• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak zmieni się Morena? Mieszkańcy wskazali problemy do rozwiązania

Krzysztof Koprowski
28 lutego 2023, godz. 08:00 
Opinie (223)
Piecki-Migowo (Morena) są pierwszą dzielnicą w Gdańsku, dla której przygotowano masterplan. Piecki-Migowo (Morena) są pierwszą dzielnicą w Gdańsku, dla której przygotowano masterplan.

Poprawa zagospodarowania i zwiększenie udziału terenów zieleni, wzmocnienie komunikacji miejskiej oraz tzw. zielona fala - między innymi takie postulaty pojawiły w ramach prac nad tzw. masterplanem dla Moreny (Piecek-Migowa). Podsumowanie trwających spotkań z mieszkańcami to jednak dopiero wstęp do dalszych działań, które będą rozłożone na lata.Czego najbardziej brakuje na Morenie?

O rozpoczęciu plac nad dokumentem, którego celem jest wypracowanie wizji rozwoju dzielnicy Piecki-Migowo (potocznie nazywanej Moreną) pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku.

Teraz, gdy odbyły się już wszystkie spotkania, poznaliśmy główne wnioski sformułowane przez uczestników warsztatów, których skład osobowy dobrano pod względem wieku, wykształcenia, zatrudnienia itp. - w taki osób, aby sformować reprezentatywną grupę mieszkańców w nawiązaniu do danych statystycznych dla całej dzielnicy.

Celem takiego podejścia było zapobieżenie sytuacji, gdy silna nadreprezentacja wąskiej grupy domagałaby się np. wprowadzenia wniosków istotnych wyłącznie z punku widzenia młodzieży czy emerytów.

Zestawienie wszystkich wniosków na terenie poddanym analizie Zestawienie wszystkich wniosków na terenie poddanym analizie

Cztery główne wyzwania rozwojowe dla MorenyW toku prac nad dokumentem przeprowadzono także spotkania z liderami organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, przedstawicielami spółdzielni oraz klubów seniora.

Wnioski formułowane w toku konsultacji były zgrupowane w cztery wyzwania - zagadnienia:
 1. przyroda, rekreacja, ekologia,
 2. zrównoważona mobilność,
 3. zarządzanie przestrzenią,
 4. miejsca i aktywności społeczne.

Następnie w obrębie każdego zagadnienia dokonywano wskazania najważniejszych potrzeb oraz głosowano nad zebranymi propozycjami pod kątem najistotniejszych do wdrożenia lub rozwiązania.

Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń i lokalny rynek na Morenie Dzielnice - wizje przestrzeni. Zieleń i lokalny rynek na Morenie
Wyzwania w zakresie przyrody, rekreacji i ekologii Wyzwania w zakresie przyrody, rekreacji i ekologii
W zakresie wyzwania przyroda, rekreacja, ekologia są to:
 • rozbudowa przestrzeni formalnych i nieformalnych związanych z rekreacją i dostępem do już istniejących, w ramach których zaproponowano projekty: zielone ciągi i wyspy cienia (w formie nasadzeń drzew, zielonych torowisk, wiat przystankowych) oraz zielone płuca leśne na Morenie (zagospodarowanie terenów na styku lasu z zabudową),
 • rozwój programu nasadzeń drzew i poprawy terenów zieleni, w ramach którego zaproponowano projekty: zielone miejsca z potencjałem ("zazielenienie" wybranych miejsc), planty na Morenie (ciągi spacerowe i trasy nordic walking) oraz miejskie ogrodnictwo (budowanie świadomości ekologicznej i wspólne sadzenie),
 • odnawialne źródła energii w dzielnicy,
 • rozwój małej architektury w dzielnicy.

I
miejsce: Zakładanie i pielęgnacja ogrodów
CZTERY PORY ROKU
Gdańsk, Przytulna 17/2


Wyzwania w zakresie zrównoważonej mobilności Wyzwania w zakresie zrównoważonej mobilności
W zakresie wyzwania zrównoważona mobilność są to:
 • komunikacja zbiorowa,
 • wyzwania związane z parkingami,
 • za dużo mieszkańców - za mało dróg i parkingów,
 • komunikacja samochodowa na ulicach (korki).

Wśród propozycji odnoszących się jednocześnie do kilku ww. punktów zaproponowano m.in. wprowadzenie tzw. zielonej fali, uporządkowanie parkowania oraz zaprojektowanie wygodnej infrastruktury rowerowej (rowerostrady) w ramach trasy Nowa Politechniczna.

Jak będzie wyglądać otoczenie Nowej Politechnicznej? Możliwe zmiany Jak będzie wyglądać otoczenie Nowej Politechnicznej? Możliwe zmiany
Wyzwania w zakresie zarządzania przestrzenią Wyzwania w zakresie zarządzania przestrzenią
W zakresie wyzwania zarządzanie przestrzenią są to:
 • brak planów zagospodarowania dla terenów spółdzielczych i obawa przed dalszym wzrostem intensywności zabudowy - jako najpilniejsze zadanie wskazano przygotowanie planu dla rejonu ul. Powstania Listopadowego oraz KusocińskiegoMapka,
 • trudność przemieszczania się pomiędzy sąsiedztwami (brak dostępności, bariery), w ramach którego wskazano na potrzebę przywrócenia i stworzenia przejść w wybranych lokalizacjach,
 • utrzymanie przestrzeni publicznych,
 • brak miejsc postojowych,
 • zaniedbana przestrzeń pod estakadą - rezerwą terenowa trasy Nowa Politechniczna.

W zakresie wyzwania miejsca i aktywności społeczne są to:
 • centrum społeczne z usługami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi o bogatych walorach architektonicznych,
 • dostępność szkół podstawowych,
 • komunikacja pomiędzy mieszkańcami w dzielnicy.


Wyzwania w zakresie miejsc i aktywności społecznych Wyzwania w zakresie miejsc i aktywności społecznych

To nie koniec prac nad wizją zmian na MorenieOrganizatorzy zapewniają, że zakończenie cyklu spotkań nie kończy prac nad dokumentem, a wręcz przeciwnie - to dopiero wstęp do kolejnych działań na rzecz zmian na Morenie.

- W tej chwili kończymy etap związany z konsultacjami, partycypacją społeczną, ale to dopiero początek tego, co nazywamy masterplanem dla dzielnicy Piecki-Migowo - zapowiada Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Chcemy dalej współpracować z mieszkańcami, w jakim kierunku dzielnica powinna się rozwijać, gdzie widzimy miejsca, w których powinniśmy interweniować jako miasto.
Jednocześnie zastępca prezydent wskazał na problematykę dotykającą Morenę, jak i inne dzielnice z dominującą zabudową spółdzielczą - ze względu na ograniczony zasób terenów gminnych potencjalna działalność miasta jest tutaj zawężona do niewielkich obszarów.

- Tym ważniejsze jest to, żebyśmy identyfikowali poszczególnych interesariuszy, rozmawiali w sposób partnerski i myśleli wspólnie o rozwoju dzielnicy - dodaje Grzelak.
- Z wypiekami na twarzy rozmawialiśmy o tym, jak widzimy naszą dzielnicę w przyszłości. Każdy z uczestników warsztatów miał przekonanie, że ten dokument ma cel, że jest to ważne - mówi Łukasz Świacki, przewodniczący Zarządu w Radzie Dzielnicy Piecki-Migowo. - Myślę, że projekt będzie kontynuowany w taki sposób, że przyjmie formę dokumentu, skryptu czy uchwały i te pomysły się zmaterializują. Liczę, że będą one pomocne dla władz miasta, jak prowadzić politykę przestrzenną i inwestycyjną w tej części miasta.
Staw Piekarnicza to jedno ze wskazanych przez mieszkańców miejsc istotnych pod względem zieleni, a jednocześnie powiązanych ściśle ze znajdującą się tuż obok rezerwą pod trasę Nowa Politechniczna. Staw Piekarnicza to jedno ze wskazanych przez mieszkańców miejsc istotnych pod względem zieleni, a jednocześnie powiązanych ściśle ze znajdującą się tuż obok rezerwą pod trasę Nowa Politechniczna.

Materiał pomocniczy dla sporządzenia nowych planówW przełożeniu na faktyczne działania wypracowany materiał będzie mógł być podstawą dla rozsądnego, zgodnego z faktycznymi potrzebami mieszkańców, prowadzenia inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego, zaś w ujęciu planistycznym - stanowi kompendium wiedzy dla przygotowania nowych planów zagospodarowania.

- To znakomity punkt wyjścia do części urbanistycznej, która ma za zadanie przełożyć to, co wypracowano w trakcie warsztatów na kwestie, które będzie można zapisać w formie planistycznej, a następnie "skonsumować" w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - podkreśla prof. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska.
I
miejsce: Pracownie architektoniczne
ask architekt
Gdańsk, .

Radni miasta pozytywnie o przygotowanym dokumencieObecni na podsumowaniu radni miasta, a wcześniej także radni dzielnic Aniołek (Anna Golędzinowska) i Osowej (Karol Ważny), pozytywnie oceniają efekt współpracy Biura Architekta Miasta z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo.

- Doskonale wiemy, że dokumenty formalne, plany zagospodarowania przestrzennego, studium nie wystarczą, żeby właściwie zidentyfikować potencjał dzielnicy, cele rozwojowe w dłuższej perspektywie, ale jednocześnie w taki sposób, aby były to cele bliskie mieszkańcom i które od nich wychodzą - mówi Anna Golędzinowska, radna KO i przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju w Radzie Miasta Gdańska. - Ten dokument będzie jeszcze wymagał dopracowania pod względem prawno-urzędniczym, ale jest on bardzo ważny, wskazujący na potencjał dzielnicy i zawierający wizję na przyszłość.
- Przygotowując reformę rad dzielnic jednym z podstawowych głosów, pomysłów ze strony rad i różnych społeczności, które w ten proces były zaangażowane, było przygotowanie dokumentów planistycznych, długoterminowych, wizyjnych, które pokażą, jak dana dzielnica mogłaby się rozwijać - dodaje Karol Ważny, radny KO i przewodniczący Komisji ds. Reformy Jednostek Pomocnicznych (rad dzielnic) - Mam nadzieję, że ten model - masterplanu - zastosowany po raz pierwszy na Pieckach-Migowie sprawdzi się i będzie mógł być powielany w innych dzielnicach.
Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (223)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień Otwarty Jagiellońskiej 13

spotkanie, dni otwarte

Dzień Otwarty nowej inwestycji Apartamenty Forma w Rumi

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33100 zł/m2
Gdynia Orłowo
22550 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22100 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
20650 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
19700 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15250 zł/m2
Gdynia Orłowo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane