnicy. Po prawej teren przeznaczony pod zabudowę TBS.

Wprowadzenie terenów zieleni rekreacyjnej oraz przestrzeni integracji mieszkańców pomiędzy nową zabudową - to główne ustalenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. StarowiejskiejMapka w Letnicy. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o propozycjach zmian na Krakowcu, a za kolejne dwa przedstawimy wytyczne dla obszaru w sąsiedztwie przystanku SKM Gdańsk Żabianka - AWFiSMapka.Jaka forma kształtowania terenów zieleni dzielnicowej jest lepsza?

Za sprawą nowych inwestycji deweloperskich w ostatnich latach Letnica całkowicie zmieniła swoje oblicze. Powstały dwa obszary zabudowy wzdłuż ul. Starowiejskiej: niskiej, przedwojennej na odcinku bliżej ul. Marynarki Polskiej oraz współczesnej, intensywnej i znacznie wyższej w pobliżu torów kolejowych.

W ramach opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL, jego główne założenia przypominamy w ramce na dole), autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, proponuje się wprowadzenie przestrzeni integrującej oba te obszary - zarówno pod względem kompozycji przestrzennej, jak i społecznym.Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.

Park dzielnicowy Letnicy oraz skwer/plac przy szkoleNajważniejszym założeniem jest utworzenie "parku dzielnicowego" (oznaczonego na karcie GPL symbolem 3b) rozciągającego się od osiedla TBS do nowej zabudowy deweloperskiej. Jednocześnie od frontu, wzdłuż ul. Starowiejskiej, nadal rezerwuje się grunty pod budownictwo społeczne - zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Kontynuacją parku jest wykreowanie skweru/placu w rejonie szkoły podstawowej (w obrębie skrzyżowania - 1b). Proponuje się tutaj wprowadzenie, w miarę możliwości, nasadzeń zieleni wysokiej oraz elementów małej architektury. Ponadto przejście piesze przez ul. Starowiejską w tym rejonie powinno zostać wyniesione.

(Artykuł z marca) Spór o nową zabudowę w Letnicy. Mieszkańcy nie chcą osiedla TBS (Artykuł z marca) Spór o nową zabudowę w Letnicy. Mieszkańcy nie chcą osiedla TBS

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.

Przestrzeń integracji dostępna tylko z jednej stronyPodobną przestrzeń przewidziano w starszej części Letnicy - przy rondzie w ciągu ul. Marynarki PolskiejMapka. Teren ten (1a) jest jednak dość niefortunnie zlokalizowany - otoczony z dwóch stron ogrodzeniem parkingów, zaś z trzeciej budynkiem mieszkalnym i z tego powodu bardziej nadaje się do wprowadzenia (odtworzenia) zabudowy.

Dlaczego zatem Biuro Rozwoju Gdańska wskazuje na potrzebę urządzenia tutaj "placu wejściowego" pod organizację wydarzeń, wystaw kulturalnych oraz montażu elementów małej architektury, w tym książkomatu?

- Zaproponowany plac odpowiada na potrzeby i zdiagnozowany deficyt dostępu do terenów zielonych i urządzonych przestrzeni publicznych w dzielnicy. Rada Dzielnicy Letnica wyraziła potrzebę, by teren ten przeznaczyć pod urządzenie miejsca rekreacji, wyposażonego w elementy małej architektury, w tym książkomat, oraz zgłosiła postulat pozostawienia i wkomponowania w zagospodarowanie rekreacyjne istniejącego tam drzewa owocowego - tłumaczy Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.
Usycha zieleń w parku Diany w Osowej Usycha zieleń w parku Diany w Osowej

 • Ulica Starowiejska od strony ronda w ciągu ul. Marynarki Polskiej. Po prawej znajduje się teren 1a.
 • Teren oznaczony symbolem 1a otoczony jest ogrodzeniem parkingu z dwóch stron, a z trzeciej zabudową.
 • Teren oznaczony symbolem 1a otoczony jest ogrodzeniem parkingu z dwóch stron, a z trzeciej zabudową.

Buforowy mikrolas wzdłuż Drogi Zielonej oraz fontannaZnacznie większy obszar zieleni przewidziano wzdłuż Drogi Zielonej (3a)Mapka. Tutaj proponuje się nasadzenie "mikrolasu buforowego" z drzewami i roślinami "celem wykreowania spójnego ekosystemu".

Jeszcze jeden teren zieleni przewidziano ponadto przy siedzibie Rady Dzielnicy, Gdańskiej Organizacji Turystycznej i biblioteki społecznejMapka. W tym miejscu zaproponowano urządzenie zielonego labiryntu, małą architekturę oraz fontannę lub/i (dodatkowy) książkomat.

Ostatnim z terenów zieleni i integracji mieszkańców uwzględnionym w opracowaniu GPL pozostaje zgodnie ze stanem obecnym obszar wokół kościoła pw. św. Anny i JoachimaMapka.

Wymienią uschnięte drzewa w Gaju Matek i Ojców Wymienią uschnięte drzewa w Gaju Matek i Ojców

 • Rejon planowanego placu - skweru w nowej części Letnicy (1a).
 • Rejon planowanego placu - skweru w nowej części Letnicy (1a).
 • Teren przeznaczony pod nasadzenie mikrolasu buforowego wzdłuż Drogi Zielonej (3a).
 • Siedziba Rady Dzielnicy, Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz biblioteka przy ul. Uczniowskiej.
 • Teren zieleni 2a zlokalizowany jest obok siedziby Rady Dzielnicy i GOT (budynek "schowany" jest za drzewami).
 • Teren wokół kościoła - widok od ul. Suchej.
 • Teren przeznaczony pod nową zabudową pomiędzy ul. Suchą a Uczniowską.

Nowa zabudowa wzdłuż ul. UczniowskiejPonadto w ramach opracowania wskazano działki pod (ponowną) zabudowę wzdłuż ul. Uczniowskiej, co jest zgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania oraz polityką przestrzenną rozwoju miasta do zewnątrz.

Propozycje rady dzielnicy i ostateczna akceptacjaOpracowanie było konsultowane z Radą Dzielnicy Letnica w maju 2023 r. Jak informuje BRG, Rada Dzielnicy przekazała kilka uwag m.in. w zakresie:
 • wprowadzenia zapisu dot. lokalizacji książkomatu w terenie 1a,
 • wprowadzenie książkomatu i fontanny w terenie 2a,
 • wprowadzenia zapisu o możliwości organizacji grilla lub ogniska w terenie 3b.

- Karta GPL została ostatecznie pozytywnie zaopiniowana poprzez uchwałę Rady Dzielnicy Letnica - mówi Katarzyna Błaszkowska.
Trójmiasto w Budowie. Nietypowa wieża w Letnicy Trójmiasto w Budowie. Nietypowa wieża w Letnicy

Letnica z drona. Materiał z marca br.


Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla ponad stu lokalizacji na terenie całego miasta.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć, powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (132)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane