• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ofensywa na obszary nad wodą. Rok 2021 w planowaniu przestrzennym

Krzysztof Koprowski
2 stycznia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
W minionym roku najważniejsze plany dotyczyły przestrzeni w sąsiedztwie wody. W minionym roku najważniejsze plany dotyczyły przestrzeni w sąsiedztwie wody.

Kolejny rok pandemii koronawirusa ustabilizował sytuację w zakresie procedur planistycznych. Zdalne dyskusje publiczne stały się już powszechnie stosowanym rozwiązaniem, z którego korzystano m.in. przy procedowaniu planów dla pasa nadmorskiego. W Gdańsku opracowano też kilka dokumentów, które będą miały przełożenie na przestrzeń publiczną w najbliższych latach. Przypominamy najważniejsze wydarzenia z zakresu planowania przestrzennego w 2021 r.Jak oceniasz jakość dokumentów planistycznych w 2021 r.?

2021 był kolejnym rokiem, w którym musieliśmy zmierzyć się z obostrzeniami związanymi z epidemią.

W przypadku planowania przestrzennego oznaczało to podtrzymanie wielu procedur urzędniczych w formie zdalnej. Dotyczyło to m.in. dyskusji publicznych, uproszczonego elektronicznego zgłaszania uwag do projektów planu czy wreszcie prowadzenia komisji i sesji rad miasta.

W ubiegłym roku, właśnie w formie zdalnej, doprowadzono do końca procedurę uchwalenia budzącego kontrowersje planu dla nadmorskiej części Brzeźna. Prace nad nim rozpoczęto jeszcze przed pandemią i wstrzymano do czasu nowelizacji prawa w związku z pandemią.

Kontrowersyjny plan dla nadmorskiego BrzeźnaZgodnie z przewidywaniami, w lutym, na sesji Rady Miasta Gdańska nowe ustalenia dla Brzeźna poparli radni Wszystko dla Gdańska oraz Koalicji Obywatelskiej, zaś przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości.

Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do spółki PB Górski - RWS w Brzeźnie. Wstępna koncepcja zabudowy terenu należącego do spółki PB Górski - RWS w Brzeźnie.
W spór o plan włączył się wojewódzki konserwator zabytków oraz wojewoda pomorski, ale nawet gdyby udało się po czasie unieważnić dokument, to nowa zabudowa może i tak powstać w oparciu o stary plan.

Plany zagospodarowania dla Stogów, Jelitkowa i Nowego PortuNowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Stogów pozwoli zbudować hotele w sąsiedztwie pętli tramwajowej, a na przedłużeniu głównego wejścia molo. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Stogów pozwoli zbudować hotele w sąsiedztwie pętli tramwajowej, a na przedłużeniu głównego wejścia molo.
Zdecydowanie mniej emocji budziły nowe projekty planów dla pozostałych fragmentów pasa nadmorskiego. Na Stogach nowy plan reguluje ustalenia dla obiektów noclegowych oraz dopuszcza odbudowę molo, zaś w Jelitkowie przewiduje się rozbudowę hotelu przy ul. Kaplicznej oraz utworzenie atrakcyjnej przestrzeni równoległej do bulwaru nadmorskiego.

Na Stogach trwają również prace planistyczne dla terenów nabrzeża Martwej Wisły, gdzie dopuszczono mieszkania z usługami w parterach. Na wodę spoglądać będą też mieszkańcy i pracownicy nowych budynków, które będą mogły powstać w rejonie dawnego przystanku SKM w Nowym Porcie.

Możliwa forma zabudowy zgodna z planem dla rejonu dawnego przystanku SKM Gdańsk Nowy Port. Możliwa forma zabudowy zgodna z planem dla rejonu dawnego przystanku SKM Gdańsk Nowy Port.

Polski Hak oraz dawne zakłady mięsneNajwiększą "perełką" w zakresie styku zabudowy z wodą jest bez wątpienia teren Polskiego Haka. Nowy plan nie dopuszcza wprawdzie budowy drapacza chmur, ale zgodnie z oczekiwaniami właściciela gruntu zamiast usług, hotelu czy biur, będzie można tutaj zrealizować osiedle mieszkaniowe z budynkami do 30 metrów wysokości.

Z myślą o nowych budynkach mieszkaniowo-usługowych przygotowany został projekt planu zagospodarowania dla pobliskiego terenu dawnych zakładów mięsnych.

Maksymalne wysokości oraz potencjalna forma zabudowy na terenie dawnych zakładów mięsnych. Maksymalne wysokości oraz potencjalna forma zabudowy na terenie dawnych zakładów mięsnych.

Wieżowce na Przeróbce, nowy właściciel gazowni, rezygnacja z parkingu kubaturowego przy ul. przy 3 MajaPozostając jeszcze nad wodą, należy wspomnieć o koncepcji wysokiej zabudowy przy Moście Siennickim oraz zmianach właścicielskich dla terenów dawnej gazowni w sąsiedztwie Motławy (plan zagospodarowania dla tego obszaru opracowano w 2017 r.)

W centrum Gdańska, choć już nie nad Motławą czy Martwą Wisłą, zrezygnowano z budowy kolejnego parkingu kubaturowego, który miał powstać przy ul. 3 Maja z myślą o obsłudze rozbudowanego Hevelianum. W tym samym dokumencie planistycznym wskazano sposób przekształceń historycznego Zespołu Szpitala Bożego Ciała.

W planie zagospodarowania dla rejonu ul. 3 Maja ustalono nową zabudowę na terenie Hevelianum oraz zrezygnowano z  realizacji parkingu kubaturowego. W planie zagospodarowania dla rejonu ul. 3 Maja ustalono nową zabudowę na terenie Hevelianum oraz zrezygnowano z  realizacji parkingu kubaturowego.

Dyskusje w toku: park kulturowy, Młode Miasto, architekturaW minionym roku prowadzono dyskusje między innymi na temat:

Całkowite zmiany ustaleń dla pl. Wałowego i centrum PołudniaNatomiast bez żadnych konsultacji społecznych wojewódzki konserwator zabytków postanowił zmienić zwycięską konkursową wizję zagospodarowania placu Wałowego.

Ponadto w całkowitym oderwaniu od wszystkich dotychczasowych ustaleń planistycznych władze Gdańska zaprezentowały wizję utworzenia parku Południowego, który będzie ogromnym zlepkiem ostatnich terenów komunalnych, przez którego środek, z dala od mieszkańców, przebiegać ma trasa tramwajowa lub tzw. Południowa PKM.

Południowa PKM, podobnie jak park Południowy, również realizowana ma być z pominięciem wcześniejszych ustaleń urbanistycznych - do tego stopnia, że niewykluczone jest całkowite przeprojektowanie ul. Nowej Świętokrzyskiej.

W Gdańsku zamiast nowego centrum Południa przewidzianego od lat wszystkimi dokumentami planistycznymi, na skrawkach ostatnich gruntów miejskich powstać ma nowy park. W Gdańsku zamiast nowego centrum Południa przewidzianego od lat wszystkimi dokumentami planistycznymi, na skrawkach ostatnich gruntów miejskich powstać ma nowy park.

Wieżowce na pasie startowym i zamiast centrum handlowegoWspominając ubiegły rok, nie można pominąć prac nad planem zagospodarowania dla dawnego pasa startego na Zaspie. O tym, jak ważna jest to przestrzeń, może świadczyć rekordowa w tematyce planowania przestrzennego liczba komentarzy (ponad 800) pod artykułem z lipca.

Zabudowę o zbliżonej wysokości jak na Zaspie, chciałby zrealizować nowy właściciel centrum handlowego Alfa na Przymorzu. 54-metrowy wieżowiec powstanie w oparciu o warunki zabudowy lub nowy plan zagospodarowania.

Plan zabudowy dawnego pasa startowego na Zaspie wywołał gorącą dyskusję na naszym portalu. W 2022 r. należy spodziewać się drugiego wyłożenia projektu planu. Plan zabudowy dawnego pasa startowego na Zaspie wywołał gorącą dyskusję na naszym portalu. W 2022 r. należy spodziewać się drugiego wyłożenia projektu planu.

Protesty w Osowej i powrót do pomysłu kładki nad obwodnicąPrzeciwny nowym ustaleniom planistycznym był natomiast deweloper w Osowej, który wraz z mieszkańcami doprowadził do odstąpienia od procedowania planu zagospodarowania w południowej części tej dzielnicy.

Dla inwestora oznacza to brak potrzeby realizacji obiektów usług społecznych (np. żłobek, przedszkole) oraz mniejszy rygor w sytuowaniu budynków, zaś dla mieszkańców kontynuację chaotycznej zabudowy (o jedna kondygnację niższą niż w nowym planie) w oparciu o ustalenia planów sprzed ponad 13 lat.

Mieszkańcy Osowej protestowali również przeciwko budowie parku rozrywki Majaland lub chociaż jego rozbudowie w przyszłości. Jednocześnie zbierali podpisy pod petycją w sprawie budowy kładki nad obwodnicą, której realizację zablokowali w 2003 r.

Czytaj także:

Zjazd z Trasy Kaszubskiej w drogę widmo. Nowa Kielnieńska musi poczekaćZmiany w Oliwie, na Polance Redłowskiej i skwerze KościuszkiW 2021 r. przystąpiono do sporządzania planu dla pl. Inwalidów obok parku Oliwskiego. W 2021 r. przystąpiono do sporządzania planu dla pl. Inwalidów obok parku Oliwskiego.
Po sześciu latach wrócił temat planu zagospodarowania dla placu Inwalidów Wojennych w Oliwie. Celem przystąpienia do jego sporządzania jest utworzenie placu publicznego, stanowiącego lokalne centrum dzielnicy dla mieszkańców oraz turystów.

Z myślą o mieszkańcach i turystach przewiduje się również zagospodarowanie rejonu Polanki Redłowskiej w Gdyni. W 2021 r. obchodziliśmy już dekadę dyskusji nad ustaleniami dokumentu, który wciąż nie przybrał ostatecznej formy, pozwalającej na skierowanie go pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

Także w Gdyni, w grudniu rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nowe oblicze Molo Południowego i skweru Kościuszki. Wszystkie złożone prace mają być inspiracją przy tworzeniu nowego planu zagospodarowania dla tej części Gdyni.

I miejsce w konkursie na wizję zagospodarowania skweru Kościuszki i Molo Południowego. I miejsce w konkursie na wizję zagospodarowania skweru Kościuszki i Molo Południowego.

Sopot: z myślą o rozwoju usług dla turystówNa rozwój turystyki mocno stawia też Sopot, który szuka chętnych na budowę kompleksu uzdrowiskowego przy ul. Bitwy pod Płowcami oraz hotelu na hipodromie (na razie bezskutecznie).

Ponadto kurort zamierza zlikwidować ogródki działkowe w bezpośrednim sąsiedztwie Ergo Areny, aby wprowadzić tutaj obiekty usługowe: hotele, sanatoria oraz służące rekreacji i wypoczynkowi.

Architekt miasta, nowy pełnomocnik i  dokumenty z wytycznymi  • Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska.
  • Grzegorz Krajewski (z przodu po prawej), pełnomocnik prezydent Gdańska ds. pieszych.
W Gdańsku ubiegły rok w zakresie planowania przestrzennego to również całkowicie nowe stanowiska - w marcu powołano Biuro Architekta Miasta, na czele którego stanął Piotr Lorens, zaś w grudniu pełnomocnika prezydenta ds. pieszych (funkcję tę powierzono Grzegorzowi Krajewskiemu).

W 2021 r. w Gdańsku opracowano szereg dokumentów, które będą miały przełożenie na politykę planistyczną i zasady kształtowania przestrzeni publicznej w kolejnych latach:

Uchwały krajobrazowe w Gdyni i Gdańsku do poprawkiZeszły rok to prawdziwy sprawdzian dla regulacji zawartych w uchwałach krajobrazowych. Gdynia egzamin ten oblała w spektakularny sposób już na samym początku, unieważniając własną uchwałę kilka tygodniu po jej przyjęciu.

W Gdańsku natomiast właściciel budynku we Wrzeszczu ustawił rusztowania budowlane tylko po to, aby rozwiesić siatki reklamowe. Na reklamach chce zarabiać także miasto, dzierżawiąc miejsca pod ustawienia nowych bilbordów.

Reklama na rusztowaniu we Wrzeszczu, choć sam budynek nie jest objęty żadnym remontem. Reklama na rusztowaniu we Wrzeszczu, choć sam budynek nie jest objęty żadnym remontem.

Patodeweloperka i kompletna porażka rządowego programuNa szczeblu krajowym rok 2021 nie przyniósł praktycznie żadnych zmian. Parlamentarzyści zajęci byli innymi, pilniejszymi sprawami, na czym tracą wszyscy obywatele.

Gdyby pokusić się o wybór słowa roku na wzór "spiulkolotu" w kategorii planowania przestrzennego, bezapelacyjnym zwycięzcą zostałaby "patodeweloperka". Na horyzoncie trudno dostrzec prób walki z tym procederem, a wręcz przeciwnie - planuje się wzmacniać rynek deweloperski poprzez ułatwienie w dostępie do kredytów.

Czytaj także:

Mieszkańcy na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsaW program budownictwa społecznego "Mieszkanie Plus" nie wierzą już chyba nawet politycy partii rządzącej, a jeden z terenów przewidzianych pod takie budownictwo przy ul. Partyzantów we Wrzeszczu został w 2021 r. sprzedany za kwotę aż 130 mln zł (przy cenie wywoławczej 35 mln zł).

Zobacz poprzednie podsumowania:Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Barometr cen nieruchomości Barometr cen

Barometr cen

Sprawdź ceny mieszkań i domów na trójmiejskim rynku nieruchomości. Wykres generowany jest na podstawie cen ofertowych z ogłoszeń zamieszczanych w portalu Trojmiasto.pl.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (79)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji Małokacka w Gdyni

dni otwarte

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35500 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24200 zł/m2
Gdynia Orłowo
23900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23800 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
20700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
31200 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21450 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17750 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16100 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane